Katalog

Krystyna Wydra
Geografia, Sprawdziany i testy

Konkurs geograficzny o Mazowszu

- n +

I etap konkursu geograficznego

TEMAT: MAZOWSZE

INFORMACJE WSTĘPNE DLA UCZNIÓW:
````````````````````````````````````````````````
1. Zakres materiału: program geografii kl. I-III (gimnazjum)
2. Czas wykonania: 90 minut.
3. Pomoce: długopis, ołówek, kredki, linijka, kątomierz, cyrkiel, atlasy geograficzne, rocznik statystyczny.
4. Wszystkie obliczenia należy wykonywać, by uzyskać prawidłową odpowiedź końcową, na tym samym arkuszu papieru.
5. Proszę dokładnie czytać polecenia, kolejność wykonywania zadań dowolna.
6. Maksymalna ilość punktów - 42
7. Aby przejść do następnego etapu należy prawidłowo rozwiązać 80% pracy, czyli uzyskać 33,6 punktów.
8. NIE DENERWUJ SIĘ - P O W O D Z E N I A! !!
________________________________

Zad. 1. (4 pkt)
Oblicz czas słoneczny w Warszawie, kiedy Słońce góruje nad Moskwą. Przedstaw obliczenia.

Zad. 2. (6 pkt)
Uzupełnij tabelkę
Pytanie 21 III 22 VI 22 XII
Wyżej Słońce góruje w Radomiu czy Ostrołęce?      
Dłuższa noc jest w Radomiu czy w Ostrołęce?      


Zad. 3. (4 pkt)
Oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w Radomiu w pierwsze dni pór roku.

Zad. 4. (4 pkt)
Oblicz jaką odległość (najkrótszą - w linii prostej) w kilometrach ma do pokonania wróbel lecący między miejscowościami o współrzędnych geograficznych: ................

Zad. 5. (9 pkt)
Na podstawie mapy uzupełnij tabelkę.
Miasto Rzeka Województwo do 1998r.  Najważniejszy przemysł
Wyszków      
Glinojeck      
Warka      


Zad. 6. Na podstawie danych z tabelki odpowiedz ..............................................................................(4pkt)
 
stacja   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
Warszawa Temp. -2,9 -2,0 1,8 7,6 13,8 16,8 18,6 17,2 13,3 7,8 2,3 -1,3 7,8
opady 35 26 32 40 48 60 84 72 44 37 38 38 554

a) Zima klimatyczna trwa w miesiacach od. ...................................... do. ............................................
b) Amplituda roczna w Warszawie wynosi.........................................
c) Okres wegetacyjny przypada w miesiącach od .......................................do .......................................
d) Najmniej opadów jest w miesiącu ................................................

Zad. 7. (3pkt)
Za pomocą wykresu liniowego przedstaw długość rzek
a) Bzura. .......................... 166 km
b) Wisła. .......................... 1047 km
c) Mleczna. ...................... 30 km

Zad. 8. (4pkt)
Dane z tabelki dotyczące struktury zatrudnienia w powiecie legionowskim przedstaw za pomocą diagramu
 
Działalność Wielkość
przemysł i budownictwo 41.5 %
usługi rynkowe 31 %
usługi nierynkowe 27 %
pozostałe 0,5 %
_____________________________________________________
symbol kodowy.............................
........................................................ ...................................
imię i nazwisko (wpisuje nauczyciel) ilość uzyskanych punktów
``````````````````````````````````````````````````````````````````
KARTA ODPOWIEDZI
I ETAPU KONKURSU GEOGRAFICZNEJ


TEMAT: MAZOWSZE

Zad. 1. (4 pkt)
 
  obliczenia
Kiedy w Moskwie jest godz. 1200 czasu miejscowego, to w Kairze jest godz.. ..................  


Zad. 2. (6 pkt)
 
Pytanie 21 III 22 VI 22 XII
Wyżej Słońce góruje w Radomiu czy Ostrołęce?      
Dłuższa noc jest w Radomiu czy w Ostrołęce?      


Zad. 3. (4pkt)
 
odpowiedź obliczenia
Wys. Słońca w południe w Radomiu
w dniu 21.III. wynosi.........................
 
Wys. Słońca w południe w Radomiu
w dniu 22.VI. wynosi . .....................
 
Wys. Słońca w południe w Radomiu
w dniu 23.IX.wynosi..........................
 
Wys. Słońca w południe w Radomiu
w dniu 22.XII. wynosi.....................
 


Zad. 4. (4 pkt)

 
miasto odpowiedź obliczenia
.......-.........

 -
 
Odległość rzeczywista między tymi miastami wynosi...................................... Dopuszczalne różnice 5 % pomiaru, czyli + 128km
może być wynik od 4152km do 4408km.


Zad. 5. (9 pkt)

 
Miasto Rzeka Województwo do 1998r.  Najważniejszy przemysł
Wyszków      
Glinojeck      
Warka      


Zad. 6.
a) Zima klimatyczna trwa w miesiącach od. ...................................... do. ............................................
b) Amplituda roczna w Warszawie wynosi.........................................
c) Okres wegetacyjny przypada w miesiącach od .......................................do .......................................
d) Najmniej opadów jest w miesiącu ................................................

Zad. 7. (3pkt)

Skala................................

d) Bzurae) Wisłaf) MlecznaZad. 8. (4pkt)
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


Opracowanie: Krystyna Wydra

Wyświetleń: 2978


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.