AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Sadownik
Język niemiecki, Artykuły

Sprawozdanie z polsko-niemieckiego spotkania młodzieży z ZSS w Radomiu oraz Szkoły Georg-von-Langen-Schule w Holzminden w Dolnej Saksonii

- n +

Sprawozdanie z polsko-niemieckiego spotkania młodzieży z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu oraz Szkoły Georg-von-Langen-Schule w Holzminden w Dolnej Saksonii

W dniach 24-29 września 2001 r. gościła w Radomiu, na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych - Tadeusza Ługowskiego, nauczycielki języka niemieckiego - Małgorzaty Sadownik, uczniów uczących się języka naszego zachodniego sąsiada i ich rodziców a także całej społeczności Szkoły grupa młodzieży niemieckiej ze Szkoły Georg-von-Langen-Schule Berufsbildende Schulen Holzminden z Dolnej Saksonii w Niemczech.

Niemieckim uczniom towarzyszyło dwóch opiekunów - Hans Schürzeberg - dyrektor działu technicznego, w której kształcą się między innymi przyszli mechanicy samochodowi oraz Bernd Greger - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i religii w Szkole Georg-von-Langen-Schule, z inicjatywy, którego doszło do naszego spotkania w Krzyżowej.

Spotkanie w Radomiu było już kolejnym, gdyż w dniach 20-25 maja 2001 r. uczniowie z "samochodówki" zostali zaproszeni przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego działającą przy Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej w celu wzięcia udziału w spotkaniu z młodzieżą niemiecką z Holzminden pt." Młodzi Polacy, młodzi Niemcy - razem w jednoczącej się Europie".

Program tego spotkania obejmował wspólne rozmowy na temat polsko-niemieckich stosunków, polepszenia wzajemnych kontaktów w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, historii niemieckiego ruchu oporu wobec narodowego socjalizmu, a także wspólne zajęcia sportowe oraz wycieczkę po stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia.

Było ono niezwykle udane a towarzyszyła mu atmosfera zatroskania z powodu niepotrzebnych uprzedzeń, które tkwią w naszych społeczeństwach, jak również wielka chęć poznania życia mieszkańców w obu krajach, poprzez stały kontakt, zarówno korespondencyjny, jak i składanie sobie wizyt oraz wspólne spędzanie czasu.

Nasza wizyta w Krzyżowej zakończyła się zaproszeniem młodzieży niemieckiej do Radomia, które zostało zaproponowane już wcześniej przez pana Bernda Gregera. Perspektywa kolejnego spotkania dostarczyła nam dużo nadziei i radości, tym bardziej, że szkoła nasza od kilku lat chce nawiązać kontakt z pokrewną placówką oświatową po drugiej stronie Odry.

Młodzież niemiecka przyjechała do Radomia pociągiem po ponad 13-godzinnej podróży z kilkoma przesiadkami późnym wieczorem w dniu 24 września. Na dworcu oczekiwali na nią uczniowie wraz z rodzicami, jak również Dyrektor Tadeusz Ługowski.

Po krótkim powitaniu uczniowie polscy wraz ze swoimi rodzicami zabrali swoich niemieckich kolegów i koleżanki do własnych domów. Nauczyciele niemieccy udali się wraz z nami do niewielkiego hoteliku usytuowanego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

Następnego dnia we wtorek Tadeusz Ługowski zaprosił wszystkich uczestników spotkania do swojego eleganckiego gabinetu, gdzie nastąpiło oficjale przywitanie gości, zapoznanie z programem, odczytanie listu Dyrektora Naczelnego Szkoły Georg-von-Langen-Schule pana Günthera, który żałował, że nie mógł osobiście przyjechać do Radomia, ale żywi duże nadzieje we wzajemnym kontakcie pomiędzy naszymi szkołami i ich społecznościami.

Dyrektor Szkoły w Holzminden przekazał naszemu Dyrektorowi prezent w postaci obrazu, przedstawiającego fotografie dwóch części jego szkoły - starą i nową, wtopione w otaczającą je zieleń. Jest to kompleks szkół, w którym kształci się młodzież w następujących kierunkach: gospodarka i administracja, technika metali i elektrotechnika (w tym dziale pobierają naukę m.in. przyszli mechanicy samochodowi) wyżywienie i gospodarka domowa, technika budowlana, technika drewna, technika tekstylna i odzieży, technika farb i architektura wnętrz, jest tu również gimnazjum zawodowe oraz zawodowa szkoła średnia, które kończą się maturą i do których trafiają najlepsi uczniowie ze szkół zawodowych.

Następnie Dyrektor "samochodówki" opowiedział naszym gościom o rodzajach szkół, które się mieszczą w tym zespole, kierunkach kształcenia, możliwościach studiowania, reformie oświaty, a także osiągnięciach zarówno naukowych, jak i sportowych naszej młodzieży.

