AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Komor
Edukacja czytelnicza, Różne

Tomik wierszy o książce

- n +

Tomik wierszy o książce

"Biblioteka jest sercem domu."

Wstęp.

Praca ta może być wykorzystana do samodzielnej pracy ucznia na lekcjach bądź zajęciach koła miłośników książki, apelach o treści czytelniczej, akademiach organizowanych w celu rozwoju zainteresowań czytelniczych.

Autorka. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Afiszowe konkursy czytelnicze ogłaszane na gazetkach "Głos biblioteki", "Z książką przez cały rok", "Cała mądrość w księgach", "Kącik Młodego Twórcy".
Konkursy na czytelnictwo.
Koło Miłośników Książki.
Apele o czytelnictwie.
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej z inscenizacją.
Teleexpres o książce z loterią książkową.
Katalogi i albumy ilustrowane- ilustracje do przeczytanych książek, zakładki do książek,
projekt okładki.
Albumy pisarzy, poetów.
Próby pisania baśni, bajek.
Wystawki książek- rocznicowe: "Tę książkę warto przeczytać".
Sondaże o książkach - wybieramy książkę roku.
Tworzenie tomiku wierszy o książkach.
Wspólne czytanie interesującej lektury.
Konkurs - wiem bo czytałem.
Wydajemy gazetkę "Uczniak", "Ananasy z IV klasy".
Rozmowy na temat czytanych książek.
Wycieczki do kina, teatru.
Zbieramy książki do biblioteki.
Czytanie ekranu komputera., opisu gier, programów.

Od Nowego Roku bez książki ani kroku.

Wszystkie lektury zna i szósteczki ma.
Wszystko co jest we mnie dobre zawdzięczam książce.

Witam Cię kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie witam
Bo przecież po to tu jestem bym ujął Cię dłonią i czytał.

Nam podoba się książeczka pod tytułem Calineczka. Jej autorem jest Andersen, znany pisarz tu i wszędzie. Odrobinka to dziewczynka, taka mała jak kruszynka. Ale chociaż była mała, chętnie innym pomagała.
Konkurentów brzydkich miała, więc żadnego z nich nie chciała.
Na skrzydełkach przyjaciółki, poleciała w nieba chmurki.
Księcia Elfów tam poznała i go bardzo pokochała.
I jak w każdej bajce bywa Calineczka jest szczęśliwa.
Są książki o których trzeba wiedzieć o których wypada wiedzieć i takie wreszcie , o których można nie wiedzieć.
Półki sosnowe z rzędami książek, ileż to wzruszeń z wami się wiąże.
A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał kiedy tylko możesz.
My uczniowie ślubujemy i przyrzekamy szanować Cię książko, oraz korzystać z Twoich rad i mądrości, bo jesteś najwierniejszym przyjacielem.
Książka będzie moim przyjacielem. Moje książki będą zawsze czyste i obłożone. Wypożyczone książki zaraz po przeczytaniu oddam do biblioteki, aby inni też mogli je wypożyczyć.
W bibliotece :
- chętnie cię widzimy nie stawiamy stopni
do niczego nie zmuszamy możesz uśmiechać się,
- myśleć, mieć spokój,
- czytać czasopisma, przeglądać ciekawe książki,
- wybierać i wypożyczać książki.

Bez ciekawości nie ma mądrości.

Dziś każdy mądry człek, książki czytać chce.
Lecz ręce myje wpierw -książki plamić źle. I każdy czyta rad, nad książką spędza dnie Poznaje z lektur świat, wszystkiego uczy się.
Więc nie ociągaj się, filmom spokój daj
Kto czyta więcej wie, lecz o książki dbaj.

W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las. We wszystkich tych książeczkach, tysiące przygód masz.
W książeczce znajdziesz tkaczkę co snuła złotą nić
Książeczka może zawsze twą przyjaciółką być.
Z niej możesz się dowiedzieć jak niedźwiedź zimą spał
Jak świerszczyk grał na skrzypkach, jak morzem płynął śledź
I co zrobiła Wicia by same piątki mieć.
Więc chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też
Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książki bierz.

Książki uczą nas myślenia.

Książka też jest moim przyjacielem uczy szybkiego czytania ze zrozumieniem
- pozwala mi lepiej nauczyć się ustnie z wielu przedmiotów
- rozwija mój umysł uczy na błędach innych lub wskazuje jak postępować właściwie w życiu
- czytając książki porównuję siebie do ulubionych postaci
- w książkach zdobywam informacje o życiu ludzi, zwierząt, roślin. Każde słowo czytane i słyszane uczy.

Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga.

Gdy nawet wiosną będziesz sam
Kiedy jaskółce
Próżno będzie tłumaczyć to, co ci dolega
Gdy najcięższą godzinę wskaże tobie zegar
Odszukaj mnie- znajdziesz leżącą na półce
Rzecz jestem nieogromna, lecz trudno mnie ominąć
Temu dla kogo troska bywa domu panią
Więc w najładniejszym krześle usiądź w swym mieszkaniu.
I pochyl się nade mną, i daj oczom płynąć.
Wiersze to przecież dzieci poetów.
Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzerzenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury klasycznej, a potem - do dzieł pisarzy współczesnych.
Jestem książka, w bibliotece mam mieszkanie. Bardzo lubię gdy przychodzisz na
spotkanie.
Przy mnie możesz świat objechać bez biletu i na księżyc rozpędzoną mknąć rakietą, w
historyczne dawne czasy w mig się przenieść albo w przyszłe, jeśli takie masz życzenie.
Ja uśmiechem swej okładki wciąż cię witam i zapraszam, byś otworzył mnie i czytał.

Kim chciałbym być? Poetą. I chciałbym pisać wiersze. A wiersze o Warszawie byłyby najpiękniejsze. Pisałbym je nad Wisłą, wymyślał z serca, z głowy, pisałbym je w Łazienkach na liściach kasztanowych. Pisał o złotej kaczce, choć mówią, że jej nie ma, napisałbym sto wierszy, czyli cały poemat. Opisałbym srebrzystą z wiślanych wód syrenkę o Warsie i o Sawie ułożyłbym piosenkę. Niechby wróble na dachu wierszami nam ćwierkały, niechby moje piosenki łabędzie wam śpiewały.

Ile książek ukazuje się na świecie?

Ile gazet i czasopism?- Nie wiecie?.
Rzecz od Gutenberga się zaczyna, a dziś taki oto mamy finał:
Maszynopis wpierw oddają redaktorzy, później drobne czcionki trzeba złożyć, połykają
czcionki tryby maszyn, skąd wychodzą strony książek naszych.
Gdy ich później po księgarniach szukasz, nie zapomnij, czym się trudni drukarz. Czasem
oczy ze zmęczenia ma czerwone, gdy śpisz sobie, on na świeżą patrzy stronę- biały
papier czarnych liter jest już pełen, więc pochyla się troskliwie nad swym dziełem, i
drukuje dalsze strony wciąż od nowa- i ten wierszyk też dla Ciebie wydrukował.

Każda książka otwiera przed Tobą okno na nowy nieznany świat.

Gdy się ktoś zaczyta zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.
Książki wzbogacają myśli człowieka, pobudzają wyobraźnię i tym górują nad telewizją.
Wartościowe książki to takie, które uczą dobrego postępowania, rozwijają uczucia i wrażliwość młodego człowieka, dostarczają radości i uczą optymizmu.
Są książki piękne jak kwiaty, są książki pełne dojrzałości jak owoce, są książki które wzruszają i są książki które wstrząsnęły światem, te największe.
Książki, książki - kto je czyta. Do tego nigdy jedynka nie zawita. Kto czyta nie błądzi.
Książka jest listem autora do czytelnika.
Książka to do mądrości klucz, czytając ją więcej wiesz a w szkole dzięki niej unikniesz oceny złej.
Książka jest jak niezmierne morze im więcej ją czytasz tym bardziej jesteś spragniony. A kto będzie mnie najpilniej czytał, nagroda w życiu ciekawa go spotka, gdyż kimś w życiu będzie mógł zostać.
Sercem domu jest biblioteka. A to miej na silnej pieczy abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Gdy się ktoś zaczyta, albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie.. ..w każdym razie wygra.

Od Nowego Roku bez książki ani kroku.


