AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Iwaniuk
Ekologia, Sprawdziany i testy

Nasza planeta Ziemia - quiz ekologiczny

- n +

Nasza planeta - Ziemia

Ekologia, jako nauka, zajmuje się szeroko rozumianym środowiskiem, zamieszkałym przez wszystkie żywe organizmy, w tym również przez człowieka. Ekologia bada warunki niezbędne do zachowania równowagi biologicznej oraz wskazuje czynniki zagrażające środowisku oraz podaje sposoby ich eliminacji.

Już od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony. Ideą edukacji ekologicznej jest wykształcenie w uczniach takich zachowań ekologicznych w życiu codziennym, które pozwolą na ukształtowanie młodego pokolenia odpowiedzialnego za stan środowiska.

Jedną z wielu form rozwijania świadomości ekologicznej uczniów jest opracowany przeze mnie quiz, który może być wykorzystany przez nauczycieli w trakcie realizacji treści programowych w szkole podstawowej lub gimnazjum.

Quiz ekologiczny
W każdym zadaniu wybierz jedną poprawną odpowiedź.

1. Obecnie w Europie dominującym typem krajobrazu jest:
a) naturalny,
b) pierwotny,
c) kulturowy.

2. Efekt cieplarniany spowodowany jest przez:
a) dwutlenek węgla,
b) dwutlenek siarki,
c) tlenek ołowiu.

3. Niszczenie warstwy ozonowej powoduje:
a) opad pyłu,
b) freon,
c) tlenek węgla.

4. Blisko 80% energii produkowanej w Polsce pochodzi ze spalania:
a) węgla kamiennego i brunatnego,
b) ropy naftowej,
c) węgla kamiennego.

5. Czad to:
a) dwutlenek węgla,
b) tlenek węgla,
c) dwutlenek azotu.

6. Hydrosferą nazywamy:
a) zasoby wód słodkich,
b) zasoby wód słonych,
c) całość powłoki wodnej Ziemi.

7. Lasami najmniej wrażliwymi na emisje przemysłowe są:
a) iglaste,
b) liściaste,
c) mieszane.

8. Sosna pospolita w ogólnej powierzchni lasów w Polsce zajmuje:
a) 30% powierzchni,
b) ponad 70% powierzchni,
c) 90%powierzchni.

9. Największą dawkę zanieczyszczeń w stosunku do masy ciała wraz z żywnością otrzymują:
a) dzieci,
b) ludzie w wieku emerytalnym,
c) kobiety.

10. Pierwszy na świecie park narodowy powstał w:
a) Europie,
b) Ameryce Południowej,
c) Ameryce Północnej.

11. Najwyższą formą ochrony przyrody są:
a) strefy chronionego krajobrazu,
b) parki narodowe,
c) parki krajobrazowe.

12. Symbolem ochrony przyrody w Polsce jest:
a) łoś,
b) żubr,
c) bóbr.

13. Polskim parkiem narodowym wpisanym na Listę Dziedzictwa Światowego jest:
a) Świętokrzyski,
b) Tatrzański,
c) Białowieski.

14. Energię odnawialną tworzą:
a) woda, promieniowanie słoneczne, wiatr, falowanie mórz,
b) zasoby paliw ciekłych i gazowych,
c) zasoby paliw stałych.

15. W prawidłowo zestawionym jadłospisie warzywa i owoce powinny wystąpić:
a) w jednym posiłku,
b) koniecznie tylko w drugim śniadaniu i podwieczorku,
c) we wszystkich posiłkach podstawowych.

16. Tak zwana "dziura ozonowa" może stanowić przyczynę:
a) zwiększenia liczby zachorowań na choroby nowotworowe,
b) zmniejszenia liczby zawałów,
c) ograniczenia oddziaływania promieniowania ultrafioletowego.

17. Pomnik przyrody to:
a) egzotyczny okaz ze świata zwierząt,
b) cenny twór przyrody, prawnie chroniony,
c) krajobraz naturalny bez działań antropogenicznych.

18. Akcja Sprzątanie Świata "przywędrowała" do Polski z:
a) Ameryki Północnej,
b) Australii,
c) Afryki.

19. Największy kompleks bagien w Polsce tworzą rozlewiska:
a) Biebrzy,
b) Bzury,
c) Noteci

20. Detergenty są to:
a) promienie świetlne,
b) inna nazwa ścieków,
c) substancje syntetyczne używane do prania i zmywania.

21. Międzynarodowy Dzień Ziemi jest obchodzony:
a) 05 czerwca,
b) 22 maja,
c) 22 kwietnia.

22. Greenpeace to:
a) międzynarodowa organizacja ekologiczna,
b) agenda ONZ do spraw ekologii,
c) Przyjaciel Ziemi.

23. Zwiększenie wysokości komina kotłowni spowoduje:
a) zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń na terenach przyległych,
b) obniżenie emisji zanieczyszczeń,
c) nie ma istotnego wpływu na środowisko.

24. Elektrofiltr to:
a) urządzenie pomiarowe systemu klimatyzacji,
b) element oczyszczalni ścieków,
c) urządzenie wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe oraz aerozole.

