AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kazimiera Wojtyła
Uroczystości, Scenariusze

"Z pozdrowieniem miłości i pokoju" - scenariusz z okazji nadania gimnazjum im. Jana Pawła II

- n +

Z pozdrowieniem miłości i pokoju

SCENARIUSZ Z OKAZJI NADANIA GIMNAZJUM W BESTWINIE IMIENIA JANA PAWŁA II.


CZĘŚĆ I: "ON ROZDA MIŁOŚĆ"

PIEŚŃ: Abba- Ojcze

Ty wyzwoliłeś nas, Panie
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem,
Nauczył nas wołać do Ciebie.
Abba- Ojcze! Abba- Ojcze!
Abba- Ojcze! Abba Ojcze!

NARRATOR I:
On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń".

HYMN GIMNAZJUM
Jest człowiek na świecie bliski naszym sercom.
Syn Boży Go wybrał na swego posłańca.
Ten człowiek to Polak, w tak ważnym jest miejscu,
On swoją opieką wszystkich nas otacza.

Z malutkich Wadowic, z górzystych terenów
Pochodzi ten pielgrzym rozdający miłość.
To Jan Paweł II- dobry ojciec świata.
Chce nas doprowadzić do samego Boga.

Ref. Patronie nasz wielki, ziemski Ojcze Święty,
Jesteś naszym wzorem, dumą i radością.
Bardzo Cię kochamy, my uczniowie Twoi,
Pragniemy być zawsze nadzieją Kościoła.

Z Piotrowej stolicy na świat cały patrzysz
I Dobrą Nowiną opromieniasz nas.
Ogarniasz troskliwie ciepłymi oczami
I bierzesz z miłością pod swój biały płaszcz.

Gdy wokół nas troski i smutek i trwoga,
A dobrych uczuć jest już coraz mniej,
Ty uczysz, że miłość pochodzi od Boga,
A cud miłosierdzia każdy w sobie ma.
Ref.

NARRATOR I:
130 lat przed wyborem papieża Polaka Juliusz Słowacki w swej proroczej wizji powiedział:

RECYTATOR 1:
Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat,
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
A chór aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Twarz jego słowem rozpromieniona,
Lampa dla sług.
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło, gdzie Bóg.

PIEŚŃ:
Bądź pozdrowiony, Patronie nasz.
W radosne progi nasze wejdź!
My zapalimy szczęśliwe ognie
Naszych serc.

UCZEŃ- PAPIEŻ:
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała.
Dlatego uwielbiam tę miłość,
Gdziekolwiek by przebywała.

CZĘŚĆ II: TU, W TYM MIEŚCIE, WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO...

NARRATOR I: Tu, w tym mieście, wszystko się zaczęło.

PIEŚŃ: "Wadowice"

Okolica jest bardzo miła.
Tu się urodził Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym mieście
Co tam chcecie.
Ja nie oddam go za nic na świecie.
Ref.
To są górskie okolice
Moje, twoje miasto- Wadowice.
To jest wierszyk śpiewem pisany,
Tu stoi twój dom ukochany.

UCZEŃ- PAPIEŻ:

W Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.

Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i- jak mówi Norwid- pierwszych ukłonów, co są "jak odwieczne Chrystusa wyznanie: Bądź pochwalony!" Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez drogich rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa i mocy. Wadowice, przez wzgląd na rodzinny dom i na dom Pana, będę się modlił o dobro dla ciebie.

PIEŚŃ:
Ref: to są górskie okolice...

CZĘŚĆ III: PIELGRZYMOWANIE:

NARRATOR I:
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łów.

NARRATOR II:
Piotr naszych czasów, tak jak apostołowie, głosi Dobrą Nowinę, aż po krańce ziemi, pielgrzymując po świecie.

Dociera do ludzi, którzy decydują o życiu narodów i do biednych, którzy nie wiedzą, jak dożyć jutra. Nawet teraz, gdy każdy krok sprawia mu cierpienie, nie ustaje w drodze.

PIEŚŃ: "Barka":
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem.
szukał ludzi gotowych pójść za nim,
by łowić serca słów Bożych Prawdą.

Ref.
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem.
moim skarbem są ręce gotowe
do pracy z Tobą
i czyste serce.
Ref. O Panie...

UCZEŃ- PAPIEŻ:
Modlę się Boże, żarliwie,
Modlę się, Boże serdecznie:

MODLĄCY SIĘ:
(recytacja zbiorowa lub indywidualna)
Za krzywdę upokorzonych,
Za smutek niezrozumianych,
Za beznadzieje proszących,
Za obrażonych, wyśmianych,
Za głupich, złych i maluczkich,
Za tych, co biegną zdyszani
Do najbliższego doktora.
Za tych, co z miasta wracają
Z bijącym sercem do domu,
Za potrąconych grubiańsko,
Za wygwizdanych w teatrze,
Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
Za słabych, bitych, gnębionych,
Za tych, co usnąć nie mogą,
Za tych, co śmierci się boją,
Za czekających w aptekach,
I za spóźnionych w pociągach,

ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA. (mówią wszyscy).

