AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Bukowska
Edukacja regionalna, Program nauczania

Moja mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki - program ścieżki regionalnej w gimnazjum

- n +

"Moja mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" - program ścieżki regionalnej w gimnazjum

Założenia ogólne programu:

Prezentowany program został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z dn.15.02.1999r.

Mając na uwadze zadania zawarte w podstawie programowej oraz dostrzegając potrzebę zainteresowania uczniów ich "małą ojczyzną" powstał program edukacji regionalnej p.t. "Moja mała ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki."

Program przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum. Realizacja edukacji regionalnej będzie się odbywać na zajęciach koła geograficznego i na lekcjach geografii w klasie III. Stanowi on kontynuację i utrwalenie treści regionalnych poznanych na wcześniejszym etapie kształcenia.

Celem programu jest poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie w aspekcie wartości i różnorodności środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego oraz kształcenia postaw lokalnego patrioty. W "Edukacji regionalnej" ważne jest kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej tożsamości oraz otwarcia na drugiego człowieka, aktywnego angażowania się w sprawy własnego regionu i działania na rzecz jego rozwoju przy wykorzystaniu znajomości jego praw rządzących przyrodą i społeczeństwem. Umożliwi młodym ludziom poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych, w przyszłości odnalezienie swojego miejsca w regionie, w Polsce i w świecie.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania:

1.Poznanie własnego regionu i jego dziedzictwa kulturowego.
2.Określenie położenia geograficznego miejsca zamieszkania.
3.Poznanie elementów krajobrazu gminy.
4.Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach architektury i przyrody w regionie.
5.Poznanie cech środowiska geograficznego regionu.
6.Dostrzeganie odrębności kultury i sztuki regionu.
7.Rozwijanie szacunku wobec poglądów innych ludzi.
8.Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty lokalnej.
9.Kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych.
10.Przygotowanie do angażowania się w sprawy własnego regionu w celu zachowania dorobku dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.
11.Doskonalenie metod i technik pracy związanych ze zbieraniem i opracowywaniem informacji o regionie.
12.Doskonalenie umiejętności prezentowania zebranych informacji.

Zadania szkoły:

1. Wprowadzanie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości.
2. Wskazywanie przykładów umożliwiających integrację z kulturą regionu.
3. Wspieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.


Treści nauczania:
 
Hasło programowe Zakres treści nauczania Uwagi o realizacji
Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego regionu. - Położenie geograficzne regionu: obszar, sąsiednie regiony, najważniejsze miejscowości.
- Cechy środowiska przyrodniczego regionu.
- Podział administracyjny: moja gmina, powiat, województwo.
- Lokalizacja Lublina na mapie fizycznej Polski oraz na mapie woj. Lubelskiego.
- Krajobraz naturalny i kulturowy Wyżyny Lubelskiej.
Realizacja na lekcjach geografii w klasie III i metodą projektu na kółku geograficznym. Zaprojektowanie trasy wycieczki - "Szlakiem zabytków przyrodniczych regionu".
Rola regionu jego związki z innymi regionami Polski. - Funkcja usługowa i handlowa.
- Ważniejsze urzędy i instytucje w mojej miejscowości.
- Funkcje administracyjne gminy.
- Władze samorządowe gminy.
- Rolniczy charakter regionu.
- Współzależność między elementami środowiska.
Wykonanie plakatu reklamującego środowisko przyrodnicze regionu (jego osobliwości).
Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele. - Najważniejsze wydarzenia z przeszłości historycznej swojej miejscowości.
- Miejsca regionu w których przeszłość splata się z teraźniejszością: kościoły, miejsca walk, mogiły poległych, kapliczki.
Realizacja koło geograficzne.
Pamiątki gromadzone przez uczniów tworzą wystawę pamiątek "Pamiątki mówią".
(dla społeczności lokalnej).
Główne zabytki przyrody i architektury w regionie. - Zabytki przyrody(pomniki przyrody, zespoły parkowe i ogrodowe np. przypałacowe, dworskie).
- Zabytki architektury regionu (zagrody, studnie, dwory, kamienice).
Lokalizacja na mapie topograficznej zabytków przyrody i architektury.
- Sporządzenie legendy mapy.
- Cechy charakterystyczne zabytków przyrody i architektury.
- Zespoły parkowo- pałacowe mojej miejscowości.
- Ochrona przyrody regionu.
Realizacja klasa III, koło geograficzne.
Wykonanie folderu, pocztówki, przewodnika turystycznego zachęcającego do odwiedzenia naszego regionu.
Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii tradycji regionu. - Moje miejsce w regionie.
- Historia mojej rodziny na tle regionu.
- Tradycje regionalne - zwyczaje, obyczaje.
- Kroniki i albumy rodzinne.
Wywiady z ciekawymi ludźmi.
Promocja własnego regionu w kraju i za granicą. - Imprezy promujące walory regionu.
- Prezentacja wiedzy o regionie: wykonanie folderów, pocztówek, zachęcających do poznania naszego regionu, wykonanie plakatów reklamujących własny region.
- Wystawa pamiątek z przeszłości.
Procedury osiągania celów

