Katalog

Jadwiga Zaciek, Mirosława Grzegorczyk
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program terapii dla ucznia klasy pierwszej

- n +

Czytanie i pisanie sylab

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

1. Ćwiczenie czytania od sylab dwuliterowych, mających na początku samogłoskę.
2. Zwracanie uwagi na dłuższe wymawianie samogłoski stojącej przed spółgłoską.
3. Czytanie dwuliterowych sylab otwartych tworzonych przez zestawianie pojedynczych liter
4. Ćwiczenia w czytaniu sylab
5. Ćwiczenia w pisaniu całych sylab.

ĆWICZENIE 1.
TWORZENIE SYLAB DWULITEROWYCH OTWARTYCH;

1. Wprowadzenie do czytania całych sylab;
2. Rozpoznawanie przez dziecko sylab odczytywanych przez prowadzącego;
3. Samodzielne czytanie sylab przez dziecko;

Prowadzący kładzie przed dzieckiem 1 kartonik z samogłoską "a" i przed nią jedną spółgłoskę, tworząc sylabę otwartą, np. la. Jeśli dziecko od razu nie czyta, mówimy głośno sylabę. Następnie kładziemy inne spółgłoski i odczytujemy sylaby, np. ma, da, sa. Staramy się, aby Dz. czytało razem z nami, a potem samo. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

Prowadzący układa z rozsypanki literowej kilka sylab wcześniej ćwiczonych. Następnie mówi jedną sylabę i pyta Dz., gdzie ta sylaba jest itd.

Prowadzący pokazuje sylaby i pyta dziecko, jak tu jest napisane, a ono odczytuje daną sylabę.

Jeśli dziecko dość pewnie odczytywało sylaby, to ćwiczenie powinno kończyć się zapisaniem kilku z pamięci. (czas - około 20 minut) ;

(Prowadzący tworzy sylaby z innymi samogłoskami, a dziecko je odczytuje. Utrwala również wcześniej wprowadzone sylaby.)

ĆWICZENIE 2.
TWORZENIE SYLAB DWULITEROWYCH OTWARTYCH PRZEZ PODSTAWIANIE SAMOGŁOSEK DO STAŁEJ SPÓŁGŁOSKI;


Prowadzący kładzie przed dzieckiem kartonik ze spółgłoską np. "m" i do niej dokłada kolejno samogłoski, tworząc sylaby otwarte, np. ma, me, mu, mi, my, mą, mę, mo. Następnie czyta je wspólnie z dzieckiem. Potem ono samo czyta.
Prowadzący układa kilka sylab ćwiczonych na stole. Następnie mówi sylaby, a Dz. je wskazuje. W następnej części prowadzący wskazuje sylaby, a dziecko je czyta. Na koniec Dz. pisze poznane sylaby.
(Ćwiczenie należy powtarzać w celu utrwalania.)

ĆWICZENIE 3.
ROZPOZNAWANIE I CZYTANIE CAŁYCH SYLAB DWULITEROWYCH;


Prowadzący kładzie przed dzieckiem sylaby z rozsypanki sylabowej i poleca mu, by wskazywało sylaby, które on odczytuje, a następnie prowadzący wskazuje sylaby, a dziecko je czyta.
(Wskazane ćwiczenie należy przeprowadzać bezpośrednio po pierwszej części ćwiczenia 1. lub 2..)

ĆWICZENIE 4.
WYSŁUCHIWANIE SAMOGŁOSEK W SYLABACH DWULITEROWYCH OTWARTYCH;


Prowadzący rozkłada przed dzieckiem kartoniki z sylabami z jednakową spółgłoską, np. la, lo, lu, le, li, lą, lę. Następnie prowadzący pokazuje kartonik z zakrytą samogłoską. Mówi całą sylabę i prosi, aby Dz. podało, jaka litera została zakryta. Po rozpoznaniu samogłoski prowadzący ją odkrywa, a dziecko odczytuje całą sylabę. Na końcu dziecko może powiedzieć wyraz rozpoczynający się od odczytanej sylaby.

ĆWICZENIE 5.
SAMODZIELNE TWORZENIE I PISANIE SYLAB OTWARTYCH Z WSZYSTKIMI SAMOGŁOSKAMI;


(ćw. Przeprowadzamy, gdy dziecko zaczyna od razu odczytywać nowe sylaby z różnymi samogłoskami przy stałej spółgłosce;)
Prowadzący daje dziecku kartkę z wypisanymi samogłoskami w jednym rzędzie tak, by między nimi było dość miejsca na odstęp i jeszcze jedną literę. Następnie daje Dz. spółgłoskę, a ono samodzielnie tworzy sylaby otwarte i je zapisuje. W ten sposób Dz. zapisuje kolumny sylab. Po zakończeniu pisania dziecko odczytuje utworzone sylaby.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
1. Potrafi tworzyć sylaby dwuliterowe;
2. Potrafi czytać sylaby dwuliterowe zaczynające się samogłoską;
3. Wie, że samogłoskę można wymawiać dłużej niż spółgłoskę;
4. Potrafi czytać i zapisywać sylaby otwarte.

Opracowanie: Jadwiga Zaciek

Wyświetleń: 2742


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.