UCZEŃ- PAPIEŻ:
Modlę się, Boże, serdecznie,
Modlę się, boże, żarliwie!

PIEŚŃ: "GLORIA"

Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, Alleluja!
Et in terra pax hominibus
Bone voluntatis.

RECYTATOR 2: (w tle melodia "Ave Maria")
Matko Niebieska
Piastunko i życia mego iskro
Matko kolebko

RECYTATOR 3:
Najpierw Tobie Matko Najświętsza
Dziękuję za to całe
Twojej duszy Magnificat
Gwiazdę Betlejemską
Kalwaryjską drogę
Wielkanocny obłok
Dziękuję za tę całą
Nieśmiertelną rzeczywistość

RECYTATOR 2:
Dziękuję za alfabet wiary
Za ten najcenniejszy skarbiec
Twojej Akademii życia
Dziękuję za życie
Dziękuję za wszystko

RECYTATOR 3:
Matko Ojczyzno
Tobie dziękuję za wznoszony dom
I budowę dróg
Za piastowski herb
I słowiański gród
Za noce gwiazdami usłane
Za słońce
Za świerszcze
Za chleb i sól

PIEŚŃ: "Magnificat"
Magnificat, Magnificat
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnifikat
Magnifikat anima mea!
Magnificat, Magnificat
Anima mea Dominum
Anima mea Dominum.

CZĘŚĆ IV: "O ZIEMIO POLSKA, ZIEMIO UKOCHANA"

NARRATOR I:
O ziemio polska, ziemio ukochana, we wszystkieś dobro od Boga odziana.

NARRATOR II:
Żaden kontynent i żaden kraj nie kocha Ojca Świętego tak jak Polska. Bo tutaj, w ojczyźnie jest dom Jana Pawła II. Tutaj rodacy wciąż podkreślają, że są jego wielką i najukochańszą rodziną. I my- uczniowie Gimnazjum w Bestwinie do tej rodziny pragniemy należeć.

PIEŚŃ: "Bądź pozdrowiony Patronie nasz"(motyw powtórzony, uczniowie unoszą lampiony)

RECYTATOR 4:
O ziemio polska, ziemio ukochana-
We wszystkieś dobro od Boga odziana.
Posłuchaj, szumem co mówi bór stary:
Pokłoń się dębom świętym u rozdroży,
Rzekom się pokłoń, w nich płynie zdrój Boży...
A kto się zrodził, kto tu przeżył lata,
Ziemi nie odda za wsze złoto świata.

PIEŚŃ: "Do ojczyzny wróć"
Jużeś zjeździł kawał świata,
Umordowal swoje lata.
Poniewierkiś poczuł gorzki smak.
Siednij że se na gronicku,
W lesie albo przy strumycku
I posłuchaj, co ci w sercu gra.
Ref.
Do Ojczyzny wróć, do Ojczyzny wróć.
Nie ma piękniejszej krainy
Od ojczystej tej dziedziny,
Do Ojczyzny, do Ojczyzny wróć!

CZĘŚĆ V: PRZYCHODZĘ DO WAS Z MIŁOŚCIĄ"

NARRATOR I:
Przychodzę do was z miłością. W niej czynów wielkich podnieta i czystych uczuć skarbnica.

RECYTATOR 5:
(melodia Szopena w tle)
A jednak, bracia!...mamyż dość Miłości?
Tej, co surowa jest i dobrotliwa,
Nie myśląc nic złego sama się nie gniewa...

Tej- co z Prawdy tylko się uciesza,
Wszystkiemu wierzy i wszystko rozgrzesza,
Bo cierpi...Tej, co się spodziewa
Wszystkiego- czasem krzyżowego drzewa!...

Och! Bo acz gniewać nie chce- iluż gniewa?!...
Miłości! W tobie jednej odpocznienie
I moc, i bytu oś: w tobie.

PIEŚŃ O SŁOŃCU:
W jednym spojrzeniu dziecięcym
Skupiony w łagodnej Hostii
Spotkałem się z Ojcem Niebieskim,
Który patrzył miłością.

Przed głębią tego spojrzenia,
W którym ujrzany był świat,
Zadrżały oczy moje
Jak odsłonięty kwiat.

Syn mówił: oto się spełnia
Pragnienie naszej miłości,
Że oczy ludzkie patrzą
Nie odmienione światłością.

