Katalog

Elżbieta Dec-Szynal
WOS, Artykuły

Patriotyzm walki czy pracy

- n +

Patriotyzm walki czy pracy

Patriotyzm jest niewątpliwie zagadnieniem trudnym zarówno gdy chodzi o ujęcie teoretyczne, jak i o rzetelną praktykę. Czym jest więc dzisiaj patriotyzm? Jak go widzą nasi uczniowie?

Słownik Wyrazów Obcych informuje każdego dociekliwego ucznia, że patriotyzm to: postawa społeczno-polityczna i forma ideologii, łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny oraz poświęcenie dla własnego narodu. I z tą właśnie postawą poświęcenia kojarzy się młodemu człowiekowi patriotyzm. Na lekcjach historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, poznaje przecież wiele tekstów mówiących o atakach na ojczyznę. Patriotyzm kojarzy mu się więc z ofiarną, nierzadko bohaterską obroną ojczyzny. Ze względu na naszą historię rozumuje tak wielu Polaków. Patriotyzm to głównie zbrojna obrona granic, udział w powstaniach narodowych, czy przystąpienie do oddziałów partyzanckich. Walka z najeźdźcą w czasie której "Mazurek Dąbrowskiego" zagrzewał do boju, wzbudzał nadzieję, a biel flagi oznaczała dobro i czystość dążeń, czerwień zaś - majestat i potęgę. Wydarzenia te są dla młodych ludzi odległe, nie dotyczą ich bezpośrednio. Czy więc przy takim ujęciu patriotyzmu mogą czuć się patriotami?

Ich postawy życiowe kształtują media (zwłaszcza telewizja, a ostatnio także internet) w których jedyną formą propagowania postaw patriotycznych są relacje z uroczystości państwowych i otwarcia miejsc pamięci. Natomiast patriotyzm "na co dzień" jest zdecydowanie mniej eksponowany. Niewielu obywateli Polski kojarzy go z solidnym wypełnianiem podstawowych obowiązków obywatelskich, jak np. pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, troska o honor ojczyzny i dobre imię Polaków. Dla młodzieży powszedni patriotyzm to głównie akademie w których uczestniczy z racji świąt narodowych, a nie to, że ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyzną, dobra znajomość jej historii i kultury, tradycji i wartości, teraźniejszych potrzeb. A potrzeby ojczyzny na dzień dzisiejszy, to m.in.: współczesny patriota, który dba o własny rozwój, zdrowie fizyczne, dojrzałość psychiczną i moralną. Jest solidnie wykształcony, zdolny do podejmowania decyzji i własnych inicjatyw oraz do współpracy z innymi rodakami. Dlatego przedstawianie treści patriotycznych można nazwać wyzwaniem, bowiem w dużej mierze od nauczycieli uczących nie tylko słowem ale głównie przykładem zależy, zrozumienie przez młodzież tego, że ojczyzna nie jest chwilowym tworem. Łączy ona bowiem przeszłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia, a więc nasza wspólna za nią odpowiedzialność nie jest tylko odpowiedzialnością za dzień dzisiejszy, ale za to w jakiej ojczyźnie żyć będą ci, którzy przyjdą po nas.

Bibliografia
Burda B., Halczak B. - Wiedza o życiu, społeczeństwie, narodzie i państwie. Gorzów Wielkopolski 1995
Dmowski R. - Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 1925
Kowalczykowa A. - Romantyczne dziedzictwo i tradycja (w) Wartości w kulturze polskiej (red.) Dyczewski L., Lublin 1993
Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1980
Walicki A. - Tradycje polskiego patriotyzmu, Biblioteka Trzynastki, Kraków 1986

Opracowanie: Elżbieta Dec-Szynal

Wyświetleń: 1805


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.