AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maria Żurek
Wychowanie do życia w rodzinie, Artykuły

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

- n +

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Wątpliwości dotyczące przepisu art. 33p ust. 4 Ustawy o pomocy społecznej, dotyczący pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przysługującej osobie pełnoletniej, która nie opuszcza placówki.

Pracuję w Domu Dziecka w Cieszynie. Jest to placówka opiekuńczo- wychowawcza, która podlega podstawom prawnym systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w Polsce. Przede wszystkim opiera się o przepisy zawarte w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (Dz. U. Nr 87, poz. 506), znowelizowanej w 1998 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 414; nr 106, poz. 668; nr 117, poz. 756; nr 162, poz.1118 i 1126) . Kolejne nowelizacje następowały w Dziennikach Ustaw:
- z 1999 r. nr 20, poz. 170; nr 79, poz. 885; nr 90, poz.1001,
- z 2000r. nr 12, poz. 136; nr 19, poz. 238,
- z 2001 r. nr 72, poz. 748.

Prawne podstawy sprawowania opieki nad rodziną i dzieckiem w Polsce wyznaczają również :
- Konstytucja RP, a w niej m. in.: odwołanie się w preambule do zasady pomocniczości,
- Konwencja o Prawach Dziecka i inne międzynarodowe dokumenty dotyczące opieki zastępczej,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym opieki zastępczej dotyczą przepisy o władzy rodzicielskiej, formach ingerencji w jej sferę oraz o opiece prawnej (art. 87-113, art. 145-177),
- Kodeks cywilny,
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i inne.

Podstawy prawne reformy systemu opieki zastępczej nie są niestety pełne. Wbrew zapowiedziom Rządu nie uchwalono w 2000 r. od dawna przygotowywanej, w sposób bezpośredni dotyczącej opieki zastępczej ustawy o finansach samorządów. Dotychczasowy sposób finansowania tej opieki jest nieefektywny.

Zdecydowanym problemem, wzbudzającym wiele kontrowersji w interpretacji jest przepis w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Chciałabym się skupić tylko na tej części przepisów, które dotyczą udzielania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków naszego domu, którzy ukończyli 18 lat i uczą się w różnych typach szkół. Oczywistym jest fakt uregulowania wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki ( paragraf 1, punkt 4). Oczywistym jest również fakt, że pomoc taką powinien otrzymać wychowanek usamodzielniony, czyli opuszczający placówkę.

W Ustawie o Pomocy Społecznej według ujednoliconego tekstu ustawy z 29 listopada 1990 r. według stanu prawnego na wrzesień 2000r. zakres przedmiotowy pomocy w usamodzielnieniu określa art. 33p ust. 1 UPS wymieniając w punkcie 1 pomoc pieniężną na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki. W uwagach do tego rozporządzenia wyjaśniono, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dotyczy nauki odbywanej w: gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub wyższej. Nie przysługuje natomiast na kontynuację nauki w szkole podstawowej, gdyż do jej ukończenia wychowanek w zasadzie nie powinien być usamodzielniany (w placówce po ukończeniu 18 roku życia można przebywać do ukończenia szkoły, w jakiej wychowanek aktualnie się uczy). Wychowanek otrzyma pomoc na kontynuowanie nauki po jej opuszczeniu, zaś wychowanek rodziny zastępczej otrzyma ją niezależnie od tego, czy mieszka z rodziną zastępczą, czy też osobno.

Natomiast w nowelizacji UPS z 2001r. w rozdziale 1a, art. 33p. ustęp 4 mówi, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje również osobie pełnoletniej nie opuszczającej placówki, kontynuującej naukę. I tu dochodzi do kontrowersji, ponieważ na przykładzie naszej placówki mogę powiedzieć, że niektórzy wychowankowie na podstawie tego przepisu otrzymywali pomoc pieniężną w wysokości około 500 złotych miesięcznie niezależnie od tego, że byli utrzymywani przez placówkę i np. powtarzali klasę pierwszą w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a jedynym warunkiem było ukończenie 18 roku życia, czyli państwo wypłacało im kieszonkowe w wysokości prawie 500 złotych miesięcznie. Wydaje się, że jeżeli w przypadku wychowanków studiujących taka pomoc jest zasadna i celowa, to w wypadku osób uczących się w szkole zawodowej i powtarzających naukę w tej samej klasie np. z powodu wagarów, działa demoralizująco.

Początkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozytywnie rozpatrzyło i przyznało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki każdemu wychowankowi, który ukończył 18 lat i kontynuował naukę w szkole ponadpodstawowej. W związku z licznymi zapytaniami napływającymi w tej sprawie do Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przesłano stanowisko Departamentu w kwestiach budzących najwięcej wątpliwości. I tak w punkcie 5 napisano: Wątpliwości budzi przepis art. 33p ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje również osobie pełnoletniej, która nie opuszcza placówki. Jeżeli pełnoletni wychowanek uczy się, ale zamieszkuje poza placówką, przysługuje mu wówczas pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy wypłacana miesięcznie. Natomiast wychowankom, którzy z różnych względów zamieszkują w czasie kontynuowania nauki w placówce i mają w niej pełne utrzymanie, przysługującą im pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania w placówce oraz innych kosztów związanych z nauką np. dojazdów, podręczników itp., a więc nie wypłaca się jej bezpośrednio wychowankowi (Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr SZ.I. 0713/84/01 z dnia 23 października 2001r.) Natomiast w piśmie Departamentu Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.10.2001r.

(DPS. VIII. 075W/34/b/3427/01) zaprezentowano następujące stanowisko w omawianej sprawie: W placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę może przebywać dziecko do uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której się uczy. Jeżeli w chwili osiągnięcia pełnoletności wychowanek uczy się w liceum lub w innej szkole w okresie do ukończenia tej szkoły nie zmienia się jego status prawny i nadal ma on zapewnioną opiekę całodobową w placówce. Po ukończeniu tej szkoły, wychowanek, który kontynuuje naukę może nadal przebywać w placówce, jednak na innych zasadach - nie ma zapewnionej całodobowej opieki. W myśl art. 33p ust. 3 jest on osobą usamodzielnianą, która w czasie kontynuowania nauki z różnych względów nie opuszcza placówki i przysługuje mu pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na ogólnych zasadach. Między placówką a osobą usamodzielnianą powinna zostać spisana umowa cywilno-prawna, która określi warunki zamieszkiwania w placówce.

Obecnie sytuacja bardziej przystaje do rzeczywistości i wygląda następująco. W naszym domu dziecka dwóch studentów otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, z czego jedna osoba mieszka poza placówką tzn. w akademiku i jedna osoba kontynuująca naukę w szkole średniej. Dla wychowanków tych przygotowano i podpisano z nimi indywidualne umowy cywilno-prawne, określające warunki pobytu w naszej placówce. Wychowankowie ostatnio usamodzielnieni kontynuujący naukę otrzymują pomoc pieniężną pod pewnymi warunkami jak np. obecności w szkole, promocja do następnej klasy, określona ilość zmiany szkół na tym samym poziomie kształcenia itp. Natomiast w Ustawie o pomocy społecznej znowelizowanej w Dzienniku Ustaw z 2001r. nr 72 w Dziale II Zasady udzielania świadczeń, w rozdziale 1a Opieka nad rodziną i dzieckiem, artykuł 33p ust. 4 mówi, że pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje również osobie nie opuszczającej placówki, więc wydaje się, że każdy wychowanek, który ukończył 18 lat powinien taką pomoc otrzymać.

Opracowanie: Maria Żurek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1456


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.