Katalog

Anna Zagrodzka
Zajęcia zintegrowane, Zadania

"Jabłuszko, jabłuszko..." - zabawy plastyczne w kształceniu zintegrowanym

- n +

"Zabawy plastyczne" w kształceniu zintegrowanym

Zajęcia plastyczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność rozwijają wrażliwość widzenia i zdolności poznawcze, kształcą umiejętność wyrażania obserwowanych zjawisk, treści intelektualnych i emocjonalnych za pomocą różnych środków.

W spontanicznej działalności plastycznej kształtuje się poznawczy i emocjonalny stosunek do świata. Twórczość plastyczna daje olbrzymie możliwości wyrażania ekspresji emocjonalnej. Dziecko przedstawia to co lubi, czym się interesuje, czego boi się lub nienawidzi.

Zajęcia plastyczne mogą przybierać różną formę; poczynając od indywidualnej, poprzez bilarną, grupową, a skończywszy na formie zbiorowej. Jedną z bardziej atrakcyjnych dla dzieci form jest praca zespołowa w zróżnicowanej grupie wiekowej, np. uczniowie klasy drugiej SP i przedszkolaki grupy "0".

Przeprowadzone przeze mnie zajęcia w takim właśnie zespole uświadomiły mi, jak ważną rolę w życiu "małego" człowieka odgrywają kontakty z innymi.

Wypowiedzi dzieci na końcu zajęć nie tylko potwierdziły moje spostrzeżenia, ale też świadczyły o głębokim i odpowiedzialnym przeżywaniu w czasie twórczej pracy.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT: "Jabłuszko, jabłuszko..."- warsztaty plastyczne dla uczniów i przedszkolaków.

CELE OGÓLNE:
- wdrażanie do wypowiedzi na określony temat
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- uwrażliwienie na potrzeby zdrowotne organizmu
- rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- potrafi pracować w zróżnicowanej grupie wiekowej
- jest otwarte na potrzeby innych
- chce dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi
- zna techniki plastyczne i umie zastosować je w praktyce

FORMY:
grupowa

METODY:
aktywizujące, praktycznego działania

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
rozsypanka literowa, kaseta magnetofonowa, bibuła, plastelina, tapety, materiały, włóczka, kolorowy papier, gazety, farby, klej, nożyczki, itp.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1) Część wprowadzająca:
Integracja grupy poprzez utworzenie kręgu.
Zabawa interakcyjna: "Miejsce po mojej prawej stronie jest wolne".
Podział uczestników warsztatów na 8 grup.
Utworzenie z rozsypanki literowej tematu zajęć: JABŁUSZKO.
Wysłuchanie piosenki "Niosły dzieci z sadu..."
Zgromadzenie słownictwa wokół tematu "jabłko", uwzględniając kolor, wielkość, kształt, smak, zapach itp.
Rozmowa na temat znaczenia jabłek dla zdrowia naszego organizmu.
2) Część główna:
Prezentacja papierowego wzoru jabłka pociętego na 8 części.


Losowanie "części owocu" przez grupy.
Rozdzielenie technik plastycznych między zespoły:
- wyklejanie kuleczkami z bibuły
- malowanie plasteliną
- wyklejanie ścinkami materiałowymi
- wyklejanie ścinkami z tapet
- wydzieranka z kolorowego papieru
- wydzieranka z kolorowych gazet
- malowanie palcami

Wykonywanie pracy w grupach.
Umieszczenie poszczególnych "części" jabłka na tablicy- prezentacja dzieła.
3) Część podsumowująca - rozmowa kierowana (w kręgu):
- Jak podoba się wam wykonana praca?
- Jak czuliście się podczas zajęć?
- Do czego was one zachęciły?

Opracowanie: ANNA ZAGRODZKA

Wyświetleń: 4731


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.