Katalog

Małgorzata Sikorzyńska
Przyroda, Sprawdziany i testy

Las i jego mieszkańcy w Polsce - zestaw pytań do konkursu

- n +

Zestaw pytań do konkursu "Las i jego mieszkańcy w Polsce"

1. Przyporządkuj nazwy roślin do poszczególnych pięter w warstwowej budowie lasu: Borówka, kokorycz, jesion, dąb, wrzos, czarny bez, mchy, ziarnopłon, czeremcha, topola, paproć, trzmielina, dereń, brzoza, jeżyny,
Runo leśne..............................................................
.............................................................................
podszyt.................................................................
..............................................................................
korony dzrzew.......................................................
........................................................................

2. Podaj, jakie zwierzęta chroni się w:
A/ Tatrzańskim PN.......................................................
B/ Kampinoskim PN....................................................
C/ Białowieskim PN.....................................................

3. Z podanych organizmów utwórz przykłady łańcuchów pokarmowych w lesie:
kornik, dzięcioł, sarna, sosna, dzik, trawa, wilk,
a/
b/
c/

4. Grzyby w lesie pełnią rolę (podkreśl właściwe)
A/ reducentów
B/ konsumentów,
C/ producentów

5. Które z grzybów są jadalne? / podkreśl/
Czubajka, pieczarka, koźlarz, maślak, goryczak żółciowy, podgrzybek

6. Ekosystem lasu to biotop i biocenoza. Co należy do biotopu lasu a co do biocenozy?
Biotop................................................................
Biocenoza..........................................................

7. Szkodnikami drzew są: (podkreśl)
A/ koziróg dębosz
B/ kornik
C/ brudnica mniszka
D/ strzygonia choinówka

8.Wymień przykłady zwierząt żyjących w naszych lasach:
A/ ssaków -............................................................
B/ ptaków -............................................................

9.Wymień 3 czynniki środowiska, o które konkurują ze sobą rośliny lasu
....................................................................................
....................................................................................

10. Podaj, jaką rolę pełnią lasy?
...................................................................................
...................................................................................

11. Wymień korzyści, jakie daje las?
...................................................................................
...................................................................................

12. Jakie są zasady zachowania się w lesie?
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Opracowanie: Małgorzata Sikorzyńska

Wyświetleń: 9858


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.