AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wanda Rytel
Zawodowe, Ciekawostki

Scenariusz zajęć praktycznych z produkcji roślinnej, kl. II technikum rolniczego

- n +

Magazynowanie nawozów i środków ochrony roślin w gospodarstwie

Scenariusz zajęć praktycznych

Klasa: II TR
Zawód: technik rolnik
Przedmiot: zajęcia praktyczne
Czas realizacji: 5 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:
Po zakończeniu zajęć uczeń będzie potrafił:
1. określić warunki prawidłowego przechowywania nawozów i środków ochrony roślin
2. ocenić stan przechowywania nawozów
3. wskazać właściwy sposób przechowywania nawozów
4. rozpoznać podstawowe nawozy mineralne i zaliczyć je do odpowiedniej grupy
5. sporządzić zapotrzebowanie na nawozy pod określone rośliny i dla określonego gospodarstwa
6. posługiwać się tabelą mieszania nawozów mineralnych
7. dokonać zakupu nawozów mineralnych

W toku zajęć kształtowane będą następujące kompetencje (umiejętności kluczowe)
1. umiejętności społeczno-obywatelskie tj. umiejętność pracy w zespole, uczenia się współpracy i przekazywania swojej wiedzy, umiejętność słuchania i szanowania wiedzy i umiejętności innych oraz umiejętność zachowania się w miejscach publicznych i szacunku dla innych
2. kompetencje językowe tj. jasne i dokładne wypowiadanie swoich myśli, poznawanie i pogłębianie znajomości fachowego słownictwa i podejmowanie prób zastosowania w praktyce
3 kompetencje myślenia i wyobraźni tj. umiejętność wyodrębniania, klasyfikowania, wnioskowania i obliczania oraz przewidywania konsekwencji
4 organizowanie i ocenianie pracy własnej i innych tj. właściwe rozplanowanie czasu pracy i rozdzielenie zadań oraz ocena wyników pracy
5 rozwój osobowości poprzez kształtowanie postaw otwartych, chętnych
6 łączenie i porządkowanie wiedzy tj. dobudowywanie nowych umiejętności do wiedzy już posiadanej
7 łączenie teorii z praktyką

Metody pracy
1. ćwiczenie
2. pokaz z omówieniem
3. opowiadanie

Formy organizacyjne
1. praca w grupach - zajęcia pracowniane
2. wycieczka

Środki dydaktyczne
1. wycieczka do magazynu nawozów mineralnych
2. wycieczka do punktu sprzedaży nawozów mineralnych
3. zestawy nawozów mineralnych - próbki
4. broszury z charakterystyką nawozów mineralnych
5. teksty zadań do obliczania
6. aktualny cennik nawozów
7. tabela mieszania nawozów

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze 10 min
- sprawdzenie obecności uczniów
- sprawdzenie samopoczucia uczniów
- sprawdzenie przygotowania do zajęć (stan ubioru, zeszyty do zajęć praktycznych)
2. Instruktaż wstępny 25 min
- podanie tematu zajęć praktycznych
- omówienie planu przebiegu zajęć praktycznych
- wymienienie głównych umiejętności, które mogą nabyć uczniowie w czasie trwania zajęć
- nawiązanie do wiadomości z nawożenia poznanych na lekcjach z produkcji roślinnej
- przypomnienie przepisów bhp obowiązujących w czasie wycieczki z podkreśleniem zasad poruszania się na drogach publicznych i w obrębie magazynów nawozów mineralnych
- podanie zasad bhp przy pracach z nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin i wklejenie ich do zeszytów zajęć praktycznych
- przypomnienie klas toksyczności środków ochrony roślin
3. Instruktaż bieżący 220min
A) - wycieczka do magazynów nawozów mineralnych i środków ochrony roślin - 135 min
- poznanie sposobów składowania nawozów mineralnych
- poznanie sposobu składowania środków ochrony roślin
- zwrócenie uwagi na sposób pakowania nawozów
- zwrócenie uwagi na sposób pakowania środków ochrony roślin
- zapoznanie się z oznakowaniem worków z nawozami mineralnymi
- zapoznanie się z oznakowaniem środków ochrony roślin
- zwrócenie uwagi na zawartość czystego składnika
- zwrócenie uwagi na ład i porządek, oznakowanie budynków, wielkość magazynów i na warunki w nich panujące
- poznanie cyklu sprzedaży, wydawanej dokumentacji, poznanie aktualnych cen nawozów i środków ochrony roślin
- porównanie różnych sposobów przechowywania nawozów
Przerwa 30 min
B) - zajęcia pracowniane 80min
- uczniowie pracują w grupach 4 osobowych, otrzymują zestawy nawozów mineralnych i broszurki z charakterystyką tych nawozów, zapamiętują zawartość czystego składnika, sprawdzają umiejętność rozpoznawania poprzez wzajemne odpytywanie
- uczniowie na podstawie broszurek z charakterystyką nawozów sporządzają zestawienie nawozów stosowanych przedsiewnie, pogłównie i uniwersalnych i prezentują je w formie tabelki
- uczniowie otrzymują zadania problemowe i na ich podstawie ćwiczą umiejętność obliczania czystego składnika pod określone rośliny, zapotrzebowania na nawozy mineralne pod wybrane rośliny i dla całego gospodarstwa oraz sporządzają preliminarz nawozowy.
4. Instruktaż końcowy 15 min
- podsumowanie zajęć poprzez utrwalenie wiadomości
- wystawienie ocen
- sprzątnięcie próbek nawozów mineralnych i broszurek
5. Zakończenie zajęć 5 min
- sprzątnięcie pracowni
- podanie tematu następnych zajęć praktycznych