Później wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie szkoły, co było dla nas przyjemnością, ponieważ po remoncie kapitalnym, przeprowadzonym cztery lata temu obiekt prezentował się dość okazale. Zwiedziliśmy zarówno starą zabytkową część budynku, pochodzącą z 1905r., w której nauczamy przede wszystkim przedmiotów ogólnokształcących, jak również część nową od strony ulicy Młynarskiej, gdzie mieszczą się warsztaty szkolne, autoryzowana stacja diagnostyczna, z której korzystają radomscy kierowcy oraz sale, gdzie młodzież uczy się przedmiotów zawodowych.

W południe pojechaliśmy naszym szkolnym autokarem do Centrum Rzeźby Polskiej i Pałacu Józefa Brandta w Orońsku. Zwiedziliśmy zarówno ekspozycję okolicznościową z okazji jubileuszu Centrum, jak i sam pałac. Mięliśmy okazję poznać kilka obrazów Brandta, Kossaka i Malczewskiego, jak również życie ostatniego właściciela pałacu.

Wieczorem wyjechaliśmy do Jedlni, gdzie na terenie Ośrodka "Relaks" spędziliśmy czas przy ognisku i grilu. Wybraliśmy się też na krótki spacer nad zalew w Siczkach, aby pokazać naszym gościom malowniczą okolicę na skraju Puszczy Kozienieckiej. Odbyliśmy tu szereg wspaniałych rozmów praktycznie każdy z każdym, ponieważ grupa młodzieży liczyła tylko 16 osób. Na spotkaniu tym Szkołę naszą reprezentował Dyrektor Tadeusz Ługowski, dwaj jego zastępcy - Dyrektor Stanisław Kołtun oraz Dyrektor Janusz Mazurkiewicz a także nauczycielka języka angielskiego - Agnieszka Sobczak i nauczyciel przedmiotów zawodowych -Tomasz Czaj.
Po ognisku wszyscy zostali odwiezieni autokarem szkolnym do domu.

We środę, 26 września we wczesnych godzinach rannych udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Krakowa. Po blisko czterogodzinnej podróży dotarliśmy na parking pod Wawelem. Po krótkim czasie udaliśmy się z panią przewodnik na zwiedzanie Katedry, Zbrojowni oraz Komnat zamkowych. Była to wspaniała lekcja historii Polski nie tylko dla niemieckich gości, ale również dla naszych uczniów. Wszyscy mogliśmy zachwycać się potęgą naszego państwa sprzed wieków. Pozostały po niej przepiękne malowidła, arrasy, broń paradna i orężna, naczynia liturgiczne, biżuteria, czy chociażby doskonale zachowany ornat króla Jana III Sobieskiego wraz z insygniami władzy. W Katedrze przypomnieliśmy sobie o naszych wielkich rodakach, jak chociażby królowej Jadwidze, jej mężu Władysławie Jagiełło, Tadeuszu Kościuszce, Adamie Mickiewiczu, Józefie Piłsudskim, których prochy znajdują się w jej podziemiach.

Podziwialiśmy także Dzwon Zygmunta, który otrzymał nie tak dawno nowe serce i panoramę Krakowa z wieży dzwonniczej.

Po obiedzie udaliśmy się na dalsze zwiedzanie krakowskiego grodu. Tym razem poszliśmy na spacer po Starym Mieście z jego najsłynniejszymi kamienicami, kościołami i pomnikami. Odwiedziliśmy także Collegium Maius, najstarszą część Uniwersytetu Jagiellońskiego, aż wreszcie dotarliśmy na rynek, który wprawił w zdumienie naszych gości, gdyż nie wyobrażali sobie, że jest on tak duży, a on jest przecież największy w Europie. Jednym z ostatnich punktów naszego kulturalnego programu byt Kościół Mariacki z niedawno odnowionym ołtarzem Wita Stwosza oraz stelami w ołtarzu głównym.

Jest to wspaniały zabytek średniowiecznej sztuki rzeźbiarskiej w drewnie, ukazujący zaśnięcie Matki Bożej, który od setek lat jest podziwiany przez pokolenia. Jest to największy ołtarz w Europie tego rodzaju, który powstawał w latach 1477-1439.

Jeden z niemieckich nauczycieli, oświadczył, "że tak pięknego kościoła jeszcze nigdy nie widział". Następnie weszliśmy do Sukiennic i do kilku okolicznych księgarń, zaś po kolacji odjechaliśmy do Radomia. Na miejscu byliśmy około północy, po czym wszyscy zostali odwiezieni do domów.

Następnego dnia w czwartek 27 września pojechaliśmy do Muzeum Wsi Radomskiej. Tutaj zwiedziliśmy najważniejsze obiekty skansenu wraz z jednym z wiatraków oraz wzięliśmy udział w bardzo ciekawej imprezie plenerowej pt. "Zdobywanie certyfikatu pradziadka".