Założone cele kształcenia będą możliwe do osiągnięcia poprzez następujące procedury:
1. Wyszukiwania, porządkowania informacji o regionie.
2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu.
3. Śledzenie ważnych wydarzeń kulturalnych.
4. Branie udziału w konkursach dotyczących własnego regionu
5. Prezentowanie własnego regionu i jego walorów warunków naturalnych, społecznych i dziedzictwie kulturowym.
6. Praca z mapami tematycznymi.
7. Wywiady i ankiety.
8. Zbieranie informacji w szkole, parafii, urzędzie miasta.
9. Gromadzenie i przechowywanie pamiątek rodzinnych i regionalnych.
10. Samodzielną pracę w celu wyjaśniania pojęć, terminów, zjawisk.
11. Obserwacja obiektów, zjawisk i działań ludzi w krajobrazie najbliższej okolicy.
12. Ćwiczenia terenowe.

Osiągnięcia uczniów

1.Umiejętność poszukiwania, porządkowania i wartościowania informacji o
regionie.
2.Wykazanie związków kulturowych Lubelszczyzny z innymi regionami Polski.
3.Aktywne uczestnictwo w regionalnych imprezach kulturalnych.
4.Umiejętność prowadzenia obserwacji w celu wskazania przemian i perspektyw rozwoju regionu.
5.Podejmowanie działań w celu ochrony przyrody własnego regionu.
6.Umiejętność prezentowania walorów własnego regionu.
7.Dostrzeganie związków tradycji i zwyczajów regionalnych z przeszłością.
8.Świadomość roli Lublina w dziejach naszego regionu.

Sposoby oceny osiągnięć uczniów

Ocena osiągnięć uczniów opiera się na następujących kryteriach:
- Systematyczności pracy uczniów
- Umiejętności gromadzenia i selekcji materiału
- Przetwarzaniu informacji uzyskanej z różnych opracowań
- Pomysłowość w gromadzeniu, opracowaniu i prezentowaniu materiału
- Udział w różnego rodzaju dyskusjach
- Przygotowaniu wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej
Przy ocenianiu należy również uwzględnić:
- Aktywność i osiągnięcia uczniów- nagrody i wyróżnienia uzyskane w
konkursach, turniejach itp.
- Praca na rzecz społeczności lokalnej, organizowanie i aktywny udział w imprezach okolicznościowych, wystawach przybliżających tematykę regionalną.
Treści realizowane na lekcjach geografii oceniane i kontrolowane są według przedmiotowego systemu oceniania. Natomiast wiadomości i umiejętności
nabywane na kole geograficznym są sprawdzane na podstawie praktycznych osiągnięć ucznia.

Ewaluacja programu

Prowadzenie zajęć z edukacji regionalnej wpływa pozytywnie na kształtowanie umiejętności uczniów poprzez:
- Obserwacji środowiska i ćwiczeń terenowych
- Samodzielne zdobywanie wiedzy na określony temat
- Korzystanie z różnych źródeł informacji
- Współpraca w grupie
- Udział w realizacji projektów,
- Samodzielne korzystanie z Internetu, mediów i innych środków informacji
- Prezentowanie zdobytej wiedzy
- Wartościowanie sprawozdań z realizacji regionalnych projektów.

Literatura pomocna w opracowaniu programu.

- Bartoszewska M."Moja mała ojczyzna- Lubelskie"Wydawnictwo MAC Kielce 2001.
- Biblioteczka reformy Nr24/2000 "O edukacji regionalnej- dziedzictwie kulturowym w regionie"MEN,Warszawa.
- Nowak M.,Nowak J."Lubelszczyzna" WsiP,Warszawa 1996.
- Podstawa programowa II etapu edukacyjnego dotycząca "Edukacji regionalnej- dziedzictwa kulturowego w regionie" dla szkoły podstawowej i gimnazjum, [w:
Dz. U.nr 14, poz.129.
- Warchoł S. "Nazwy miast Lubelszczyzny" Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1995.
- Srokosz W., Szmigel M.,Program nauczania ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie, Małopolska, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,Toruń 1999.

Opracowanie: Dorota Bukowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4319


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.