Katalog

Joanna Wojcieszak-Żyto
Język niemiecki, Plany pracy

Propozycje zabaw językowych na lekcjach języka niemieckiego

- n +

Propozycje zabaw językowych na lekcjach języka niemieckiego

Każdy uczący się chętnie bierze udział w zabawach językowych. W ten sposób można chociaż w pewnym stopniu przełamać barierę językową, która znacznie utrudnia posługiwanie się językiem obcym. Wiele zabaw można zmodyfikować i dostosować do różnych grup wiekowych i zaawansowania.
Oto kilka przykładów zabaw:

Verloren - Gefunden

- Cel zabawy: prowadzenie krótkich dialogów z użyciem czasu Perfekt

- Pomoce: Nauczyciel przygotowuje karteczki; połowa karteczek z opisem rzeczy znalezionych, połowa z opisem rzeczy zgubionych - podaje przedmiot,czas, miejsce zgubienia lub znalezienia. Przykłady tekstów:

Verloren: eine blaue Mütze, am Montag,gegen 16.00 Uhr, im Warenhaus
Gefunden: eine blaue Wollmütze, am Montag abend, im Warenhaus
Verloren: eine weisse Mütze, gestern nach dem Unterricht, in der Bibliothek
Gefunden: eine weisse Mütze, gestern gegen 17.00 Uhr,im Treppenhaus der Bibliothek

- Przebieg: Zabawę rozpoczyna wskazany przez nauczyciela uczeń, który zgubił jakiś przedmiot.. Osoba ta pyta pozostałych uczniów, kto ten przedmiot odnalazł. Jeśli zgubiono kilka podobnych przedmiotów, zabawa staje się ciekawsza.
Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy odnajdą swoje zguby.

Przykładowy przebieg zabawy:
A) Ich habe eine Mütze verloren. Wer hat sie gefunden?
B) Ich habe eine Mütze gefunden.
A) Eine weisse Mütze?
B) Nein, eine blaue.
A) Danke, das ist nicht meine Mütze.
B) Ich habe eine weisse Mütze gefunden.
A) In der Bibliothek?
B) Ja, sie hat auf der Treppe gelegen. Wann hast du sie verloren?
A) Gestern nach dem Unterricht.
B) Ich habe się um 17.oo gefunden. Ist das deine Mütze?
A) Ja, das ist meine Mütze. Ich danke dir.

Fluss

- Cel zabawy: utrwalenie słownictwa przedstawionego na ilustracjach

- Pomoce: 20-50 ilustracji, plansza z narysowana rzeką dla każdej grupy (w rzece znajdują się kamienie-7-12 sztuk, które służą jako przejście.

- Przebieg: Uczniowie podzieleni są na 2-5 osobowe grupy. Nauczyciel pokazuje
pierwszej grupie jedną ilustrację. Wytypowany przez grupę uczeń mówi, co przedstawia ilustracja. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, grupa wpisuje słowo na pierwszy kamień. Następna ilustracja stanowi pytanie dla drugiej grupy. Gra trwa do chwili, gdy któraś z grup przejdzie całą rzekę.

- Wariant zabawy: Uczniowie mogą odpowiadać w określonej kolejności, a ten który nie poda prawidłowej odpowiedzi, zostaje zjedzony przez krokodyla i wypada z gry.
Ilustracje mogą odnosić się do zwrotów, idiomów i innych zagadnień, które możemy przedstawić w formie rysunku.

Fussballspiel

- Cel zabawy: utrwalenie słownictwa, zwrotów związanych z tematyką" Gesundheit"

- Pomoce: Lista z sytuacjami komunikatywnymi(np. Zapytaj, jak czuje się twój kolega.) przygotowana przez nauczyciela. Każda z sytuacji ma swój numer; Narysowane na tablicy boisko do piłki nożnej podzielone pionowymi liniami (na każdej połowie boiska 3) oraz wycięte z papieru 2 piłki w różnych kolorach zaopatrzone w magnes.

- Przebieg: Grupa podzielona jest na 2 sześcio- siedmioosobowe zespoły. Każdy zespół staje się właścicielem jednej piłki. Uczniowie ustalają kolejność, w której będą odpowiadać. Piłki znajdują się na środkowej linii boiska. Pierwszy przedstawiciel zespołu wybiera numer sytuacji, a następnie reaguje w języku niemieckim. Jeżeli reakcja jest prawidłowa piłka zespołu przesuwa się w kierunku bramki przeciwnika na pierwszą pionową linię. Jeżeli uczeń nie zareaguje prawidłowo piłka nie zmienia miejsca. Następnie reakcję wybiera przedstawiciel drugiej drużyny. Piłka przesuwa się w kierunku bramki przeciwnika po każdej prawidłowej reakcji tak długo, aż nie trafi do bramki. Po strzeleniu takiego gola wraca z powrotem na środek boiska i ponownie zaczyna się przemieszczać. Gra trwa do momentu wyczerpania się sytuacji komunikatywnych. Wygrywa drużyna, która zdobyła więcej bramek.

- Wersja zabawy: Zamiast sytuacji komunikatywnych można powtarzać również zagadnienia gramatyczne np. rekcja czasownika, formy z tabelki czasowników mocnych i nieregularnych.

Termine

- Cel zabawy: ćwiczenie umiejętności uzgadniania terminów

- Pomoce: 2 różne plany z terminami

- Przebieg: Uczniowie dobierają się parami i siadają naprzeciw siebie. Każdy z nich otrzymuje jedną z wersji planów. Uczeń A pyta ucznia B o termin spotkania - Hast du am.... um.....Zeit?. Jeżeli uczniwi B nie odpowiada zaproponowany termin, informuje o tym rozmówcę i podaje powód- Nein, das geht nicht. Ich fahre zu meiner Oma(, weil ich zu meiner Oma fahre). Gra trwa do chwili, kiedy uczniowie znajda wspólny termin na każdy dzień tygodnia. Póżniej uczniowie zmieniaja partnera. Osoba, która wcześniej pytała, teraz odpowiada.

 
A Mo Di Mi Do Fr Sa
9-10    x        
10-11 x   x x    
11-12         x  
12-13     x x   x
13-14   x   x x  
14-15         x  
15-16 x         x
16-17   x x x   X
17-18   x       X
17-18 x   x   x  
 
B Mo Di Mi Do Fr Sa
9-10 x   x x x x
10-11   x     x x
11-12 x     x    
12-13   x        
13-14 x x x      
14-15 x   x     x
15-16   x   x x  
16-17         x  
17-18 x   x x x  
18-19            

Opracowano na podstawie:
1.Lohfert Walter: " Kommunikative Spiele für Deutsch als Fremdschprache", Max Hueber Verlag
2. Werner Grażyna: "Spiel mit uns", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (1990)

Opracowanie: Joanna Wojcieszak-Żyto

Wyświetleń: 2890


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.