Młodzież uczyła się prać na tarze i kijanką, robić gobeliny z różnych włókien, młócić zboże przy pomocy cepów, zagniatać ciasto z mąki pełnego przemiału i formować różne wyroby - pierogi, bułeczki, ciasteczka, a także wyrabiać masło w maselnicy. Większość z uczestników robiła to po raz pierwszy w życiu. Nie obyło się bez śmiechu, szczególnie przy dawnym praniu i młóceniu cepami. Później był poczęstunek i wszyscy otrzymali kolorowe certyfikaty z pieczęciami na dowód zaliczenia wszystkich sprawności.

Po obiedzie uczniowie niemieccy i polscy zwiedzali Radom wraz z naszymi zaś dwaj opiekunowie spotkali się z nami w szkole, aby zwiedzić pracownię samochodową. Gospodarzem był Dyrektor, który prowadzi tu zajęcia. Pokazał naszym gościom całe wyposażenie tego laboratorium wraz z urządzeniami do badania długości drogi hamowania przy dowolnym obciążeniu, jak również urządzenia do symulacji takich procesów, jak np. wtrysk paliwa do silnika Diesla, określanie momentu obrotowego silnika, praca cewek zapłonowych i katalizatorów. Są to tablice, do których można dowolnie montować całe układy lub ich części i dokonywać różnych pomiarów. Producentem tego bardzo kosztownego sprzętu jest niemiecka firma Leybold Didactic, która zaopatruje w pomoce dydaktyczne wiele szkół i ośrodków akademickich na świecie.Urządzenia te zostały zakupione kilka lat temu przez poprzedniego Dyrektora Szkoły - Jerzego Gorgonia, młodzież korzysta z nich z przyjemnością i są one naszą dumą.

Goście z Dolnej Saksonii patrzyli na nie z podziwem i stwierdzili, że takiego cennego sprzętu ich szkoła nie posiada.

Następnie omówiliśmy zasady, na jakich działają nasze szkoły, plany nauczania w poszczególnych typach szkół, reformę oświaty oraz uwarunkowania naszego partnerstwa.

Później zwiedzaliśmy miasto, a przede wszystkim secesyjne kamieniczki przy ulicy Żeromskiego, Katedrę i Rynek Starego Miasta.

Wieczorem Dyrektor Tadeusz Ługowski wydał uroczystą kolację dla naszych gości, na której kontynuowany byt temat naszego partnerstwa, szkoleń w Niemczech dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Samochodowych, praktyk uczniowskich, wyjazdów wakacyjnych.

Wymieniliśmy również upominki, przedstawiające zabytki oraz piękno przyrody Polski i Dolnej Saksonii. Otrzymaliśmy też zaproszenie do Holzminden.

W piątek 28 września wcześnie rano wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy.

Pogoda nam niestety nie sprzyjała, ponieważ od rana padał deszcz i było dość zimno. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego, który oczarował naszych gości, tym bardziej, że budowla ta była w 85% zniszczona w czasie minionej wojny, a następnie z takim pietyzmem odbudowana i wyposażona oryginalnymi dziełami sztuki. Społeczeństwo całej Polski przyczyniło się do restauracji naszego zamku.

Następnie przeszliśmy do katedry im. Św. Jana Chrzciciela i dalej na rynek, na którym stoi od roku syrenka warszawska, symbol naszej stolicy.

Później odwiedziliśmy Muzeum Historyczne i obejrzeliśmy wzruszający film o cierpieniach tego miasta w czasie wojny i okupacji pt. "Warszawa nie zapomni". Po obejrzeniu tego filmu młodzi Niemcy chcieli zaraz z nami iść pod pomnik ofiar getta warszawskiego.

Po obiedzie zrobiliśmy sobie wycieczkę autokarową po stolicy z przewodnikiem. Jechaliśmy Drogą Królewską aż do Parku Łazienkowskiego. Tu wstąpiliśmy na chwilę do parku, zatrzymaliśmy się przed pomnikiem Fryderyka Szopena i Józefa Piłsudskiego oraz Belwederem a następnie pojechaliśmy pod pomnik ofiar Powstania Warszawskiego. Następnie jeszcze raz odwiedziliśmy rynek i pożegnaliśmy się z deszczową stolicą.

Do Radomia dotarliśmy ok. godziny 21.

Sobota 29 września była ostatnim dniem pobytu gości z Holzminden. Pożegnanie miało miejsce na dworcu. Przyjechali na nie wszyscy uczniowie polscy, nawet ci, którzy nie gościli u siebie w domach młodych Niemców, mieszkający poza Radomiem.

Tutaj jeszcze raz otrzymaliśmy zaproszenie do Dolnej Saksonii, które dojdzie najprawdopodobniej do skutku na przełomie lutego i marca przyszłego roku i pożegnaliśmy się.

Opracowanie: Małgorzata Sadownik
Zespoł Szkół Samochodowych w Radomiu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1387


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.