AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hanna Affelt, Marta Cedro
Informatyka, Program nauczania

Program nauczania elementów informatyki kl. I-III

- n +

Autorski program nauczania elementów informatyki w nauczaniu zintegrowanym klas I - III szkoły podstawowej

Praca i zabawa z komputerem uczy, bawi i rozwija.

Wstęp.

Program skorelowany jest z Podstawą programową kształcenia zintegrowanego i jest oparty na Programie technologii informacyjnej E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. Sysło

Program elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym przewiduje wydzielonie zajęć informatycznych, które odbywać się będą w pracowni komputerowej w wymiarze: jednej godziny tygodniowo w klasie II, a dwie godziny w klasie III. Ogółem w cyklu trzyletnim 3 godziny tygodniowo.

Treści programowe podzielone zostały na działy:
Dział I - Technika komputerowa w codziennym życiu człowieka. (10 h)
Dział II - Zabawa i praca z komputerem. (28 h)
Dział III - Zastosowanie komputera w praktycznym działaniu. (66 h)
Dział IV - Multimedia - komputerowa kraina wiedzy. (12 h)


Program zawiera cele edukacyjne, zadania nauczyciela, zakres treści programowych oraz spis procedur osiągnięcia celów, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu I etapu krztałcenia.

Program ten powstał w związku z rozwojem edukacji komputerowej. Edukacja jak każda sfera działalności człowieka w społeczeństwie, uległa w ostatnich latach przeobrażeniom m. in. duży wpływ na te zmiany ma rozwój technologii informacyjnej. A głównie media i rozwój komputeryzacji w życiu młodego pokolenia. Dlatego też wychodząc na przeciw zadaniu powstał ten program z myślą o najmłodszych uczniach, aby w sposób prawidłowy i bezpieczny poznali podstawy obsługi komputera, oraz potrafili prawidłowo i bezpiecznie wykorzystywać gry, programy komputerowe dla lepszego rozwoju intelektualnego i rozrywki. Już od najmłodszych lat dzieci bardzo lubią wszelkie nowości a praca na komputerze sprawia im wiele radości i powoduje wiele pozytywnych emocji. W obecnych programach nauczania zintegrowanego brakuje treści związanych z technologią informatyczną i wykorzystaniem komputera w procesie lekcyjnym, dlatego też powstał ten program do nauczania elementów informatyki w nauczaniu zintegrowanym uwzględniając specyfikę współczesnej szkoły, wymagania życia społecznego na przełomie XX i XXI wieku, oraz specyfikę psychicznego rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

Cele kształcenia:

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju wiedzy i umiejętności zgodnych z potęcjalnymi możliwościami. / Program zintegrowanej edukacji w klasach I - III PW "MAC" S.A. Kielecka Oficyna Wydawnicza/

Szczegółowe cele nauczania elementów informatyki w klasach I-III:

1. Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera.
2. Prawidłowe korzystanie z oprogramowania służącego do rozrywki, rysowania, pisania i liczenia.
3. Przygotowanie do samodzielnego korzystania ze sprzętu komputerowego.
4. Wykorzystanie komputera w innych dziedzinach życia: do zabawy, rekreacji, nauki i pracy.
5. Umiejętność prawidłowego wyboru informacji.
6. Zaspokojenie ciekawości poznawczej uczniów, pozytywne nastawienie do uczenia się.
7. Samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętność oraz korzystania z niej.
8. Rozwijanie własnych zaintetresowań i uzdolnień.

Treści nauczania:
Bezpieczeństwo, higiena, zasady i reguły pracy przy komputerze.
Sposoby komunikacji z komputerem, np. podczas korzystania z gier komputerowych, programów edukacyjnych, programów multimedialnych.
Korzystanie z gier edukacyjnych służących do wspomagania nauki czytania, pisania i liczenia.
Korzystanie z oprogramowania służącego do pisania, rysowania i malowania.
Poszerzanie ogólnej wiedzy dziecka o regionie, kraju, świecie.
Gromadzenie i rejestrowanie danych.
Śledzenie postepu rozwoju techniki komputerowej.
Sięganie do różnych źródeł informacji, np. płyty CD, dyskietki, encyklopedie multimedialne itp.
Przykładowe zastosowanie komputera w otoczeniu dziecka.
Tworzenie rysunków, tekstów i innch prostych form użytkowych dla celów osobistych, np. laurki, zaproszenia, dyplomy, grafiki komputerowe, tworzenie ilustracji muzycznych itp.

Zadania podejmowane przez nauczyciela:

- Nauczyciel dba o bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze.
- Nauczyciel dba o przestrzeganie reguł pracy.
- Nauczyciel wspomaga korzystanie z tekstów, dźwięków i prostej grafiki komputerowej.
- Nauczyciel pomaga uruchomić program i przechowywać wyniki pracy oraz odzyskiwać je.
- Nauczyciel podaje przykłady technologii informatycznej.
- Nauczyciel wspomaga uczniów w korzystaniu z różnych źródeł i form informacji.
- Nauczyciel kontroluje przebieg wykonywanych zadań przy komuterze.
- Nauczyciel podejmuje działania do wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków.

