Katalog

Krystyna Ważna
Geografia, Zadania

Jak zainteresować mapą? Totolotek geograficzny

- n +

Totolotek geograficzny - jak zainteresować mapą?

Jedną z ważniejszych umiejętności zapisaną w podstawie programowej, która osiągana jest i utrwalana na wszystkich etapach kształcenia z geografii jest: lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map. Niezbędna jest więc umiejętność odczytywania i interpretowania elementów mapy.

Najważniejszym podmiotem kształcenia jest uczeń, który potrafi samodzielnie dokonywać wyboru potrzebnych mu informacji, który aktywnie włącza się w proces edukacji. Nauczyciel natomiast powinien odejść od tradycyjnych form przekazu, gdyż zmienia się jego rola z dominującej na organizacyjną.

Przy natłoku materiału, małej liczbie godzin dydaktycznych jedną z form uczenia się, wspomagającą organizowanie własnej nauki może być propozycja udziału w pozalekcyjnej grze "Totolotek geograficzny".

Gra może być wykorzystana do nauki różnych elementów mapy. Ja wykorzystałam ją do utrwalenia umiejętności orientacji na mapie politycznej świata.
Zaczęłam od przygotowania fiszek (losów) z nazwami państw i ich stolic, które pogrupowałam wg. kontynentów. Powołana została stała komisja losująca. Uczniowie poinformowani zostali o terminie (przez 4 tygodnie losowanie, 5 tydzień - podsumowanie, podałam konkretne daty) i regulaminie gry:
1. Typujemy zamiast numerków 6 państw ze stolicami ze wskazanego kontynentu, czyli 1 typ to para nazw: państwo i jego stolica.
2. Los zapisujemy na oddzielnej kartce wg. wzoru
Imię i nazwisko, klasa
państwo  państwo  państwo  państwo  państwo  państwo
stolica  stolica  stolica  stolica  stolica  stolica

3. Losy składamy indywidualnie u nauczyciela geografii na przerwie
w sali 34 od poniedziałku do czwartku do 6 lekcji.
4. Liczba losów max 50 (większą liczbę proszę pisać na jednej kartce) .
5. Losowanie 1 raz w tygodniu, w czwartek o godz. 13:20 tj. przerwa po 6 lekcji , przez stałą 3-osobową komisję w obecności nauczyciela. Obserwatorzy mile widziani.
6. Komisja losuje 12 losów, z których 6 musi zgadzać się z Twoimi typami na jednym losie, kolejność dowolna.
7. Wylosowany los nie wraca do puli niewylosowanej.
8. Nagroda jest niepodzielna np. jeżeli 5 osób trafi 6 typów, to 5 osób otrzyma tą samą max ilość punktów.
9. Jeżeli główna wygrana nie zostanie zdobyta, to przechodzi do następnego losowania zwiększając liczbę punktów do zdobycia.
10.Wygrana punktowana jest następująco:
6 trafień - 60 punktów
5 trafień - 50 punktów
4 trafienia - 40 punktów
3 trafienia - 30 punktów
11. Typujemy przez 4 tygodnie:
1 tydzień - Europa
2 tydzień - Azja
3 tydzień - Afryka
4 tydzień - Ameryka Płn. I Płd.
12. Zebrane punkty zapisuj, zsumuj i oddaj w ostatnim tygodniu nauczycielowi
 
L.p. Losowanie z kontynentu  liczba punktów  data  potwierdzenie nauczyciela
13. Wygrana w grze po 4 tygodniach to możliwość uzyskania dodatkowej oceny z geografii:
200 punktów - bardzo dobry
150 punktów - dobry
100 punktów - dostateczny

Do informowania uczniów wykorzystałam tablicę ścienną, wiszącą obok gabinetu geografii na korytarzu.


W czasie trwania gry uczniowie przychodzili, aby obserwować losowanie. Ci którzy nie byli, gromadzili się przed tablicą po wywieszeniu wylosowanych nazw oraz następnego dnia po wywieszeniu imiennej listy ze zdobytymi punktami.

Przy większej liczbie uczniów biorących udział w grze można powołać komisję, która będzie sprawdzać losy, a nauczyciel będzie powtórnie kontrolował.

Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Chociaż nie wszyscy wzięli w niej udział, bo odbyła się na zasadzie
dobrowolnego wyboru przystąpienia do gry, to uważam, że i tak warta jest polecenia.

Wzbudziła wśród uczniów emocje i chęć do pracy z mapą.
Szczególnie cieszył mnie fakt, że ci którzy niechętnie uczyli się i wykazywali swoją wiedzą, bez oporów wertowali atlas przy kolegach. Natomiast tablica na której wywieszałam wyniki losowań przyciągała uczniów, bardziej niż inne w szkole.

Życzę udanej zabawy w totolotka geograficznego.

Opracowanie: Krystyna Ważna

Wyświetleń: 3282


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.