AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Teresa Karp
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Scenariusz lekcji wychowawczej "Sztuka przyjaźni"

- n +

Sztuka przyjaźni

Scenariusz lekcji wychowawczej

Cel ogólny; ukazanie, czym jest przyjaźń.

Cele szczegółowe:
- Wzbudzanie refleksji nad przyjaźnią.
- Ukazanie korzyści z posiadania przyjaciół.
- Cechy prawdziwej przyjaźni.

Metody: praca indywidualna, praca w grupach, pogadanka z elementami dyskusji, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: kartki w trzech kolorach dla wszystkich uczestników, mazaki, papier plakatowy, blue tack, przygotowane plakaty z sentencjami, przygotowane kartki z zadaniem do wykonania.

Czas zajęć; 45 minut

Przebieg zajęć:

- Czynności organizacyjne przed zajęciami rozwieszam w klasie przygotowane plakaty, na których piszę sentencje dotyczące przyjaźni,(wybór dowolny) np.:
"Wierny przyjaciel jest pewną ucieczką, kto go znalazł- znalazł skarb" Syracydes
"Kto szuka przyjaciela bez wad, pozostaje sam bez przyjaciół" (-)
"Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie" Mickiewicz.
"Nie zapominaj o tym nigdy, prawdziwą przyjaźń zdobywa się i zachowuje dzień po dniu" (-)
"Żadne posiadanie dóbr nie jest miłe bez bliskiego przyjaciela" (-)
"Można zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszą rzeczą jest prawdziwy przyjaciel"
św. Jan Chryzostom
- Młodzież wchodzi do klasy, przy wejściu losuje jedną karteczkę w wybranym przez siebie kolorze.
- Powitanie i wprowadzenie. Wstęp do zajęć stanowi pogadanka, do której włącza się młodzież. Nauczyciel kieruje dyskusją tak aby pojawiły się wypowiedzi młodzieży na temat co to jest przyjaźń, jakie są cechy prawdziwej przyjaźni, co niszczy przyjaźń, wpływ przyjaźni na dojrzewanie człowieka.
- Każdy uczeń czyta zawieszone w różnych miejscach klasy sentencje, wybiera tą, która jest mu najbliższa i podchodzi do niej.
- Uczniowie konsultują wspólnie swój wybór i wybierają lidera grupy, który przedstawi wszystkim argumenty potwierdzające słuszność dokonanego wyboru.. Zadaniem nauczyciela jest doprowadzić do takich wniosków, że każdy wybór jest dobry.
- Młodzież zajmuje miejsca w klasie tworząc trzy grupy zgodnie z kolorem wylosowanej karteczki. Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru, mazak i blue tack, oraz kartkę z zadaniem do wykonania.
- Wyznaczony czas na prace w 3 grupach. Wypisywanie cech zgodnie z otrzymanym poleceniem:
1 grupa - Co daje przyjaźń?
2 grupa -Co utrudnia przyjaźń?
3 grupa -Cechy prawdziwej miłości.
- Wybrani liderzy z poszczególnych grup przedstawiają wyniki swojej pracy na forum całej grupy.
- Zbieramy wszystkie opinie i zdania na temat przyjaźni i wypisujemy na jednym wspólnym arkuszu. Może to być np. "dziesięć przykazań przyjaźni".
1. Zaakceptować przyjaciela nawet z jego wadami.
2. Zrozumieć jego trudne momenty.
3. Przesłać mu wyrazy pamięci, kiedy jest daleko.
4. Pożyczać mu chętnie swoje rzeczy.
5. Pamiętać o jego urodzinach.
6. Nie być zazdrosnym.
7. Nie twierdzić, że istniejesz dla niego tylko ty.
8. Nie mówić mu jednej rzeczy mając na myśli drugą.
9. Nie być złośliwym względem niego.
10. Nie naigrywać się z niego w towarzystwie starszych.
- Nauczyciel proponuje ćwiczenie. Każdy z uczniów kończy zdanie, które zaczyna się od słów: "Chcę mieć przyjaciela bo.................."
- Podsumowanie zajęć, podczas którego nauczyciel dziękuje uczniom za wspólną pracę w czasie zajęć.

Opracowanie: Teresa Karp

Wyświetleń: 9807


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.