Katalog

Małgorzata Di Marco
Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości kl. III gimnazjum

- n +

Sprawdzian wiadomości kl. III gimnazjum - okres międzywojenny

1) Pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej był:

a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) St. Wojciechowski
d) Gabriel Narutowicz

2) Twórcą słynnej reformy monetarnej był:

a) St. Wojciechowski
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Wł. Grabski
c) Ignacy Mościcki

3) Sanacja jest określeniem:

a) partii komunistycznej działającej w Polsce w latach 1926- 1939
b) obozu politycznego skupionego wokół osoby Piłsudskiego

4) Przewrót majowy miał miejsce w roku:

a) 1921
b) 1924
c) 1926
d) 1935

5) Dopisz do nazwisk funkcje pełnione przez te osoby:

a) St. Wojciechowski -
b) Maciej Rataj -
c) Ignacy Mościcki-
d) Eugeniusz Kwiatkowski-
e) Józef Beck -

6) Wyjaśnij skróty:

BBWR -

Centrolew-

Ozon -

Cop -

7) Wskaż, które stwierdzenia są poprawne:

a) Konstytucja marcowa została napisana w taki sposób, aby pozycja prezydenta nie była zbyt silna, zupełnie inaczej sprawa ta wyglądała w konstytucji kwietniowej tutaj prezydent odpowiadał tylko przed Bogiem i historią
b) Obie konstytucje w podobny sposób określały zakres władzy prezydenta
c) Obie konstytucje różniły się tylko określonym zakresem kompetencji sejmu

8) 16 kwietnia został zawarty traktat w Rapollo między:

a) Polską i Niemcami
b) Niemcami i Rosją Radziecką
c) Polską i Francją

9) Zawarty w 1925 roku traktat w Locarno dotyczył:

a) umowy o współpracy i wzajemnej pomocy polsko-angielskiej
b) gwarancji niezmienności granic między Francją, Belgią i Niemcami
c) nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Niemcami i ZSRR

10) Podaj przedstawicieli kultury i nauki w Polsce międzywojennej i napisz czym się zajmowali:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

11)Kiedy rząd polski nawiązał stosunki dyplomatyczne z Litwą -

12)Jakie ziemie czeskie przyłączono w październiku 1938 roku do Polski?

13) Jakie warunki postawił Ribbentrop Polsce w zamian o przedłużenie aktu o nieagresji na 25 lat:

a)

b)

14) 23 sierpnia _______ roku niemiecki minister spraw zagranicznych ___________ ____ _________________ i komisarz spraw zagranicznych ZSRR. _____________________ podpisali pakt o nieagresji. Do układu dołączono ____________ _______________ dotyczący podziału ___________ __________ w Europie. Rzeki rozgraniczające strefę wpływów między ZSRR i Niemcami to: __________ __________ _________.

Opracowanie: Małgorzata Di Marco

Wyświetleń: 21225


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.