AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Żółtowska
Awans zawodowy, Artykuły

System awansu zawodowego nauczyciela.

- n +

Systemem awansu zawodowego nauczyciela.

 • nauczyciel stażysta
 • nauczyciel kontraktowy
 • nauczyciel mianowany
 • nauczyciel dyplomowany
 • tytuł honorowy - Profesor Oświaty

  Systemem awansu zawodowego nauczyciela objęci są: nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:
  publicznych przedszkolach i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Nadanie nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego uzależnione jest od posiadania kwalifikacji tj. posiadanego wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, jeżeli zatrudniony jest na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; odbycia stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz w przypadku:
 • nauczyciela stażysty - uzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjne po przeprowadzonej rozmowie,
 • nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
 • nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.
  Systemem awansu zawodowego objęci są również nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach, którzy w żadnej z tych szkół nie są zatrudnieni w wymiarze 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar ich zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska.
  Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w zawodzie nauczyciela, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela stażysty i rozpoczynają staż.
  Rozpoczęcie przez nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego stażu uzależnione jest od złożenia wniosku (nauczyciel sam podejmuje taką decyzję i składa wniosek) skierowanego do dyrektora szkoły. Nauczyciele ci rozpoczynają staż z dniem 1 września.
  Czas trwania stażu w przypadku ubiegania się o awans:
 • nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy
 • nauczyciela mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy
 • nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy
  (W okresie przejściowym tj. do 2001 roku po spełnieniu pewnych warunków można złożyć wniosek o skrócenie stażu na awans zawodowy nauczyciela)
  Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych w szkole. Opiekun zobowiązany jest udzielać nauczycielowi wszelkiej pomocy w zakresie związanym z odbywaniem stażu, ponadto opiekun stażu przygotowuje projekt oceny dorobku nauczyciela.
  Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy Profesora Oświaty. Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy Profesora Oświaty, organ prowadzący wypłaca jadnorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesiecznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

  Opracowała: mgr Anna Żółtowska nauczycielka Z S E w Ełku
  Ełk, dnia 16.10.2000 r.
  Źródło: Biblioteczka Reformy 23 (Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela).


 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 17873


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 5.39  Ilość głosów: 23

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.