Katalog

Maria Bugajska
Język polski, Program nauczania

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" - program pracy koła polonistycznego

- n +

"Cudze chwalicie - swego nie znacie" Program pracy koła polonistycznego

Wstęp

Poniższy program koncentruje się na zagadnieniach związanych z miejscowością, w której funkcjonuje szkoła. W moim przypadku jest to wieś Nowe Rybie. Opracowany on został z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej. Zakłada on, że zaproponowane treści zostaną rozpracowane w ciągu 40 godzin lekcyjnych.

Treści programu obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu edukacji regionalnej, ale uwzględniają również edukację informacyjną i wychowanie patriotyczne oraz treści polonistyczne. Hasła zostały przedstawione w układzie tabelarycznym i rozpisane na zadania do realizacji. Zaproponowana została również liczba godzin potrzebnych na wykonanie poszczególnych zadań. Układ haseł nie jest przypadkowy. Wychodzimy od tego co bliższe uczniowi tj. szkoły i stopniowo, poszerzając krąg jego zainteresowań, przechodzimy do historii miejscowości.

Oczywiście program ten można modyfikować, w zależności od inwencji prowadzącego, możliwości i aktywności grupy.

Cele:
1. Doskonalenie umiejętności polonistycznych (redagowanie różnego typu tekstów ).
2. Rozbudzenie w uczniach zainteresowań rodzinną miejscowością i poczucia przynależności do określonej społeczności.
3. Rozwijanie poczucia estetyki (szata graficzna, opracowanych materiałów).
4. Uzupełnienie ekspozycji izby regionalnej i wzbogacenie znajdujących się tam teczek tematycznych ("Nasz szkoła", "Nasza miejscowość").
5. Promocja rodzinnej miejscowości.

Osiągnięcia

Po zakończeniu realizacji programu, uczestnik koła polonistycznego:
- pozna najpiękniejsze zakątki swojej okolicy,
- pozna historię swojej szkoły i swojej miejscowości,
- będzie dbał o estetykę (szatę graficzną) swoich prac,
- rozwinie swoje umiejętności w zakresie redagowania krótkich tekstów literackich,
- pozna zasady opracowywania folderów (wymagane informacje, szata graficzna)
Procedury osiągania celów

Ponieważ program zakłada odejście od systemu klasowo-lekcyjnego, dominującymi metodami powinny być metody aktywne. Jak wynika z zaproponowanego planu, niektóre tematy realizowane będą podczas wycieczek po najbliższej okolicy. Wskazane są również zajęcia w pracowni komputerowej lub współpraca z nauczycielem informatyki.

 
Hasło programowe Zadania Sposób realizacji Liczba godzin
NASZA SZKOŁA Zapoznanie się z historią szkoły. - przeglądanie kronik szkoły
- lektura dostępnych zapisów, artykułów, związanych z historią szkoły.
3 godz.
Nasza szkoła w obiektywie fotograficznym. - wybranie ciekawych miejsc godnych zaprezentowania,
- sfotografowanie wybranych miejsc,
- selekcja zdjęć i opatrzenie ich właściwym komentarzem.
2godz
Opracowanie materiałów tematycznych do izby regionalnej. - działania redakcyjne,
- opracowanie szaty graficznej
3 godz.
NASZA MIEJSCOWIOŚĆ Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi rodzinnej miejscowości. - uważna lektura publikacji i materiałów dotyczących Nowego Rybia. 2 godz.
To warto zobaczyć - wycieczka po okolicy i fotografowanie ważnych lub pięknych miejsc,
- selekcja fotografii i dopisanie stosownego komentarza.
4 godz.
Mali reporterzy - opracowanie materiałów tematycznych do izby regionalnej,
- próba opracowania projektu folderu promującego naszą miejscowość.
6 godz.
LEGENDY NASZEJ OKOLICY Legendy żyją w pamięci dziadków. - gromadzenie materiałów poprzez wywiady ze starszymi mieszkańcami wsi,
- zapisanie legend,
- wykonanie ilustracji,
4 godz.
Nagranie słuchowiska radiowego - rozpisanie tekstu na role,
- ćwiczenia interpretacyjne,
- nagrywanie słuchowiska.
6 godz.
ZWYCZAJE W NASZYM REGIONIE Jak to dawniej bywało? - wywiady (rozmowy)z seniorami w celu zgromadzenia materiałów dotyczących zwyczajów wielkanocnych i bożonarodzeniowych kultywowanych w naszej okolicy,
- literacki zapis i graficzne opracowanie zebranych materiałów
6 godz.


Ewaluacja podjętych działań

Podsumowaniem działań zaproponowanych w powyższym programie może być przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pt. "Nasza miejscowość" oraz prezentacja wypracowanych materiałów na forum szkoły i wsi, podczas święta "Cudze chwalicie -swego nie znacie", które będzie jednocześnie podsumowaniem konkursu.

Opracowanie: Maria Bugajska

Wyświetleń: 5965


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.