AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Trzuskowska
Lekcja wychowawcza, Konspekty

Konspekty cyklu 3 lekcji wychowawczych pod hasłem: "Szacunek, życzliwość, zaufanie w naszej szkole"

- n +

Konspekty cyklu 3 lekcji wychowawczych pod hasłem: "Szacunek, życzliwość, zaufanie w naszej szkole"

Scenariusz lekcji wychowawczej nr1

Temat: Życzliwość, szacunek, zaufanie - jak jest w naszej szkole?

Cele:
- rozpoznanie relacji między nauczycielami i uczniami
- rozpoznanie czy szkoła pozwala na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości uczniów
- osiągnięcie przez uczniów umiejętności dostrzegania przejawów szacunku, zaufania i życzliwości płynących ze strony nauczycieli

Metody: dyskusja sterowana, "burza mózgów", metaplan (plakat)

Pomoce: schematy do wykonania metaplanu, szary papier do wykonania plakatu, flamastry, kartki do notowania spostrzeżeń.

Czas trwania - 45 minut

Przebieg lekcji:
1. Przedstawienie tematu zajęć przez wychowawcę klasy. Wskazanie celów tej lekcji.(Dlaczego powinniśmy o tych sprawach rozmawiać?) (2-3 min)
2.Dyskusja sterowana.
Uczniowie dobierają się parami (najlepiej tak, aby rozmawiać z kolegą, którego zna najmniej). Nauczyciel wyjaśnia przebieg "zabawy w rozmowę": Nauczyciel podaje co 2-3 minuty pytanie, na które uczniowie w parach spróbują sobie odpowiedzieć. Kiedy n-l zadaje następne pytanie, kończą dyskusję na pierwsze a rozmawiają o drugim pytaniu. Tak do wyczerpania pytań.
Oto pytania które prezentuje nauczyciel:
- Czym Twoim zdaniem jest szacunek człowieka do człowieka?
- Czy dostrzegasz, że jesteś szanowany przez nauczycieli i kolegów?
- Czy uważasz, że należy Ci się szacunek? Za co?
- Jakich ludzi szanujesz? Za co?
- Kto twoim zdaniem zasługuje na zaufanie? Jakim powinien być człowiekiem?
- Czy można Ci ufać?
- Czy masz zaufanie do nauczycieli? Dlaczego?
- Czy masz zaufanie do kolegów? Dlaczego?
- Co to znaczy być życzliwym?"
- Czy w naszej szkole spotykasz się z życzliwością? W jakich sytuacjach?
- Czy Twoim zdaniem nauczyciele są w stosunku do Ciebie życzliwi? Możesz podać przykłady?
- Czy uważasz się za osobę życzliwą? Dlaczego? (10 -12 min)
3. Po zakończeniu rozmów między uczniami, nauczyciel sugeruje, aby wszystko o czym rozmawiali, spróbowali zawrzeć w przygotowanym schemacie metaplanu. n-l wyjaśnia, że zaczynamy od strony "Jak jest?" wskazując np. że w szkole nie doświadczył życzliwości, kiedy tego potrzebował, że nie ma zaufania albo wręcz przeciwnie.(plansza metaplanu znajduje się po trzeciej lekcji) (15 min)


JAK JEST? Temat przewodni: JAK POWINNO BYĆ?
Próba znalezienia odpowiedzi, dlaczego nie jest tak jak powinno być.

4. Po wykonaniu "małych" plakatów, pod kierunkiem n-la zostanie teraz wykonany plakat metaplanu pod tym samym hasłem. Po prawej stronie arkusza szarego papieru oznaczamy "Jak jest"?, po lewej "Jak powinno być?". W środkowej kolumnie zapiszemy "dlaczego tak jest?" To będą wnioski z lekcji.
Materiał na zbiorczym klasowym plakacie umieszczają uczniowie. Powinien on znaleźć się w miejscu centralnym grupy i klasy. Wokół zapisanych tam spostrzeżeń powinna rozwinąć się dyskusja z udziałem uczniów i nauczyciela, może to być interpretacja zapisanych danych na plakacie. Jeśli będą z tym kłopoty nauczyciel powinien zainicjować tę dyskusję. (13 min)
5. Czas na podsumowanie. Uczniowie wybierają spośród siebie zespół dwu, trzyosobowy, aby ten sporządził notatkę z lekcji, zawierająca wnioski i sugestie dotyczące następnej lekcji z cyklu. (2-3 min)

Scenariusz lekcji wychowawczej nr2
Temat: Uczniowskie sposoby na dobry klimat w szkole.

Cele:
- Uświadomienie uczniom konieczności zacierania różnic między tym jak jest a jak powinno być w relacjach uczeń-nauczyciel
- Uświadomienie uczniom konieczności "wglądu w siebie" i weryfikacji swoich oczekiwań i zachowań wobec innych- rozumienie pojęcia tolerancja, akceptacja
- Uświadomienie uczniom, że komunikacja i rozmowa jest warunkiem niezbędnym w budowaniu atmosfery szacunku, zaufania i życzliwości
- Sztuka słuchania jako droga do zrozumienia i jako wyraz szacunku do innych.