Zasady bhp przy pracy z nawozami mineralnymi

1. przed przystąpieniem do prac z nawozami zapoznać się z właściwościami i możliwościami oddziaływania nawozów
2. stosować kombinezony, rękawice i buty ochronne przy pracach z nawozami
3. używać okularów i masek przeciwpyłowych (szczególnie przy nawozach pylistych )
4. używać kremów ochronnych do twarzy i rąk
5. zakaz jedzenia i picia przy pracach z nawozami
6. zakaz palenia papierosów
7. zakaz zatrudniania kobiet przy pracach z nawozami
8. po zakończeniu prac konieczne jest umycie całego ciała
9. w przypadku objawów zatrucia zgłosić się do lekarza

Bhp przy środkach ochrony roślin

1. przechowywanie środków ochrony roślin w oryginalnych, oznakowanych i zamkniętych opakowaniach
2. przechowywanie w pomieszczeniach wydzielonych, oznakowanych i zamykanych
3. przed przystąpieniem do przygotowania cieczy roboczej zapoznać się z instrukcją jej przygotowania
4. prace przy środkach ochrony roślin wykonywać w ubraniu ochronnym, rękawicach ochronnych, masce ochronnej i butach gumowych
5. do sporządzania cieczy roboczej używać wydzielonych i oznakowanych naczyń
6. przy pracach ze środkami nie jeść, nie pić i nie palić papierosów
7. przy pracach ze środkami nie wolno zatrudniać kobiet i dzieci
8. nie wolno spożywać alkoholu w czasie pracy, dzień przed i dzień po
9. opryskiwacz powinien posiadać aktualny znak kontrolny wydany przez Stację Kontroli Opryskiwaczy a rolnik przejść przeszkolenie dotyczące zakupu i stosowania środków ochrony roślin
10. przy pracach ze środkami z grupy trucizn zapewnić sobie obecność drugiej osoby, przy objawach zatrucia zgłosić się do lekarza

Zadanie 1
Pod pszenicę zastosowano 60 kg N, 40 kg P2O5 i 60 kg K2O. Oblicz ile należyzakupić mocznika, superfosfatu potrójnego granulowanego i soli potasowej , aby pokryć zapotrzebowanie na czysty składnik.

Zadanie 2
Pod owies zastosowano 130 kg mocznika, 130 kg superfosfatu potrójnego granulowanego i 170 kg soli potasowej. Oblicz, ile czystego składnika NPK dostarczono roślinie?

Zadanie 3
Pod buraki zastosowano 140 kg N. 100 kg zastosowano przedsiewnie w formie mocznika a pozostałą ilość pogłównie w formie saletry amonowej. Oblicz, ile należy zakupić nawozów?

Zadanie 4

Gospodarstwo posiada 10 ha gruntów ornych. Rolnik planuje obsiać 60% gruntów zbożami, 20% gruntów burakami cukrowymi i 20% rzepakiem. Rolnik przewiduje średnie dawki:
pod zboża - 60 kg N, 50 kg P2O5 i 60 kg K2O
pod buraki - 100 kg N, 80 kg P2O5 i 140 kg K2O
pod rzepak - 100 kg N, 80 kg P2O5, 80 kg K2O
1) Oblicz, jaką powierzchnię (w ha) rolnik przeznaczy pod każdą grupę roślin lub roślinę
2) Oblicz, ile mocznika, superfosfatu potrójnego granulowanego i soli potasowej rolnik musi zakupić na 1 ha
3) Sporządź zapotrzebowanie na nawozy dla tego gospodarstwa
4) Oblicz koszt zakupionych nawozów.

Zadanie 5
Pod buraki należy zastosować 80 kg N. Oblicz, ile należy zastosować nawozu azotowego i w jakiej postaci, aby można wymieszać jego z fosforanem amonu na 3 dni przed wysiewem.

Opracowanie: Wanda Rytel
nauczyciel ZSR
w Sokołowie Podlaskim

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8353


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.