25. Największy udział w emisji toksycznych spalin samochodowych ma:
a) dwutlenek węgla,
b) tlenek węgla,
c) dwusiarczek węgla.

26. Ostatnio prowadzi się badania w celu wykorzystania w produkcji paliw w Polsce:
a) rzepaku,
b) kukurydzy,
c) wierzby koszykarskiej.

27. Celem określenia wielkości hałasu prowadzi się pomiar:
a) natężenia dźwięku,
b) ciśnienia akustycznego,
c) mocy akustycznej.

28. Recykling oznacza proces:
a) likwidacji szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych,
b) odsiarczania spalin,
c) ponownego wykorzystania odpadów w produkcji.

29. Jedynym ssakiem zdolnym do aktywnego lotu jest:
a) pingwin,
b) nietoperz,
c) dziobak.

30. Jednymi z pierwszych roślin zasiedlających skały są:
a) mchy,
b) nagonasienne,
c) okrytonasienne.

31. Najważniejszym czynnikiem utrzymania żyzności gleby jest:
a) melioracja,
b) nawadnianie,
c) właściwe użytkowanie.

32. Park Narodowy Yellowstone został utworzony ze względu na występowanie:
a) bogatych i unikalnych drzewostanów,
b) pól gejzerowych,
c) przepięknych kanionów.

33. W Polsce świstak występuje w:
a) Sudetach,
b) Bieszczadach,
c) Tatrach.

34. Puszcza Jodłowa znajduje się w obrębie:
a) Gorczańskiego Parku Narodowego,
b) Ojcowskiego Parku Narodowego,
c) Świętokrzyskiego Parku Narodowego

35. Salamandra to symbol:
a) Wielkopolskiego Parku Narodowego,
b) Gorczańskiego Parku Narodowego,
c) Kampinoskiego Parku Narodowego

36. Wśród gadów żyjących w Polsce gatunkiem jadowitym jest:
a) zaskroniec,
b) żmija zygzakowata,
c) padalec

37. Jakakolwiek ingerencja człowieka wykluczona jest w:
a) rezerwatach ścisłych,
b) rezerwatach częściowych,
c) parkach krajobrazowych.

38. Numerki z literą E oznaczają:
a) chemiczne dodatki do żywności,
b) nieszkodliwe materiały izolacyjne,
c) zdrową żywność.

39. Hibernacja oznacza:
a) sen zwierząt ułatwiający przeżycie niekorzystnego okresu zimowego,
b) następstwo pór roku,
c) przedłużenie okresu wegetacji roślin użytkowych

40. W naturalny sposób siarka do atmosfery dostaje się poprzez:
a) proces oddychania żywych organizmów,
b) wybuchy wulkanów,
c) eksploatację złóż rud żelaza.

41. Największy udział wśród gleb leśnych Polski mają:
a) mady,
b) bielice,
c) czarnoziemy.

42. Rumowiska skalne podlegają ochronie na terenie:
a) Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
b) Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
c) Pienińskiego Parku Narodowego.

43. Batalion to symbol:
a) Kampinoskiego Parku Narodowego,
b) Biebrzańskiego Parku Narodowego,
c) Poleskiego Parku Narodowego.

44. Beznogim gadem jest:
a) padalec,
b) szop,
c) kolczatka.

45. Pod względem powierzchni największym parkiem narodowym w Polsce jest:
a) Bieszczadzki,
b) Słowiński,
c) Biebrzański.

46. W Tatrach w piętrze roślinności turniowej występują:
a) mszaki i porosty,
b) kosodrzewina,
c) lasy jodłowe.

47. Pierwszym miastem Polski, które zyskało status specjalnie chronionego jest:
a) Lublin,
b) Zabrze,
c) Kraków.

48. Erozja to:
a) obniżenie odporności gatunków na skażenie pyłowe środowiska,
b) zakłócenie obiegu materii w ekosystemie,
c) mechaniczne niszczenie powierzchni Ziemi przez różne czynniki.

49. Kwaśne deszcze działają negatywnie na:
a) zabytkowe obiekty kamienne,
b) częstotliwość opadów deszczu,
c) amplitudę wahań temperatury.

50. Najmniej zanieczyszczeń powietrza podczas procesu spalania wytwarza:
a) węgiel kamienny,
b) gaz ziemny,
c) olej opałowy.


Karta odpowiedzi
 
1. c 11. b 21. c 31. c 41. b
2. a 12. b 22. a 32. b 42. a
3. b 13. c 23. a 33. c 43. b
4. a 14. a 24. c 34. c 44. a
5. b 15. c 25. b 35. b 45. c
6. c 16. a 26. a 36. b 46. a
7. b 17. b 27. a 37. a 47. c
8. b 18. b 28. c 38. a 48. c
9. a 19. a 29. b 39. a 49. a
10. c 20. c 30. a 40. b 50. b

Opracowanie: mgr Piotr Iwaniuk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 23196


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.12Ilość głosów: 41

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.