AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Elżbieta Krzykowska
Wybór zawodu, Konspekty

Jak napisać list motywacyjny?

- n +

Jak napisać list motywacyjny?

Dane osobowe
Imię i nazwisko
Adres i telefon
 
  Miejscowość, data
       
             
      Adresat
Pełna nazwa zakładu pracy
Adres
 
     
Zwrot grzecznościowy
Szanowny Panie/Szanowni Państwo
         
           
Na początku, w zdaniu wprowadzającym zamieszczamy informacje o tym jaka praca nas interesuje i skąd wiemy, że jest wolne miejsce np. "W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie z dnia.. ..... w gazecie.. ......... chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko.. ........"

W drugiej części przedstawiamy nasze kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.

Część trzecia dotyczy motywacji starania się właśnie o tę pracę. W tej części należy podać szczególne zainteresowania pracą i przedsiębiorstwem np.
1. "Przewiduję możliwości wykorzystania moich kwalifikacji zawodowych w programie prywatyzacji Waszej firmy.. .."
2. "Praca w tym zawodzie odpowiada moim zainteresowaniom i jest zgodna z moimi kwalifikacjami..."
3. "Zdobyte doświadczenia zawodowe są odpowiednie do ubiegania się o to stanowisko.. ."

W ostatnim akapicie zaznacz, że jesteś gotowa/y do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej np.
1. "Mam nadzieję, że poświęci mi Pan kilka minut w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt na powyższy adres lub numer telefonu.. ."
2. "W dogodnym dla Pana czasie, z przyjemnością przedyskutuję moje predyspozycje i kwalifikacje pod kątem rozpoczęcia kariery w Państwa hotelu. Pozwolę sobie zadzwonić do Pana w najbliższy poniedziałek, aby sprawdzić czy możliwe jest bezpośrednie spotkanie."

List powinien kończyć się zdaniem grzecznościowym lub zwrotem grzecznościowym np. "Z poważaniem", a poniżej podpis (imię i nazwisko).
 
Przykład 2
Ewa Nowak
ul. Zielona 15/31
81-654 Gdynia
tel. 654-76-98
Gdynia, 26.03.2002 r.
  Dyrektor
Hotelu Jantar

ul. Malinowa 12
Gdynia
Szanowny Panie Dyrektorze

Z zainteresowaniem przeczytałam w "Dzienniku Bałtyckim" ogłoszenie o pracy w Pańskiej firmie. Wiem, że Hotel Jantar jest jedną z najnowocześniejszych i najlepszych placówek w kraju. Dlatego proszę o rozważenie mojej kandydatury na stanowisko recepcjonistki w wyżej wymienionym Hotelu.

Sądzę, że moje wykształcenie oraz doświadczenie i umiejętności mogą być wykorzystane w pracy dla Pańskiej firmy. Jestem z wykształcenia technikiem hotelarzem, biegle władam językiem angielskim i niemieckim, i dodatkowo językiem rosyjskim w stopniu podstawowym oraz posiadam umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Mam zdolności organizacyjne - kierowanie samorządem szkolnym, kierowanie i organizacja przeglądu teatrów szkolnych, lubię pracę zespołową, ale doskonale sprawdzam się w pracy indywidualnej, nie mam problemów z adaptacją w nowym środowisku, jestem otwarta na nowe doświadczenia. Znam specyfikę pracy w hotelarstwie - odbyłam 4-miesięczną praktykę zawodową w hotelu będąc słuchaczką Policealnego Studium Hotelarskiego.

Do tej pory nie pracowałam zawodowo, dlatego pragnę swój zapał i energię wykorzystać w pracy w Hotelu Jantar.

Jeżeli uzna Pan za interesującą moją ofertę, z przyjemnością zgłoszę się na rozmowę, w trakcie której mogę przedstawić szczegółowo moją kandydaturę.


Z poważaniem

Ewa Nowak

Przykład 2

 
Ewa Nowak
ul. Zielona 15/31
81-654 Gdynia
tel. 654-76-98
Gdynia, 26.03.2002 r.
  Pani
Anna Wiśniewska
Dyrektor Biura Handlowego

ul. Gdańska 11/45
81-564 Gdynia
Szanowna Pani Dyrektor

Posiadając niemal dwuletnie doświadczenie w pracy biurowej oraz jako tegoroczna absolwentka Policealnej Szkoły Administracyjnej czuję się odpowiednio przygotowana do objęcia stanowiska asystentki administracyjnej. Ogłoszenie Pani firmy o poszukiwaniu takiej osoby ukazało się 25.03.02 r. w lokalnym dodatku "Gazety Wyborczej". Dwa lata nauki z zakresu administracji dało mi możliwość praktycznej pracy z edytorami i arkuszami kalkulacyjnymi, jakie wykorzystywane są w Pani firmie. Redagowanie listów, przygotowanie zestawień, prowadzenie korespondencji, jak również liczne ćwiczenia szkolne, pomogły mi rozwinąć umiejętności komunikacyjne.

Dwa lata pracy w biurze konsultingowym w niepełnym wymiarze, nauczyły mnie pracy w warunkach stresu i efektywnej organizacji własnych działań. Satysfakcję dawała mi praca zespołowa przy dużych projektach. W dowód uznania mojego profesjonalizmu w pracy, mój pracodawca zrefundował część kosztów mojego kształcenia się w szkole.

Jak przekona się Pani po lekturze mojego CV, aktywnie uczestniczyłam w organizacji obozów letnich dla młodzieży szkolnej. Zaowocowało to rozwojem moich zdolności interpersonalnych i organizacyjnych, jakie zwiększą moją efektywność pracy w Państwa firmie.

Jeżeli poszukuje Pani dobrze przygotowanej asystentki administracyjnej, która jest gotowa do natychmiastowego podjęcia pracy, proszę o kontakt pod nr tel. 000-00-00.

Dziękuję za rozpatrzenie mojej oferty, z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.


Z poważaniem
Ewa Nowak

Opracowanie: Elżbieta Krzykowska

Wyświetleń: 32608


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.