O blask! O stwórcze spojrzenie,
Z którego niezmiernie obficiej
Stworzenie się nowe wyłania,
Nowe światy powstają w ukryciu z niezmierną

RECYTATOR 6:
Tak mało na świecie dobroci,
A tyle jej światu potrzeba!
Nią życie jak słońcem się złoci
Nią ziemia się zbliża do Boga.

NARRATOR 1:
W czasach, w których żyjemy, jakże potrzebna nam jest wyobraźnia miłosierdzia.

RECYTATOR 7:
By każdy był dobry jak chleb
Gdy głodni nas będą czekali
W stajence naszego serca
Niech płomień miłości się pali.

RECYTATOR 8:
Byśmy umieli w przyszłości
W gwarze wieczornych pacierzy
W sens rozmowy z Jezusem
Tak jak i dzisiaj uwierzyć.

I zawsze mogli być wierni
Idei Polaka- Papieża
Co sercem jak dzwon Zygmunta
Rytm naszych czasów odmierza.

PIEŚŃ: "Alleluja"
Jezus Chrystus jest Panem, Alleluja
Jezus Chrystus jest Królem, Alleluja
Śpiewaj, Ziemio, Mu cała, Alleluja
Więc śpiewajmy Mu radosne Alleluja

RECYTATOR 9:
Idziemy oto krok za krokiem
W życie co ciągłą walką się nazywa
A z nami idą w orszaku aniołów
Wiara, nadzieja i miłość- trzy siostry!...

RECYTATOR 10:
Wiara- to gwiazda przewodnia, co świeci w mrokach żywota:
Ona wśród troski codziennej w sercu jak jasność lśni złota.
I choćbyś co dzień wypijał goryczy i żółci czarę,
Nic cię nie złamie, nie zegnie, dopóki w piersiach masz wiarę.

RECYTATOR 11:
Nadzieja- to gwiazda druga dziwnie promienna i wzniosła,
Życie jest jak łódka krucha, ster- wiara, nadzieja- wiosła.
Miną cierpienia i smutki, jak mgły się w końcu rozwieją,
Jeśli masz prawdę za godło, naprzód idziesz z nadzieją.

RECYTATOR 12:
Zaś trzecia gwiazda to miłość, wierna dwóch pierwszych siostrzyca,
W niej czynów wielkich podnieta i czystych uczuć skarbnica.
Więc piastuj miłość w swym łonie i kochaj ludzi jak braci,
O szczęście innych się staraj, a Bóg ci własnym odpłaci.

UCZEŃ- PAPIEŻ:
Wy młodzi jesteście nadzieją świata. Odważnie podążajcie drogami miłości.

PIEŚŃ: "Warto dla jednej miłości żyć"
1.Warto dla jednej miłości żyć
Choć szukać trzeba stale
Może dla kogoś szczęściem być
Dobroć nieść w życie dalej.
Ref.
Miłość jedyna jest
Miłość nie zna końca
Miłość cierpliwa jest
Zawsze i do końca
Wszystko potrafi znieść
Wszystko oddać umie
Życiu nadaje sens
Każdego zrozumie.

2.Warto całego siebie dać,
jak bukiet polnych kwiatów
i chociaż potem rwać
uśmiech darować światu.
Ref.

UCZEŃ- PAPIEŻ:
Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć, to jest nasza Ojczyzna, to jest nasze "być" i nasze "mieć". I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego "być" i "mieć" nie zależała od nas.
Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę.

RECYTATOR 13:
Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli
Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie-
(serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.

Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?

RECYTACJA ZBIOROWA:
Jesteśmy razem z Tobą
Jak czujna, wierna straż
Nie widzisz- lecz nas wszystkich,
Jak drugą laskę masz.

Łączy nas razem Polska
Krakowskie wszystkie bzy
I jasna święta prawda,
Że wciąż jest Bóg i Ty.

PIOSENKA: "ZAUFAJ PANU"
1. Jak pokonać własny grzech
Kiedy pokus tyle jest
Zaufaj Panu już dziś
Jak się cieszyć powiedz mi
Kiedy płyną gorzkie łzy
Zaufaj Panu już dziś
Jak tu dobre słowo dać
Kiedy siebie mam już dość
Zaufaj Panu już dziś
Ref.
Zaufaj Panu już dziś (3x)
2. Jak nie zbłądzić powiedz mi
Kiedy nie wiem dokąd iść
Zaufaj Panu już dziś
Jak nadzieję w sercu mieć
Kiedy wszystko wali się
Zaufaj Panu już dziś.
Ref.

Wykorzystano fragmenty wierszy: K.Wojtyły, C. Norwida, K. Węgrzyna,
J. Twardowskiego, L. Rydla, T. Puzia, A. Waśkowiaka, J. Tuwima, A. Oppmana

Opracowanie: mgr Kazimiera Wojtyła

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2758


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.