AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Formella
Wychowanie do życia w rodzinie, Artykuły

Sytuacja rodzin w czasach współczesnych

- n +

Sytuacja rodziny w czasach obecnych

Do niedawna wielkim zagrożeniem dla życia rodzinnego była polityka państwa, która pomniejszała prestiż rodziny.

Dziś w naszym kraju pogorszyły się - i tak przecież nie najlepsze - warunki materialne wielu rodzin.

Rola środków społecznego przekazu

Współczesna rodzina zostaje obarczona wszelkimi skrzywieniami, wypaczeniami i ma wielu przeciwników. Obserwujemy tendencje do osłabiania trwałego charakteru małżeństwa i rodziny i zastępowania go związkami nieformalnymi.

Powszechnie uważa się, że małżeństwo i rodzina ograniczają wolność człowieka. Jednak nasuwa się refleksja - o jaką wolność chodzi? W społeczności, w której rozwód w imię źle pojętej wolności będącej tylko kamuflażem nieodpowiedzialności, akceptowany jest jako zjawisko nieuniknione nie należy się dziwić zanikowi sensu życia, a tym samym dominacji materializmu nad moralnością.

Dzieci powinny wzrastać we właściwej relacji wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy styl życia, w przekonaniu, że więcej jest wart człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada.

W prasie młodzieżowej, radiu, telewizji, filmach i tekstach popularnych piosenek często propaguje się postawy hedonistyczne i pozbawione wszelkiej odpowiedzialności. Dla niezliczonych rodzin telewizja jest najważniejszym źródłem bieżących wiadomości, wiedzy i rozrywki, kształtuje ich postawy i opinie, ich wartości i wzory postępowania.

Może ona wzbogacić życie rodzinne, ale także je zniszczyć, zwłaszcza przez rozpowszechnianie pornografii i obrazów brutalnej przemocy, przedstawianie bieżących wydarzeń i problemów sposób celowo wypaczony, agresywną reklamę, która często odwołuje się do najniższych instynktów. Często rodzice posługują się telewizją jak elektroniczną niańką, nie kontrolują jakie programy dziecko ogląda, i w ten sposób sami wyrzekają się swoich ról rodzicielskich. Wśród młodych ludzi kształtuje się człowiek "zapośredniczony" przez media, człowiek "chwili", bezkrytyczny wobec przedstawionych mu wzorów życia, myślący przede wszystkim o sprawach osobistych, głodny sukcesu, niewrażliwy na spójny system wartości i oddalający do siebie pytania o wspólną przyszłość.

Warunki materialne i ekonomiczne

Pracująca matka, która jest zmuszona do oddawania dzieci do żłobka lub przedszkola, aby zapewnić byt rodzinie z całą pewnością destabilizuje życie rodzinie. Brak jest czasu na wspólne rozmowy, dyskusje, wspólny "wypad" na biwak itp. Osobno toczy się życie rodziców dzieci. Zaobserwowałyśmy także, iż większość rodzin decyduje się na jedno dziecko z obawy, że nie będą mogły zapewnić mu "przyzwoitego startu życiowego". Wielu rodziców wychodzi z założenia, że ponieważ ich dzieciństwo upływało w niełatwych warunkach, a sami borykali się i trudzili, by osiągnąć coś w życiu, chcą, aby ich dzieci miały łatwiejsze dzieciństwo. Starają się zaspokoić wszystkie ich potrzeby i zachcianki- często bez żadnych zobowiązań z ich strony. Rodzice sami przyzwyczajają dziecko do postawy biorcy. Tragedia rozpoczyna się w okresie, gdy rodzice potrzebują pomocy i wtedy okazuje się, że na wdzięczność dzieci nie mogą liczyć bo wychowali konsumpcyjnego egoistę.

Postępujące tempo życia, jego nerwowość, notoryczny brak czasu, brak perspektyw na lepsze jutro- połączone z uzależnieniem materialnym od czynników zewnętrznych- rzutują w wielkim stopniu na sytuację rodziny. Nie dotyczy to tylko z tzw. "marginesu". Ale także tzw. 'poważanych".

W naszym kraju pogorszyły się już i tak nie najlepsze warunki mieszkaniowe. Młode małżeństwa często kątem mieszkają u swoich rodziców, bo nie mają własnego mieszkania. To bardzo ogranicza możliwość zbudowania głębokich więzi rodzinnych. Niestety, mimo licznych obietnic, władze państwowe nie robią nic, aby rozwiązać ten problem, a przecież Karta Praw Rodziny głosi, że "rodzina ma prawo do mieszkania odpowiedniego dla życia rodzinnego i dostosowanego do liczby jej członków".

Wielkim niebezpieczeństwem dla polskich rodzin jest sytuacja na rynku pracy. Bezrobocie w konsekwencji może przyczynić się do dezintegracji rodziny a nawet jej rozpadu.

Konstytucja RP gwarantuje, że "każdy obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa".

Chodzi o zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zapomogi socjalne itp., których wysokość nieraz uwłacza godności człowieka. Bo jak można przez miesiąc wyżywić kilkuosobową rodzinę za.. .30 zł.

