AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Formella
Wychowanie do życia w rodzinie, Artykuły

Moralność polskich rodzin

- n +

Moralność polskich rodzin

Zabiegając o dobro współczesnej rodziny, należy podnieść jej prestiż społeczny, ukazać jej godność i niezastąpioną rolę w rozwoju życia.

Należy pamiętać, że rodzina powinna być środowiskiem sprzyjającym rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Jeżeli będzie ona zbudowana na miłości i przesiąknięta miłością to będzie środowiskiem, w którym każdy może przeżyć, poznać i przyswoić tę miłość.

Nasze rodziny potrzebują odnowy, którą trzeba zacząć od odbudowy wartości ludzkich, bo to właśnie rodzina powinna uczyć dostrzegania nadrzędnej wartości człowieka i czynnego reagowania na potrzeby innych. Rodzice powinni częściej analizować siebie i swoje dzieci. Oceniając kogoś i karcąc, powinni najpierw sami stwierdzić jacy są, gdy się gniewają, gdy pyskują, zazdroszczą, plotkują, wyrażają pochopne, często niesprawdzone opinie, sądy itp. Młodzi biorąc przykład z takich rodziców, będą postępować podobnie. Rodzice powinni sobie uświadomić, że wychowują nie tyle słowami, co raczej swoją postawą, przykładem, osobowością czy charakterem.

Dom rodzinny powinien być naturalnym środowiskiem wprowadzenia dzieci w solidarność i odpowiedzialność. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci unikania fałszywych ustępstw i poniżania się, które stanowią zagrożenie dla każdej społeczności. Należy uczulić rodziców, by unikali wszystkiego co gorszy, a podważa autorytet rodziców w oczach młodego pokolenia np. brak zaufania, kłótnie, przekleństwa, alkohol, telewizja itp.

Rodzice powinni uczyć dzieci, że pełnowartościowym człowiekiem nie jest ten kto dużo ma, chodzi elegancko ubrany, ale ten kto potrafi kochać i dawać siebie bezinteresownie drugim. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ważne jest posiadanie jakichś dóbr, to jest naszym celem, ale wychowując tak dzieci uczymy je konsumpcyjnego nastawiania do życia. Wysunięcie na pierwszy plan nastawienia konsumpcyjnego przekreśliło wiele wartości uważanych dotychczas za niepodważalne, doprowadziło do uprzedmiotowienia człowieka, zerwało wiele więzi międzyludzkich, spośród których na pierwszy plan wysuwa się zachwianie wiary w bezinteresowność.

Błędem rodziców jest podawanie dziecku wszystkiego na przysłowiowej "tacy". Dziecko, które w domu nie zobaczy wysiłku, trudu, zmęczenia rodziców, które nie potrafi tego docenić, które jest odsunięte od odpowiedzialności za własny dom i rodzinę i nie podejmuje żadnych wysiłków w budowaniu wspólnoty rodzinnej- będzie umiało tylko stawiać wymagania i przyjmowało wszystko jako to, "co się jemu należy". Nie można także usuwać od dziecka wszystkich trudności, ale nauczyć w jaki sposób je pokonać. Trzeba zbudować w naszych rodzinach atmosferę wzajemnej życzliwości i wzajemnego zaufania oraz pewności, że możemy liczyć na siebie w trudnościach życia codziennego.

Sekularyzacja rodzin

Współczesny świat proponuje młodemu człowiekowi złudne wizje nieograniczonego rozwoju świadomości. Nie proponuje żadnych autorytetów, ale podkreśla nadzwyczajne potencjalności i moce, które drzemią w każdym człowieku. Często sami rodzice przez swoją nadopiekuńczość lub całkowity brak zainteresowania wprowadzają w świat pseudowartości.

W naszym zsekularyzowanym świecie "kurczy się", a może nawet zanika przestrzeń uczuć, intymności, rodzinnego ciepła, owego <<przylgnięcia>>
dzieci do rodziców i odwrotnie. Dzieci stają się nie tylko szczęściem rodziców, ale też ich zagrożeniem- zagrożeniem niezależności i życiowego standardu- wolnego czasu, co więcej, więcej swoich dzieciach rodzice doświadczają, że starzeją się, a dzieci kiedyś ich opuszczą. Tego nie wytrzymują niektórzy rodzice, nabierają bowiem przekonania, że dzieci przeszkadzają w życiu, zwłaszcza w tzw. <<nowoczesnym>> rozumieniu życia i jego potrzeb. Coraz mniej jest rodziców dojrzałych, czyli takich, którzy są odpowiedzialni za dobre wychowanie dziecka, którzy potrafią powiedzieć "nie", gdy tego wymaga jego dobro, bądź też wtedy, gdy coś jest moralnie złe.

Rodzice wprawdzie twierdzą, że kochają swoje dzieci, ale coraz częściej nie wiedzą co mogą i co powinni z nimi zrobić. Mówią, że ufają swoim dzieciom i pozwalają na każde zachowanie nie stawiając żadnych barier i zakazów. W ten sposób sami rodzice nie zauważają, kiedy ich zaangażowanie i rola w życiu dzieci gdzieś ginie. Z grzecznego dziecka wyrasta zbuntowany młody człowiek, który wychowany często przez telewizję i zły przykład rodziców uważa, że cały świat jest jego. Nie szanuje innych, ponieważ sam nie był szanowany.

