AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Katarzyna Formella
Wychowanie do życia w rodzinie, Artykuły

Wychowanie podstawowym zadaniem rodziny

- n +

Wychowanie podstawowym zadaniem rodziny

Podstawowym celem i zadaniem rodziców jest prawidłowe wychowanie dziecka, bo gdy jest ono dobrze wychowane staje się radością rodziców i wartościowym obywatelem własnego kraju. Funkcja wychowawcza jest jednak niezwykle złożona. W skład jej wchodzą bowiem: socjalizacja dziecka, pełne zaspokojenie jego potrzeb, przekazanie mu postaw kultury oraz norm regulujących ludzkie współżycie, ukształtowanie aspiracji i dążeń oraz przygotowanie do pełnienia w przyszłości ról rodzicielskich.

Dziś wychowywać, to starać się zrozumieć to, co dokonuje się w nas, wokół nas, w życiu dzieci, starać się "być". Wychowywać w rodzinie to uświadamiać sobie przede wszystkim wychowującą rolę codzienności, szczególnie kontaktów międzyludzkich. To one skutecznie uczą reakcji na drugiego człowieka.

Dziś rodzice mniej wychowują przez to, co mówią, ale raczej przez to kim są i jakie jest ich życie rodzinne. Dzieci są nie tylko obserwatorami życia rodziców, ale są też współtwórcami życia rodzinnego. One nie tylko otrzymują, ale również dają, dzięki czemu rodzina stwarza atmosferę nieustannego oddziaływania wychowawczego.

Na atmosferę wychowawczą rodziny składają się tradycje, zwyczaje, wspomnienia, zaangażowanie społeczne i religijne, codzienne życie, radości i kłopoty rodziny, sytuacja materialna, otoczenie sąsiedzkie, a przede wszystkim wzajemne stosunki między rodzicami, dziećmi, stosunki między rodzeństwem.

W rodzinie drzemie wielki potencjał twórczy. Wiele można tu zbudować, ale i wiele zniszczyć. Budulcem do tworzenia tej ważnej wspólnoty ludzkiej jest miłość, która mnoży się tylko wtedy, gdy się ją dzieli z innymi. Rodzice powinni pamiętać, że przez swoją miłość dają dziecku możliwość rozwoju oraz okazję do nauczenia się miłości. Rodzice kochający dziecko i innych członków rodziny dają wzór życzliwego odnoszenia się do innych.

To oni uczą dziecko prawidłowego wysławiania się, kultury osobistej, identyfikacji z własną płcią.

Trzeba uświadomić rodzicom, że wychowanie dziecka nie oznacza tylko zaspokajania jego potrzeb bytowych. Oczywiście ważne jest by dziecko miało co jeść, w co się ubrać, ale nie tylko to. Rodzice powinni wiedzieć, że w życiu rodzinnym powinno być także wzajemne zrozumienie, zaufanie. Ważną rolę odgrywa tu rozmowa. Jednak nie każda mowa jest rozmową. Rodzice często ograniczają się do wydawania poleceń i egzekwowania ich wykonania, albo do wymiany bieżących informacji dotyczących spraw organizacyjnych. Brakuje im umiejętności słuchania. Przecież problemy dzieci, które nam wydają się mało ważne dla nich są najważniejsze na świecie.

Rodzice powinni wiedzieć jakie zainteresowania ma ich dziecko, z jakimi kolegami się spotyka, jakiej słucha muzyki, jakie filmy ogląda itp. Jeżeli dziecko od małego będzie miało oparcie w rodzicach nie zamknie się przed nimi w okresie dojrzewania (gdy przychodzi tzw. "cielęcy wiek").

W rodzinie powinny być określone jasne zasady postępowania- co dziecku wolno, a czego nie. Rodzice powinni być konsekwentni w swych działaniach nie robić nic wbrew sobie.

Bardziej niż dorywcze akcje wychowawcze rodziców, szczególnie, gdy są to tylko moralizatorskie pouczenia, liczy się wpływ, jaki na dziecko wywiera ogólna atmosfera panująca w domu rodzinnym, poziom moralny rodziców ich postępowanie.

Już starożytni myśliciele zauważyli, że "słowa uczą, przykłady pociągają" (Serba docent, exempla trahunt). Często nie wystarczą słowa rodzicielskiej zachęty, ostrzeżenia, zakazu; potrzebny jest dobry przykład, a ponadto atmosfera wzajemnego zaufania i miłości. Wychowanie dzieci wymaga zatem od rodziców ustawicznego wychowania siebie, gdyż tylko wtedy można oczekiwać pozytywnych rezultatów wychowania rodzinnego.

Zdobycie zaufania dzieci daje rodzicom szansę dobrego wywiązania się z obowiązku uświadomienia seksualnego. Wychowanie seksualne jest bardzo ważne. Rodzice powinni przekazać swym dzieciom nie tylko wiedzę o naturalnych procesach, które zachodzą w ciele i psychice młodego człowieka, zwłaszcza w okresie dojrzewania, ale również znajomość pewnych zasad, którymi ma się on kierować w zakresie życia seksualnego.

Opracowanie: Katarzyna Formella

Wyświetleń: 2642


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.