Statystyki biją na alarm. Około 700 tys. Dzieci jest niedożywionych, ludzie "wegetują", żyją z dnia na dzień- często dzięki pomocy sąsiadów. Około 60% rodzin żyje poniżej minimum socjalnego.

Prorodzinne ustawodawstwo i polityka państwa

Polityka parorodzinna pozostawia w naszym kraju wiele do życzenia. Zlikwidowano instytucje zabiegające o sprawy rodziny: Komisję do spraw Rodziny w Sejmie oraz Urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Rodziny. Ogranicza się świadczenia socjalne, o 10 tygodni skrócono urlop macierzyński, zlikwidowano zasiłek porodowy oraz szczególną pomoc dla ubogich kobiet w ciąży. Ograniczono krąg uprawnionych do zasiłku rodzinnego (którego wysokość jest śmiesznie niska), dostępność do funduszu alimentacyjnego, możliwość korzystania z tańszych przejazdów dla niepełnosprawnych i ich opiekunów. Przykładów można mnożyć wiele.

W rodzinach często dziadkowie lub rodzice emeryci często utrzymują swoje dzieci i wnuki. Coraz więcej zakładów upada, pracodawcy nie wypłacają pensji, bo jak twierdzą nie mają pieniędzy. Dziwne jest jednak to, że dla siebie mają i nie chodzą głodni.

Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych dostają tylko ci, którzy mają znajomości. Dochodzi często do tego, że ludzie idą kraść, aby przeżyć lub pracują za jedzenie. Coraz bardziej widoczna staje się przepaść między zamożnymi i biednymi, brakuje rodzin średniozamożnych.

Ochrona zdrowia także pozostawia wiele do życzenia. Ludzie nie zgłaszają się do lekarza, bo nie mają pieniędzy na autobus, aby do niego dojechać, a w dalszej kolejności na wykupienie leków. Pomoc społeczna nie pomoże bo brakuje im środków.

Coraz częściej można zaobserwować, że czas w którym rodzina mogłaby pobyć razem, wykorzystuje się na "zdobywanie" środków do życia lub dodatkową pracę.

Dzieci często chodzą samopas po ulicach czy osiedlowych placach zabaw wszczynając bójki, zaczepiając przechodniów. Swoje chuligańskie wybryki, uważają za rodzaj awansu społecznego i pasowania na dorosłość. Młodzi ludzie przyzwyczajeni do brania chcą więcej i więcej skoro rodzice nie mają lub nie chcą dać to muszą sobie pieniądze "zorganizować". I tak zaczynają się kłopoty z prawem.

Poważnym problemem reform gospodarczych w Polsce jest niski poziom wykształcenia ludności. Rozwój nowych gałęzi przemysłu oraz upadek wielu nierentownych przedsiębiorstw narzucają konieczność przekwalifikowania i dokształcania wielu ludzi. Powiększa to dystans między możliwościami podjęcia studiów przez młodzież z rodzin bogatszych biednych. Bariera ekonomiczna sprawia, że młodzież uzdolniona, pracowita, o wysokim poziomie moralnym nie ma często szans na awans społeczny.

Od kilku lat zaobserwować można nasilenie procesów dezintegracyjnych prowadzących do upowszechnienia się modelu rodziny tzw. "nuklearnej". Jest to rodzina nieliczna, a przy tym bardzo niespójna i łatwo ulegająca rozbiciu. Takich rodzin jest coraz więcej. W nich występuje prawie całkowity zanik więzi wspólnotowych, wspólnotowych jej członkowie żyją swoim własnym życiem- żyją razem ale obok siebie. Ten proces trwa podcinając same korzenie rodziny, która powinna być wspólnotą miłości i najściślejszą na ziemi wspólnotą życia. Procesowi temu należy się zdecydowanie przeciwstawić, broniąc rodziny przed zniszczeniem.

Ideałem byłoby gdyby główne cele i zadania polityki państwa wobec rodziny obejmowały 6 grup:
1. Zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej małżeństwu, rodzinie i dzieciom (chodzi tu głównie o sferę prawa cywilnego, a więc m. in. trwałości małżeństwa i rodziny, spraw majątkowych, ochrony dzieci, szczególnie zaś sierot. Tu mieści się również problem prawnej ochrony życia dziecka poczętego).
2. Zapewnienie społecznego uznania dla instytucji małżeństwa, rodziny oraz macierzyństwa (dotyczy to głównie środków społecznego przekazu i oświaty).
3. Zapewnienie rodzinie odpowiednich do jej wielkości dochodów pozwalających na godne życie (jest to głównie sfera polityki socjalnej).
4. Odpowiednia polityka gospodarcza i mieszkaniowa (chodzi tu o problemy mieszkaniowe, szkolnictwo, ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem).
5. Zapewnienie możliwości kształcenia rodzinnego dla małżeństw oraz indywidualnego poradnictwa dla poprawy wzajemnych stosunków rodzinie i polepszenia funkcji wychowawczych.
6. Zapewnienie takich warunków pracy, aby rodzina miała dostateczną ilość czasu dla siebie.

Stosunek do tych celów jest różny w różnych państwach, a zależy to głównie od hierarchii wartości uznawanej przez elity polityczne. Niestety nasze polskie prawo rodzinne pozostawia wiele do życzenia.

Opracowanie: Katarzyna Formella

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.