AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Mrugała
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

Program wychowawczo-profilaktyczny z elementami edukacji europejskiej

- n +

Program wychowawczo-profilaktyczny z elementami edukacji europejskiej

Klasa I A Gimnazjum

Cele:
- Kształtowanie pozytywnego postrzegania siebie i określenie własnej tożsamości
- Kształcenie umiejętności prawidłowego współdziałania w grupie i pełnienia ról społecznych
- Rozwijanie umiejętności uczenia się
- Kształcenie postawy twórczej
- Kształtowanie postawy pro zdrowotnej
- Postępowanie zgodnie z przyjętymi normami i zasadami w celu kształtowania pożądanych postaw
- Rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw pro społecznych
- Stosowanie norm prawa obowiązującego w szkole
- Rozumienie i szanowanie prawa innych ludzi
- Wykazywanie postawy tolerancji wobec wyglądu, obyczajów i religii innych ludzi

I Organizacja zespołu klasowego

1. Samorząd klasowy
- Wybory samorządu klasowego
- Podział zadań między członków samorządu (gospodarowanie finansami klasy)
- Współpraca samorządu klasowego z samorządem szkolnym
2. Organizacja pracy w klasie i w szkole
- Statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin uczniowski, regulamin "Złotej i Srebrnej Tarczy" oraz "Kryształowego Dzwonka" - zapoznanie i omówienie
- Kontrakt klasowy
- Dyżurny klasowy i jego obowiązki

II Troska o wyniki w nauce i zachowanie

1. Regularna analiza wyników nauczania
2. Opieka nad dziećmi z trudnościami w nauce

- zorganizowanie wśród uczniów zdolnych grupy samopomocowej dla uczniów słabych (profilaktyka)
- Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów słabych (profilaktyka)
- Ścisły kontakt z pedagogiem szkoły
- Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie egzekwowania niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności
3. Praca z uczniem zdolnym
- Zachęcanie do udziału w zajęciach kół zainteresowań (profilaktyka)
- Umożliwianie udziału w konkursach przedmiotowych (profilaktyka)
- Zadawanie dodatkowych zadań i prac domowych (profilaktyka)
4. Okresowa analiza wyników nauczania oraz zachowania poszczególnych uczniów
- Samoocena uczniów (profilaktyka)
- Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu w zeszytach korespondencji z rodzicami oraz w trakcie:
- dni otwartych
- wywiadówek
- rozmów telefonicznych i osobistych

III Udział w uroczystościach klasowych, szkolnych i środowiskowych

1. Dzień Edukacji Narodowej
2. Święto Odzyskania Niepodległości - udział w apelu
3. Jasełka szkolne - udział w przedstawieniu szkolnym
4. Wigilia klasowa - spotkanie z udziałem rodziców, prezentacja osiągnięć i umiejętności dzieci (profilaktyka)
5. Walentynki - kartki walentynkowe
6. Dni Ziemi - udział w sprzątaniu osiedla i okolic szkoły, udział w apelu i konkursie ekologicznym
7. Święto Konstytucji 3 Maja - udział w apelu szkolnym
8. Dzień Sportu i Dzień Dziecka - udział w zawodach i zabawach na terenie szkoły
9. Udział w 2 dyskotekach szkolnych
10. Zakończenie roku szkolnego

IV Kształtowanie postaw społeczno - moralnych i patriotycznych

1. "Żyjemy i uczymy się w Europie" (edukacja europejska)
- Co to jest prawo, norma prawna i moralna? Po co tworzy się i zapisuje się prawa?
- Obowiązki i prawa ucznia
- Jestem człowiekiem - jestem dzieckiem i mam swoje prawa
- Mam swoje prawa, ale inni też je mają
- Zasada poszanowania godności - "Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe"
- Jestem niepowtarzalny - obywatelstwo, dobra osobiste, prawo do tożsamości
- Mam prawo do życia w rodzinie
- Szanujemy religie wyznawane przez innych ludzi
- Prawo do prywatności
- Co to jest demokracja?
- "Tychy - moje miejsce na Ziemi"
- Rozwijanie szacunku do tradycji i symboli narodowych
- Pozycja Polski w Unii Europejskiej

2. Komunikacja interpersonalna (profilaktyka)
- Autoprezentacja
- Skuteczna komunikacja w grupie klasowej
- Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? (zajęcia z wykorzystaniem programu wychowawczo-profilaktycznego: "Spójrz inaczej")

V Wychowanie pro zdrowotne - bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów

1. BHP - omówienie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią
- Niewłaściwe zachowania pieszego i rowerzysty - wskazanie zagrożeń jakie stwarzają dla siebie i innych - spotkanie z policjantem (IX 2003)
- Zasady zachowania się w środkach transportu
- Zasady zachowania się na wycieczkach szkolnych
2. Profilaktyka uzależnień - negatywny wpływ narkotyków, nikotyny i alkoholu na młody organizm - prelekcja pracownika SANEPID-u (profilaktyka)
1. Higiena okresu dojrzewania

- Dlaczego i jak należy dbać o higienę osobistą i czystość otoczenia
- Pierwsza pomoc - jak postępować w przypadku skaleczeń, poparzeń i zasłabnięć

VI Kształtowanie postaw proekologicznych (edukacja ekologiczna)

1. Udział w akcji Sprzątanie Świata (20.09.2003r.)
2. Udział w organizacji szkolnych Dni Ziemi (04.2004r.)
3. Zbieranie surowców wtórnych
4. Opieka nad kwiatami w sali lekcyjnej

VII Współpraca z rodzicami

1. Zebranie organizacyjne (17.09.2003r.) - zapoznanie z dokumentami:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- Plan pracy wychowawcy klasowego
2. Wywiadówki: 12.01.2004r., 11.02.2004r., 19.05.2004r.
3. Dni Otwarte dla Rodziców: 19.11.2003r. i 17.04.2004r.
4. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych

VIII Wycieczki i wyjścia klasowe (profilaktyka)

IX 2003r. - Beskid Mały "Magurka" - wycieczka jednodniowa
X 2003r. - Zajęcia terenowe - Poznanie historii i zabytków architektury Starych Tychów
XI 2003r. - Zajęcia terenowe w Planetarium Śląskim i stacji meteorologicznej
V 2004r. - Warszawa -m.in.lekcja wCentrum Informacji Europejskiej - wycieczka trzydniowa
X 2003 - V 2004r. - cyklicznie odbywające się spotkania w Polskim Towarzystwie Geograficznym
IX 2003 - VI 2004r. - wyjścia do kina, teatru, galerii sztuki

Opracowanie: mgr Iwona Mrugała

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1415


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.