Metody: praca w grupach - plakat, ankieta
Pomoce: plansze z" drzewkiem decyzyjnym"
Czas trwania - 45 minut

Przebieg lekcji:

1.Przypomnienie wniosków z poprzedniej lekcji jako punkt wyjścia do przypomnienia zasadności podejmowania tematu.
Swobodne wypowiedzi uczniów z wykorzystaniem klasowego plakatu wykonanego na poprzedniej lekcji oraz notatki zredagowanej przez uczniów. (5 min)

2. Podejmujemy decyzję: Czy poprawić atmosferę życzliwości, szacunku i zaufania w naszej szkole?
Uczniowie w grupach 4-5-osobowych pracują metodą drzewka decyzyjnego.
(według schematu znajdującego się po trzeciej lekcji)) (ok.10 min)
3.Praca w grupach 4-5 -osobowych metodą plakatu
Zaproponujcie formy poprawy waszych relacji z nauczycielami tak, aby stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku, życzliwości i zaufania
(co zrobilibyście w tym zakresie, jakie podjęlibyście działania, starania). (15 min)
4. Prezentacja i omówienie wykonanych plakatów. Jednocześnie 2-3 uczniów nanosi sukcesywnie w toku prezentacji propozycje grup na zbiorowy klasowy plakat. (10-12min)
5. Wspólna dyskusja nad zawartością klasowego plakatu, ewentualne uzupełnienie, swobodne, chociaż sterowane przez n-la wypowiedzi uczniów tak, aby wysunąć wskazówki do dalszych działań:
Jednym z wniosków powinno być spostrzeżenie, że relacje można poprawić jeśli my nauczyciele i uczniowie zaczniemy się wzajemnie słuchać, chcieć rozumieć, dostrzegać w sobie indywidualną jednostkę a nie element zbiorowości. Wskazana jest tu wypowiedź wychowawcy. Wybrani uczniowie przygotują z lekcji notatkę. (8-10 min)
Scenariusz lekcji wychowawczej nr3
Temat: Uczniowski kodeks życzliwości, szacunku i zaufania
Cele:
- sformułowanie zasad wzajemnych relacji między nauczycielami a uczniami w oparciu o atmosferę życzliwości, szacunku i zaufania
- rozumienie warstwy znaczeniowej pojęcia "kodeks" oraz rozumienie zasad nim rządzących
Metody: dyskusja sterowana, "burza mózgów", plakat
Pomoce: szary papier do wykonania plakatu, flamastry, kartki do notowania propozycji, które stanowić będą kodeks
Czas trwania - 45 minut

Przebieg lekcji:
1. Przedstawienie tematu zajęć przez wychowawcę klasy. Wskazanie celów tej lekcji. Nawiązanie do poprzednich lekcji oraz wniosków z nich płynących.
(5 min)
2.Dyskusja sterowana.
Uczniowie dobierają się w grupy 4-5 osobowe. Nauczyciel demonstruje przygotowany plakat, zawierający dwie definicje kodeksu i inicjuje dyskusje wokół zakresu znaczeniowego pojęcia.
Następnie pyta, czy w szkole może powstać taki kodeks, a wynika to z wniosków z poprzedniej lekcji. Uczniowie swobodnie rozmawiają o tym, jak ewentualnie wyglądałby taki kodeks. (10 min)
3.Uczniowie pracując w grupach przygotowują na pociętych paskach papieru propozycje zasad "Kodeksu życzliwości, szacunku i zaufania" oraz wybierają spośród siebie lidera grupy. (10 min)
4. Po zakończeniu pracy w grupach liderzy umieszczają na wspólnym plakacie wypracowane propozycje uzupełniając komentarzem, dlaczego właśnie ich zdaniem ten punkt powinien znaleźć się w kodeksie. (wg schematu)
Nauczyciele powinni: Uczniowie powinni:

(10 min)
5. Po umieszczeniu wszystkich propozycji liderzy poszczególnych grup wyeliminują powtarzające się hasła, odczytają, oczekując jeszcze na ewentualne propozycje.
Nauczyciel jeszcze raz odczyta definicje pojęcia "kodeks", prosząc uczniów, aby wnikliwie spojrzeli na własne propozycje i stwierdzili ich zasadność i zgodność z formułą kodeksu. (10 min)
6. Po zakończeniu rozmów między uczniami, nauczyciel sugeruje, aby wszystko o czym rozmawiali oraz ostateczne wersje propozycji do uczniowskiego kodeksu spróbowali zawrzeć w notatce, tym razem przygotowanej przez liderów grup, w których pracowali. Jeszcze raz zwracamy uwagę uczniów na tematykę prowadzonych lekcji i krótko je podsumowujemy (5 min)


Załączniki do lekcji:

Załącznik 1
Załącznik 2

Opracowanie: Halina Trzuskowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10357


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.