Katalog

Blanka Wośkowiak
Język angielski, Artykuły

Formy skrócone

- n +

FORMY SKRÓCONE

W języku mówionym używamy innych słów, form i stylu niż w języku pisanym. Mówiąc, posługujemy się słownictwem potocznym i skrótami oraz nie dbamy o styl wypowiedzi. W listach, wypracowaniach, pracach semestralnych wspomagamy się słownictwem uważanym za bardziej odpowiednie. Tę "zasadę" stosujemy w każdym języku - ojczystym i obcym. Dlatego też, ucząc się angielskiego warto poznać kilka z wielu skrótów charakterystycznych dla tego języka. Oto niektóre z nich.

Typowe skróty gramatyczne

Język pisany - Język mówiony
do not - don't
does not - doesn't
did not - didn't
will not - won't
can not - can't lub cannot
is not - isn't
are not - aren't
have not - haven't
has not - hasn't


Formy skrócone

Obok skrótów typowych (gramatycznych) Anglicy i Amerykanie w języku mówionym posługują się licznymi formami skróconymi wyrażeń, zwrotów czy pojedynczych wyrazów. Czasem używają liczb, pojedynczych liter czy symboli. Skróty takie - nader częste w języku angielskim - można znaleźć w piosenkach, ogłoszeniach, powieściach, filmach i prasie.


gonna - going to
I gonna leave. - I am going to leave.
oughta - ought to
You oughta see it. - You ought to see it.
wanna - want to
We wanna come. - We want to come.
gimme - give me
Gimme your love. - Give me your love.
lemme - let me
Lemme go. - Let me go.
'cause - because
'cause she left me - because she left me.
gotcha - I have got you
I gotcha. - I have got you
gotta - have got to,
We gotta go. - We've got to go.
4 U - for you
It's 4 U. - It is for you.
Wyświetleń: 2668


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.