AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bożena Ciepielowska
Edukacja europejska, Program nauczania

Program Szkolnego Klubu Europejskiego w Borku Wielkim

- n +

Program szkolnego klubu europejskiego w Borku Wielkim

"Edukacja powinna przygotować jednostkę do życia w społeczeństwie demokratycznym przez umożliwienie wypełniania obowiązków i powinności obywatelskich, (...) oraz uczenie podstawowych zasad i wartości leżących u podstaw naszej społeczności, takich jak poszanowanie praw człowieka i demokracji, a także tolerancji i solidarności, które wynikają z lepszego zrozumienia i poznania innych (...)"
ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE
RADY EUROPY


WSTĘP

Młodzi Europejczycy coraz bardziej potrzebują wykształcenia mającego na celu rozwijanie "europejskiej świadomości" opartej na wspólnym dziedzictwie duchowym , tradycji, wierze w wolność, które zawsze wpływały na historię Europy. Jednakże ta "świadomość europejska" nie może zaistnieć bez zaangażowania ze strony wszystkich, mających udział w procesie edukacyjnym. Edukacja pro europejska nie powinna być skierowana wyłącznie do dorastającej młodzieży, dla której na ogół przygotowuje się większość międzynarodowych programów i działań. Powinna dotyczyć także młodszych grup, które często są bardziej chłonne i bardziej otwarte na nowości. Kształcenie to powinno zawierać takie wartości jak poszanowanie różnic kulturowych, solidarność, współpraca i duch zgody.

Szkoła powinna włączyć się więc w zmianę kształcenia przyszłych obywateli Europy. Uczniom należy przybliżyć różne aspekty geograficzne, kulturowe i polityczne Europy. Tylko wtedy będą w stanie zrozumieć, jakie struktury zjednoczonej Europy mogą wpływać na ich własne życie oraz życie społeczności lokalnych, regionów, krajów czy całego świata.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1.Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze
2 godzin tygodniowo.
2.Tematyka zajęć jest ukierunkowana na edukację europejską.
3.W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas V-VI.
4.Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do możliwości szkoły oraz wieku uczniów.

Cele edukacyjne programu znajdują oparcie w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów i są powiązane
z Programem Wychowawczym Szkoły.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Rozwijanie wśród młodzieży świadomości europejskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE


1. Wzbogacanie wiedzy na temat krajów Europy - geografia, historia, kultura.
2.Przyczynianie się do uświadomienia współzależności świata i Europy oraz potrzeby współpracy.
3.Poszerzenie wiedzy na temat integracji Polski oraz innych krajów z Unią Europejską.
4 Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu kultury ojczystej-regionalnej.
5. Rozbudzanie wśród młodzieży tolerancji i szacunku dla innych.
6.Rozwijanie zainteresowań obcymi językami.
7.Rozwijanie u uczniów, jako młodych obywateli Europy, poczucia odpowiedzialności - zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę środowiska i spuścizny kultury.
8.Budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, tradycje regionalne, ojczyste i europejskie oraz świadomość językową.
9.Pobudzanie kreatywności, rozwijanie asertywności, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielności.
10.Integracja młodzieży zainteresowanej problematyką europejską.

ZADANIA


1.Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym poświęconym krajom Europy - historia, kultura, geografia oraz Unii Europejskiej.
2.Gromadzenie materiałów dotyczących regionu, Polski oraz państw UE.
3.Prowadzenie kampanii informacyjnej związanej z działalnością klubu -plakaty, spotkania, wystawy, gazetki ścienne oraz artykuły w gazetce szkolnej.
4.Przygotowanie i udział w konkursach dotyczących wiedzy o Europie i Polsce a także konkursach języka niemieckiego. 5.Korespondencja z młodzieżą z innych krajów europejskich.
6.Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz innymi organizacjami tego typu.
7. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych angażujących całą społeczność szkolną.
8.Prowadzenie kroniki działalności SKE.
9.Obchody Dnia Europejskiego.
10.Pozyskiwanie środków na działalność klubu.
11.Podejmowanie akcji związanych z ochroną środowiska, charytatywnych itp.
12.Organizowanie wydarzeń kulturalnych z udziałem zaproszonych gości a także okolicznościowych spotkań w klubie.

METODY I FORMY REALIZACJI

Realizacja zadań klubu europejskiego oparta jest na metodach aktywizujących, dzięki którym młodzież wdraża się do planowania, organizowania i oceniania własnej pracy a także nabywa umiejętności współdziałania w zespole.
1.Spotkania dyskusyjne.
2.Konkursy szkolne i pozaszkolne.
3.Inscenizacje.
4.Wystawy prac plastycznych w szkole i poza nią.
5.Gry i zabawy dydaktyczne, gry komputerowe o tematyce europejskiej.
6.Projekcja filmów o krajach Europy.
7.Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
8.Korespondencja w języku niemieckim.
9.Spotkania okolicznościowe.
10.Projekty.

SPODZIEWANE EFEKTY

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego:
- znają symbole Unii Europejskiej oraz Hymn Zjednoczonej Europy,
- znają nazwy instytucji europejskich i wiedzą czym one się zajmują,
- posiadają wybrane wiadomości o krajach europejskich w zakresie geografii, historii i kultury,
- uświadamiają sobie potrzebę współpracy między krajami Europy,
- mają większe poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne
i dziedzictwo kulturowe,
- rozumieją znaczenie znajomości języków obcych w kontaktach z ludźmi innych krajów,
- mają większą świadomość europejską z jednoczesnym poszanowaniem odrębności narodowej,
- potrafią dzielić się zdobytą wiedzą z innymi.
- mają poczucie własnej godności a także szacunku dla zachowań i postaw innych,
- umieją współpracować w grupie,

EWALUACJA

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy działania były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele.
Ewaluacja cząstkowa będzie przeprowadzana na bieżąco po zrealizowaniu konkretnych działań.
Ewaluacja końcowa planowana jest na koniec roku szkolnego (czerwiec) i będzie miała na celu odpowiedzieć na następujące pytania:

1) Co jest mocną, a co słabą stroną programu?
2) W jakim stopniu zostały zrealizowane zaplanowane działania?
3) Czy zamierzone cele zostały osiągnięte? (skuteczność)
4) Jak program jest odbierany przez uczestników? (atrakcyjność)
5) Co można w nim ulepszyć?

Narzędzia ewaluacji:

- obserwacje,
- wywiady indywidualne i grupowe,
- krótkie anonimowe ankiety,
- konkursy,
- zadania skierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności.

Ewaluacja powinna zakończyć się sporządzeniem sprawozdania
zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań oparte na ich interpretacji.

Opracowanie: Bożena Ciepielowska
Sędziszów Małopolski

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2482


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.