Katalog

Agata Seweryn
Historia, Sprawdziany i testy

Dziedzictwo starożytności - test dla klasy V

- n +

DZIEDZICTWO STAROŻYTNOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO ...................................... KLASA .....................


1. W Egipcie władzę nieograniczoną posiadał .................... W Atenach panowały rządy .............................., gdyż udział w ich sprawowaniu mieli wszyscy ............................, którzy kilka razy w miesiącu zbierali się na obradach .............................................. Państwo, w którym wyższe władze są wybierane przez ogół ludności to .................................
(5p)

2. Przedstawienia teatralne organizowano w starożytnej ......................., ku czci ....................... Wystawiano na nich ............................ czyli sztuki o tematyce ........................................ oraz ........................... sztuki ......................................... Aktorami byli .................................., którzy zawsze występowali w .........................
(8p)

3. Uzupełnij tabelkę
Osiągnięcia cywilizacyjne Kraj z którego pochodzi
1. szeroka wiedza medyczna
2..............................................
3. kodeks prawny
4. ...........................................
5. porcelana, papier
1...........................................................
2. Mezopotamia
3. .......................................................
4. Indie
5. .......................................................

(5p)

4. W starożytnym Egipcie pisano przy pomocy .................................., w Mezopotamii posługiwano się pismem .............................. Fenicjanie rozpowszechnili ........................................ w oparciu o który powstał alfabet grecki. Alfabet polski składa się z ............... liter. Podstawą jego stworzenia był ............................................, który składał się z ............. liter. Różnice polegają na ......................................................................
(6p)

5. Kim byli:
a) Platon ..................................................................................
b)Sofokles ..................................................................................
c) konsul ..................................................................................
d) Arystoteles ..................................................................................
(4p)

6. Co to było:
a) akwedukty ..................................................................................
b) pięciobój .................................................................................. c) łuk triumfalny ..................................................................................
(3p)

7. Połącz odpowiednio trójkami: piramidy, Mezopotamia, Egipt, Rzym, Grecja, mumia, podział na 24 godz., prawo, teatr, szeroka wiedza matematyczna, filozofia, styl joński
..................................   ..................................   ..................................
..................................   ..................................   ..................................
..................................   ..................................   ..................................
..................................   ..................................   ..................................
(12p)

8. Pierwsze igrzyska ku czci Zeusa odbyły się w .............. roku w ..................... Następne odbywały się co ................. lata. W igrzyskach startowali ................., którzy uprawiali ...................................................
(5p)

9. Połącz:
a) Koloseum1. Olimpia
b) Panteon2. miejsce walki gladiatora
c) Świątynia Zeusa3. pismo obrazkowe
d) Hieroglify4. świątynia Marsa i Wenus

(4p)


PUNKTACJA:
Punktyocena
52Celujący
51 - 44Bardzo dobry
43 - 36Dobry
35 - 27Dostateczny
26 - 18Dopuszczający
17 - 0Niedostateczny

Opracowanie: mgr Agata Seweryn

Wyświetleń: 22715


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.