Czytajcie książki, w książkach jest wszystko, książki uszlachetniają serca kształcą rozum, hartują wolę, kształtują charakter.
Jako też kto czyta, tak potem i prawi. Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
Kto czyta nie błądzi. Książka jak klucze potrafi otwierać oporne drzwi i nieufne serca.
Dziesięć liter ma to słowo, a na koniec jest w nim teka, książka tam na Ciebie czeka to jest.........
Więc pokosztuj tych rozkoszy
Które książki Ci przynoszą
Bo to klucz jest do mądrości
Do wielu umiejętności
Zdobyć piątki ci pomogą
I do życia przysposobią
Może będziesz Kopernikiem
Marią Curie, podróżnikiem. Kolorowe książeczki z naszej szkolnej biblioteczki Pouczą Cię zabawią i na pewno zaciekawią. Posłuchajcie opowieści Gdzie się wiele skarbów mieści Bez pieczęci, krat, zaklęcia Wszystkie są do wzięcia. Jeślisz głodny nakarmimy Jeślisz smutny rozśmieszymy Gdy masz dwóję pomożemy Bo pomóc umiemy.
Więc do półek zapraszamy
I zasoby przedstawiamy

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.
Książka rozwija myślenie, dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.
Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.
Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii, wyrabia w nas umiejętność wczucia w czyjąś sytuację.
Książka dodaje sił i zapału, dostarcza nam rozrywki i emocji, może rozśmieszyć lub zasmucić, może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
Książka może stawiać pytania które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.
Książka uczy nas etyki, skłania do namysłu nad tym co słuszne, a co nie, co dobre a co złe.
Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.
Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.
Książka pomaga nam zrozumieć siebie, odkrycie że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.
Książka pomaga nam zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.
Książki pomagają nam w nauce i pracy, uczą miłości do ludzi i Ojczyzny, wskazują drogę do każdego celu.
Książka jest naszym towarzyszem w samotności, łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia! punkty odniesienia.
Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos przynosi radość dzieciom i dorosłym, buduje pomost między pokoleniami.
Książka dla dzieci to I spotkanie z literaturą- nieograniczonym światem z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże ile może dać dobra literatura.
Literatura Dziecięca wzbogaca kulturę kraju, daje pracę wielu ludziom :pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom; drukarzem, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom.
Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

Gdy jest ci źle, gdy smucisz się
Kiedy masz oczy pełne łez, w garść się weź, książki czytaj
I znów do wszystkich śmiać się chcesz.
Jedynek masz tak dużo aż, w dzienniku zmieścić nie chcą się Słuchaj mnie- książki czyta, kto same szóstki dostać chce.
Gdy nudno ci, dłużą się dni, i telewizji dość już masz
Sposób znasz- książki czytaj, lektura ci rozjaśni twarz.
W świątek, piątek i w niedzielę, książka jest twym przyjacielem
Przed czytaniem umyj ręce, byś nie plamił książki więcej
Nie gnę kartek, tym się szczycę, zrób zakładkę na technice.
Oczy jedne masz i kwita, na leżąco się nie czyta.
Siedź przy biurku - bądźmy szczerzy, źle się czyta, gdy się leży.
Obłóż książkę swą starannie, i nie czytaj nigdy w wannie.
Ten ma rację który sądzi, że kto czyta, ten nie błądzi.
Kto raz weźmie książkę w ręce, już jej nie odłoży więcej.
Książki są zbyt drogie chyba, nie nadążam pisać skryba.
Ręcznie piszę tomy całe, więc nakłady książek małe.
Czas coś zmienić, bądźmy szczerzy
W druku przyszłość książek leży.
Guttenberga pomysł nowy, to w historii krok milowy
I ruchoma czcionka jego, stworzy książkę dla każdego.
Od tej pory, bez wątpienia książka prawie się nie zmienia
Za to wybór mamy spory, są romanse i horrory.
Są albumy i słowniki, poradniki, podręczniki.
Różnorodne bajki, baśnie, czyta dziecko zanim zaśnie.
Miękkie, sztywne, duże małe, kolorowe, czarno- białe.
Wciąż niezbędne, będę szczery, żadne filmy komputery.
Wyprzeć książek nie są w stanie, książka z nami już zostanie.

Życzenia książki.

Dotykaj mnie tylko czystymi rękami
Chcę być zawsze czysta i obłożona
Kiedy przerywasz czytanie używaj zakładki
Nie plam mnie
Podczas czytania zachowaj właściwą postawę.

Książka prosi.

Myj ręce przed czytaniem
Obłóż książkę w papier lub folię
Nie zaginaj rogów kartek
Używaj zakładek
Nie śliń palców przy odwracaniu kartek
Nie zwijaj cienkiej książki w rulon
Nie pisz i nie rysuj w książce
Nie czytaj leżąc
Nie czytaj przy słabym świetle
Przy czytaniu zachowuj właściwą postawę.

Autorka.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5965


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.