AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Wiesława Waloryszak
Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

- n +

Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentowanej 11 listopada 2000r. w Złocienieckim Ośrodku Kultury.

(Recytatorzy gaszą wcześniej zapalone świece przy każdorazowej nieudanej próbie odzyskania przez Polskę niepodległości. Świece zostają powtórnie zapalone, gdy narrator mówi, że Polska odzyskała niepodległość. Każdorazowo narrator mówi przy dźwiękach melodii zwiastującej jakieś napięcie).

1. RECYTATOR I
"I cóż powiedzą tomy słowników
Lekcje historii i geografii
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży,
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku"
(A. Słonimski "Polska")

2. RECYTATOR:
Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy.

O wojach Mieszka nam powiedz,
o słupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie Twoją opowieść
wiatr halny i morskie szkwały.

Matczynej ucz nas miłości,
jak ojciec w życie wprowadzaj,
nie żałuj serdecznej troski,
za trudy szczodrze nagradzaj.

Biel śniegu i żar czerwieni
i orły dumne, piastowskie,
to wieczne symbole tej ziemi
najbliższej sercu, bo polskiej!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz,
skąd czerwień i biel sztandarów.
Niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród.
(Janusz Szczepkowski- "0powiedz nam. Ojczyzno")

3. NARRATOR
Jest rok 1795 - Polska traci niepodległość

4. RECYTATOR
"Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia,
Znowu muzyka inna - znów zrazu brzęczenia
Lekkie i ciche, kilka cienkich strunek jęczy,
Jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczej.
Lecz strun coraz przybywa, już rozpierzchłe tony
Łączą się i akordów wiążą legiony,
I już tak postępują zgodzonemi dźwięki,
I tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki,
O żołnierzu tułaczu,..."
(A.Mickiewicz "Pan Tadeusz")

5. Odśpiewanie piosenki "Szara piechota..."

6. NARRATOR:

1979r. - powstają Legiony Polskie we Włoszech.

7. RECYTATOR:
"Tak rozmyślając, smutne pochylili głowy.
Aleje wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,
Natęża, takty zmienia, coś innego głosi,
...struny zadzwoniły jak trąby mosiężne
I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny:" Jeszcze Polska nie zginęła! "

8. NARRATOR:
1830 r. wybucha Powstanie Listopadowe, a po jego klęsce rozpoczyna się Wielka Emigracja.

9. RECYTATOR

Gdzież jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia?
Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy!
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże -
Warszawa jedna twojej mocy się urąga.
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!
(A. Mickiewicz" Reduta Ordona ")

10. RECYTATOR
" Smutno mi, Boże - Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognista...
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze.
Smutno mi, Boże.!
Jak puste kłosy, z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu...
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
Ciszę błękitu.
Ale przed tobą głąb serca otworzę,
Smutno mi. Boże!
Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem prawie nie znal rodzinnego domu,
Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu,
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże! "
(" Smutno mi, Boże!... "J. Słowacki)

11. RECYTATOR - C. K. Norwid" Moja piosenka (II) "- fragmenty piosenki S.Borysa

12. NARRATOR
1863 r.- Klęska w Powstaniu Styczniowym i walka o zachowanie polskości.

13. Wysłuchanie utworu muzycznego" Rota "

14. RECYTATOR:
O Polsko! Święte Twe imię
Po cichu i po kryjomu
Z trwogą za siebie i innych
Szeptano w ojców mych domach.

Prawdziwe jakieś nieprawdy
Opowiadano o Tobie
Mówiono, że jesteś świętą,
Mówiono, że leżysz w grobie.
(Edward Słoński" Ta co nie zginęła ")

15. RECYTATOR
" Wierszu mój - z żalu, jak stół z drzewa.
Wierszu z tęsknoty, jak dom z cegieł!
Syrena nad wiślanym brzegiem
Cichutko, jednostajnie śpiewa,
Że Wisła płynie, Wisła płynie
I co ma przetrwać - trwa w głębinie "
(" Kwiaty polskie "J. Tuwim)

WSZYSCY
" I co ma przetrwać - trwa w głębinie "

RECYTATOR:
" Wierszu, rodzona moja mowo,
Polsko, matczyne moje słowo,
Matko, dla której żadnych nigdy
słów nie znalazłem prócz modlitwy,
- A wszystko było w jednej mowie,
W tej samej, która dziś. struchlały,
Nadziei pełen i rozpaczy,
Śpiewam dwusłowy hymn prostaczy,
Jakby to był poemat cały:
Że Wisła płynie... Wisła płynie
I co ma przetrwać - trwa w głębinie "

WSZYSCY:
I co ma przetrwać - trwa w głębinie".

16. NARRATOR:
l sierpnia 1914 r. wybuchła I wojna światowa.

17. RECYTATOR
Uderzcie w dzwon, w Zygmunta dzwon na trwogę!...
Niech szczyty Tatr w dal rzucą święty zew!
Narodzie - wstań i zemsty nieś pożogę
W tyranów dom... Niech płynie za krew!...

18. RECYTATOR:
Wstań, Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony.
Już płonie lont podziemnych min -
Krwawą godzinę biły dzwony -
Zerwane pęta - Uderz w czyn!

Wstań, Polsko moja!
Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkanie!
Za Tobą zimny smutków loch -
Przed Tobą świty zmartchwychwstania!...
Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!
Wstań, Polsko moja!