Współcześnie w rodzinie zauważa się zachwianie funkcji prokreacyjnej i wychowawczej. Rodzice nie mając własnej koncepcji wychowania przekazali tę misje w ręce ludzi przypadkowych, a tym samym nieprzygotowanym. Daje się również zauważyć ucieczkę rodziców przed odpowiedzialnością. W ten sposób młodzi ludzie czują się zagubieni i oddalają się od przyjętych wartości moralnych, których kolebką powinna być właśnie rodzina. Rodzice napotykają na swojej drodze trudności, załamują się, zaniedbują swoje obowiązki, stają się bezradni.

Trzeba więc uświadomić rodzicom, że rodzina jest szkołą człowieczeństwa, w której rodzice mają uczyć dzieci jak być człowiekiem akceptując swoją i innych godność.

Rodzina źródłem i nośnikiem wartości

Rodzina powinna być źródłem i nośnikiem wartości, powinna być tworzywem wartości społecznych, kulturalnych, moralnych i religijnych w społeczeństwie. Takie cechy jak miłość, solidarność, wolność, równość, wzajemny szacunek, tolerancja czy gościnność stają się ważnymi cnotami społecznymi.

Karta Praw Rodziny zawiera katalog praw rodziny, który choć został stworzony dla określonego modelu rodziny jest modelem uniwersalnym i odwiecznym.

W rodzinie człowiek się poczyna, rodzi, wzrasta, rozwija się, kształtuje swoją osobowość, uczy się, osiąga dojrzałość i życiową mądrość. W niej dokonuje się życiowych wyborów. W rodzinie dzieje się jego życie, a w końcu w niej umiera. Tu człowiek szuka miłości, poszukuje zrozumienia, wsparcia i akceptacji, oczekuje pociechy i schronienia w chwilach zagrożenia. W rodzinie człowiek dzieli się najpiękniejszymi uczuciami i przeżyciami, obdarowuje tym, co cieszy i boli. Nigdzie też, tak jak w rodzinie, człowiek nie ujawnia swej prywatności i intymności, dlatego rodzina jest miejscem humanizacji każdego człowieka.

Problemem, któremu rodzice zdają się nadawać zbyt małą rangę, jest sprawa wychowania seksualnego dzieci, a to właśnie w rodzinie dzieci powinny otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Wychowanie to powinno być prowadzone w łączności z zasadami moralnymi.

Każda budowla, by wzrastać potrzebuje fundamentu: rodzina jest fundamentem narodu. Czyż może być coś piękniejszego, niż powiedzieć dziecku, że jest "domem" swoich rodziców? rodziców ten sposób dziecko uczy się jak ma być pełnowartościowym członkiem rodziny.

Ważne jest, aby dziecko dorastało w pełnej rodzinie bo zarówno ojciec jak i matka dostarczają mu bodźców do prawidłowego rozwoju.

Ojcowie bardziej niż matki podkreślają odmienność roli mężczyzny i kobiety i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju u dzieci zachowań z własną płcią. Jeżeli chodzi o sprawy wychowawcze w porównaniu do matek ojcowie na ogół są bardziej stanowczy i surowi, ale nie powinni zapominać o takich cechach jak opiekuńczość i zrozumienie. Wzajemne zrozumienie i pozytywny związek między rodzicami a dziećmi ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju umysłowego dziecka, podczas gdy nadmierna surowość połączona ze skłonnością do przesadnego kontrolowania dzieci wywołuje w nich bunt, zamykanie się w sobie.

Ważne u rodziców są takie cechy jak cierpliwość, wyrozumiałość, stawianie dziecku rozumnych wymagań, uznawanie jego autonomii jako osoby.

Młodzi ludzie oceniają całość zachowań ojca w domu rodzinnym, szczególnie zaś jego stosunek do matki. Na tę sprawę zwróciła również uwagę Maria Ziemska w książce pt. "Rodzina a osobowość", gdzie pisze: "Kiedy wzajemne stosunki między rodzicami są serdeczne, syn chce być taki jak ojciec, a córka taka jak matka". Okazując szacunek matce, ojciec uczy dzieci poszanowania godności kobiety: chłopców uczy szanować dziewczęta, dziewczętom ukazuje potrzebę szacunku dla własnej kobiecości.

Zadaniem rodziców jest kształtowanie u dzieci właściwego stosunku do pracy, przywrócenie godności pracowitości i cnót z nią związanych takich jak rzetelność, wiarygodność, słowność, punktualność itp. Potrzeba też niejednokrotnie najprostszych gestów solidarności i koleżeństwa, które powodują, że przestrzeń pracy staje się bardziej ludzka.

Literatura

Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Olsztyn 1987
Czapów Cz. (red.), Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce, Warszawa 1986
Czarnowski A. (red.), XVIII Międzynarodowy Kongres rodziny, Warszawa 1994
Gasidło W., Rodzina- dar, zadanie, nadzieja ludzkości, Kraków 1999
Karta Praw Rodziny, Wrocław 1994
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Macher G., Wychowanie do miłości- rodzina szkołą miłości, w: Wychowanie w rodzinie, Kraków 1982
Morawski Cz., Współczesna rodzina w świetle XII Międzynarodowego Kongresu Rodziny, "Homo Dei", X-XI/1994
Murzyński H., Rozwój moralny, Warszawa 1983
Olejnik S., Moralność życia społecznego, Warszawa 1993
Stepulak M. Z., Gdy walą się autorytety, może zdziałać sprawiedliwy, "Wychowawca" 3/1997
Styrna S., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: Chrześcijanin w świecie, 42-44/1976
Zabielski J., Krzywdząca miłość, "Wychowawca" 12/1996
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1975

Opracowanie: Katarzyna Formella

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2782


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.