Katalog

Ewa Lewandowska
WOS, Scenariusze

Edukacja europejska w Zespole Szkół Mleczarskich we Wrześni.

- n +

Z życia szkoły edukacja europejska

Szkoła powinna włączać się w zmianę kształcenia
przyszłych obywateli Europy. Europejski wymiar nauczania pojawił się w Polsce po przemianach politycznych roku 1989. Stawia sobie za cel przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w nowoczesnej Europie XXI wieku. To uczenie "o Europie, w Europie dla Europy".

Pro-europejska edukacja została oparta na tak podstawowych wartościach jak poszanowanie różnic, tolerancja,
solidarność, współpraca, duch zgody i porozumienie.

Jakkolwiek by definiować pojęcie Europy, to my w Europie byliśmy i jesteśmy. To fakt bezdyskusyjny. Polska i Polacy tworzyli od wieków jej niepowtarzalne oblicze, mając ogromny wkład do dziedzictwa kulturowego. To tylko splot niekorzystnych wydarzeń dziejowych, postawił nas nieco na uboczu
głównego nurtu przemian cywilizacyjnych. Otrzymaliśmy jednak szanse powrotu na nasze historyczne miejsce.

Unia Europejska, Rada Europy jak i poszczególne państwa podjęły intensywne działania na rzecz wprowadzania treści pro-europejskich do programów nauczania. W polskiej szkole pojawiła się edukacja europejska.

Przygotowanie młodzieży odbywa się na kilku płaszczyznach: edukacji, informacji i promocji.
Najistotniejsze są tu następujące kwestie:
-  uczenie o Europie jej uniwersalnym, a zarazem narodowym i chrześcijańskim wymiarze
-  europejskie myślenie - to nauka o podstawowych wartościach i zasadach humanistycznych, od tolerancji, praw człowieka po gospodarkę rynkową
-  europejskie kompetencje to wyposażenie ucznia w niezbędne narzędzia do swobodnego i efektywnego poruszania się
oraz funkcjonowania w Europie, jak znajomość języków obcych, technologii komputerowych, by wymienić najistotniejsze.

W zakresie edukacji pro-europejskiej w Zespole Szkół Mleczarskich we Wrześni zrobiono już bardzo dużo.

Przede wszystkim od kilku lat realizuję
MULTIMEDIALNY PAKIET EDUKACYJNY - SIERRA
"EUROPA NA CO DZIEŃ" w oparciu o program komputerowy oraz specjalne podręczniki dla uczniów i nauczyciela

Następnie zostały wprowadzone przeze mnie dwie ścieżki edukacyjne: EDUKACJA EUROPEJSKA oraz
EDUKACJA PRAWNA I OBYWATELSKA.

Od roku 2000 podjęłam szersze działania. Stworzyłam działające społecznie koło europejskie. Jego celem było przygotowywanie się do konkursów i olimpiad europejskich, by wspomnieć o ostatnim "Nasza Europa". Udział w warsztatach, spotkaniach, dyskusjach czy debatach.

Młodzież w sposób niezwykle profesjonalny, zaangażowany i spontaniczny podchodzi do omawianych kwestii.

25.02.2002 r. maturzyści i uczniowie klas trzecich przeprowadzili wielką debatę szkolną:

" DOBROBYT PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POLAKÓW ZALEZY OD FAKTU PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ".

Głównym jej celem było zachęcenie młodzieży do szerszego spojrzenia na kwestie przyszłości Polski. Z jednej strony danie szansy do artykułowania własnych poglądów i opinii, z drugiej do poznania odmiennych stanowisk i obrona własnych racji. Nadto promowanie kultury słowa i języka, a także rozwijanie umiejętności dyskusji, wystąpień publicznych, jak w końcu zachęcanie do aktywności publicznej.

Dzięki wsparciu ze strony Dyrekcji Szkoły, postanowiliśmy sformalizować nasze działania, podejmując decyzję o założeniu

szkolnego klubu europejskiego.

Rejestracja została dokonana 10. 03. 2002 r.
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, Wielkopolskim Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu oraz w Ośrodku Badań i Edukacji w Poznaniu.

Inauguracja odbyła się 20. 03. 2002 r. w auli szkolnej. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością
Pani Eugenia Potęga kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu we Wrześni ,Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców.

Pani Eugenia Potęga dokonała przecięcia wstęgi oraz wkopała symboliczne drzewko na pamiątkę spotkania.

Klub jest swobodnym stowarzyszeniem nauczycieli, uczniów i sympatyków oraz opiera się na pracy społecznej nauczycieli, członków - założycieli, a w zakresie merytorycznym na własnych zasobach intelektualnych nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Klub posiada statut oraz założenia programowe,
które można sprowadził do rozwijania ducha europejskiego
i kształtowania świadomości młodzieży:
"Europa to moje miejsce na ziemi, mój dom. Ja tu mieszkam. Jestem Europejczykiem".

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu Wspólnoty Europejskiej przez klubowiczów. Oczywiście wystąpienia oficjalne, referaty wprowadzające.

Zainaugurowano działalność klubu "Dniem Francuskim". Była prezentacja Francji, jej kuchni i tradycji kulinarnych, muzyka i oczywiście degustacja potraw przygotowanych własnoręcznie przez klubowiczów i opiekunów jak zupa cebulowa, paszteciki, rogaliki, kruche ciasteczka, babeczki, sery, quiche.

Nadto konkurs na najbardziej oryginalny opis wrażeń smakowych i krzyżówka z nagrodami, oczywiście kulinarnymi.

Końcowym akcentem było wspomniane posadzenie na dziedzińcu szkoły drzewka. Żywimy nadzieję, że będzie rosło wspaniale.

Pomysłów mamy wiele na najbliższy okres i plan działań jest bardzo bogaty.

Motto dla naszej pracy brzmi:

"KTO MNIEMA, ŻE ZDOŁA OBEJŚĆ SIĘ BEZ CAŁEGO ŚWIATA, MYLI SIĘ BARDZO, ALE KTO MNIENA, ŻE ŚWIAT NIE MOŻE OBEJŚĆ SIĘ BEZ NIEGO, MYLI SIĘ JESZCZE BARDZIEJ".

FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Opracowanie: EWA LEWANDOWSKA

Wyświetleń: 1546


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.