W ogniach zórz
Nowe się szlaki krwawią
Tobie! O, lżej ci będzie w gromach burz
Niżeli w zwiędłych wspomnień grobie -
Wstań, Polsko moja, w blaskach zórz!

19. RECYTATOR:
Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi
pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru,
jako czołowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć
za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec
ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie
naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić
funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy
z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może
znów zejść do szeregowców, czego oby nie było... Patrzę na
was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia
polska, i pozdrawiam was, jako pierwsza kadrowa kompanię.
(fragment przemówienia J. Piłsiidskiego z 3 VIII 1914 r.)

20. WSZYSCY:
Odśpiewanie "Kadrówki",

21. RECYTATOR:
W carskich siedzieliśmy turmach,
sybirskim gnano nas szlakiem,
a każdy z nas był szczęśliwy,
że się urodził Polakiem.
W podziemiach mrocznych kazamat,
gdzie grzechem była myśl wzniosła,
jak pacierz w sercu, dziecięcym,
piastowa Polska w nas rosła.
Śnił nam się pod okiem zbirów
królewski sen Kołodziejów,
zbudzony męką Konarskich
i krwawym buntem Okrzejów.
Bóg mękę i krew odważył,
wybrał z nich wszystko najczystsze -
i taką Polskę poniosła
Pierwsza Kadrowa w tornistrze.
(A. Słoniński)

22. WSZYSCY (śpiew):
Pierwsza Brygada

23. RECYTATOR:
Na krwawy, matko, idę bój -
żołnierska trąbka woła...
Żołnierski, szary na mnie strój,
lecz w ręku miecz anioła...
Na polach legnął śnieg błękitnie,
lecz w duszy sad wiosenny
kwitnie...

(...) Jeśli powrócę, matko, dzień
ten będzie dniem wesela...
Zapukam cicho w twoją sień,
w majowe strojna ziela;
do stóp przypadnę twych i złożę
starganą z szyi mej obrożę.

Gdybym nie wrócił, matko, ty
wyraz ten, co z pacierzem
uczyłaś, wspomnij i, wskroś łzy,
pomyśl, żem legł żołnierzem
i że z jodłowym wieńcem słowa
nade mną już kochanka - SŁAWA!

24. RECYTATOR:
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że ku tobie idą chłopcy malowani?

Chłopcy malowani, chłopcy wybierani,
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?

25. Wszyscy śpiewają piosenkę "Wojenko, wojenko"

26. RECYTATOR:
Podzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz

W okopach, pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie
ja - wróg twój, ty - mój wróg!

Las płacze, ziemia płacze, c
cały świat w ogniu drży...
W dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy - ja i ty.
(Władysław Bełza - "Z doli niedoli")

27. Wszyscy śpiewają "Rozkwitały białe pęki róż,.."

28. NARRATOR:
11 listopad 1918 r. Polska odzyskuje niepodległość. (Słychać dźwięk dzwonów).

29. RECYTATOR:
Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości,
o tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze
szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności.

Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze,
nocą w ciemnych alejach stłoczeni szpalerem
czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem.

Jakże ciebie przywitać, radosna swobodo?
i czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem
i młodzieńczej poezji burzliwą urodą,
co szła śpiewem przez miasto i wracała echem.

30. RECYTATOR:
Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową
i naczelne dowództwo wojsk polskich, IŁ-] podległych. Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.

Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski
JózefOstrowski
Zdzisław Lubonirski
Józef Pifsudski
(dekret Rady Regencyjnej o przekazaniu władzy wojskowej
J. Piłsudskiemu z dn. li Xl 1918 r.)


31. RECYTATOR:
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

(...) Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym^ czym być nożna: sobą!

32. RECYTATOR:
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Ziemi, gdy z martwych się obudzi
I brzask wolności ją ozłoci,
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci.

33. RECYTATOR:
Matczynej ucz nas miłości
jak ojciec w życie wprowadzaj.
Nie żałuj serdecznej troski,
za trudy szczodrze nagradzaj.
Biel śniegu i żar czerwieni
i orły dumne piastowskie
to wieczne symbole tej ziemi,
najbliższe sercu, bo polskie.
(Antoni Słonimski "Niepodległość")

34. RECYATOR:
To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci:
I tak pochodem idą cienie... cienie...
Aż się następne znów na krew poświęci!
Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,
Od Belwederu do śniegów Tobolska,
I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów...
Pieśń... czyn... wspomnienie - To jedno to Polska.

35. RECYTATOR:
1 recytator
Kiedy nagle las zaszumi,
mowę sosny gdy zrozumiesz,

Wszyscy
To jest Polska

II recytator
Gdy zobaczysz gdzieś topole
królujące ponad polem

Wszyscy
To jest Polska

I recytator
Gdy zobaczysz płowe wrzosy
rozbłyskane w kroplach rosy

Wszyscy
To jest Polska

II recytator
Kiedy drogim jest ci w życiu
Żyto srebrne przy Księżycu

Wszyscy
To jest Polska

I recytator
Ujrzysz biało krzyż wycięty
hełm i pod nim piasek święty

Wszyscy
To jest Polska
(Zbigniew Jerzyna - "To jest Polska")

Opracowanie: Wiesława Waloryszak SP nr 1 w Złocieńcu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2139


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.