Osiągnięcia, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu I etapu kształcenia

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem
- zna sposoby komunikacji z komputerem
- stara się znać i rozumie konieczność stosowania techniki komuterowej w obecnej rzeczywistości.
- wie, jak przygotować stanowisko do pracy i jak je uporządkować po zakończeniu pracy
- utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
- zadania wykonuje dokładnie i solidnie
- potrafi zaplanować i wykonać powierzone zadania
- umie sprawnie tworzyć proste teksty, ilustracje i inne formy użytkowe
- zna zasady działania komputera
- umie korzystać z oprogramowania wspomagających uczenie się i poznanie różnych dziedzin
- zna przykłady stosowania komputerów w codziennym życiu
- opisuje niektóre nowoczesne wynalazki komputerowe
- potrafi prawidłowo wykorzystać komputer do nauki i zabawy
- potrafi wyszukiwać potrzebne informacje z płyt CD, encyklopedii multimedialnych.
- umie przekazać swoje pomysły w różnych formach.
- Umie w miarę swoich możliwości korzystać z oprogramowania komputera

TEMATYKA ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH

Klasa II
Dział I
Technika komputerowa w codziennym życiu człowieka.


1. Informacje o zajęciach informatycznych i trybie ich prowadzenia. (1 h)
2. Bezpieczeństwo podczas pracy z komputerem. (1 h)
3. Zasady i reguły w pracowni komputerowej. (1 h)
4. Tworzenie wewnątrzklasowego regulaminu w pracowni komputerowej. (1 h)
5. Komputery w naszej szkole i w naszym otoczeniu. (2 h)
6. Przykłady zastosowań urządzeń elektronicznych. (2 h)
7. Urządzenia oparte na technice komputerowej. (1 h)
8. Podstawowe informacje o komputerze. (1 h)

Dział II

Zabawa i praca z komputerem.


1. Różnice między komputerem szkolnym a domowym. (1 h)
2. Uruchomienie i zamykanie uczniowskiego komputera. (1 h)
3. Poznajemy Windows - królestwo okien. (4 h)
a) ikony
b) pasek zadań
c) przycisk start
4. Podstawowe urządzenie wydające polecenia komputerowi - myszka. (1 h)
5. Budowa okna programu. (1 h)
6. Zmiany rozmiaru okien programów. (1 h)
7. Obsługa okna dialogowego (1 h)
8. Okna komunikatów - pytania, informacje, ostrzeżenia z komputera. (1 h)
9. Sposoby uruchamiania programów. (1 h)
10. Jak korzystamy z klawiatury. (1 h)
11. Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów. (3 h)
12. Uruchamiamy Notatnik - stawianie pierwszych liter na ekranie. (1 h)
13. Tworzenie własnego folderu. (1 h)
14. Do czego służy komputerowy kosz. (1 h)
15. Uczymy się uruchamiać płytę CD. (1 h)
16. Gry komputerowe. (4 h)
17. Czas do dyspozycji nauczyciela. (4 h)

KLASA III

Dział III

Zastosowanie komputera w praktycznym działaniu.


1. Rysowanie i malowanie na ekranie. (4 h)
2. Operowanie kolorem w edytorze grafiki. (2 h)
3. Kolorowanki - wypełnianie kolorem rysunków. (2 h)
4. Poznajemy narzędzia edytora tekstu. (2 h)
5. Dowolne rysunki i ilustracje komputerowe. (4 h)
6. Efekty specjalne w edytorze grafiki - przerzuć/obróć. (2 h)
7. Plakat nt. ochrony środowiska. (2 h)
8. Poznajemy edytor tekstu WordPad. (2 h)
9. Pisanie po ekranie - mój adres domowy. (1 h)
10. Zasady poprawnego wpisywania tekstu. (2 h)
11. Uczymy się pisać polskie litery: ę, ą, ł, ć, ś, ź, ż, ń, ó. (1 h)
12. Doskonalimy pisanie małych i wielkich liter - przepisujemy tekst z czytanki. (1 h)
13. Gry dydaktyczne dot. pisania tekstów. (2 h)
14. Opracowanie i napisanie na komputerze rozkładu zajęć w dniu nauki szkolnej. (2 h)
15. Rodzaje, rozmiar i styl czcionek. (2 h)
16. Pierwszy komputerowy list do kolegi. (2 h)
17. Poznajemy znaczenie przycisku zapisz. (1 h)
18. Poprawiamy i uzupełniamy list zapisany w komputerze. (1 h)
19. Drukowanie listu. Zapoznanie z drukarką. (2 h)
20. Kilka sztuczek z zaznaczaniem tekstu. (2 h)
21. Redagowanie tekstu. (4 h)
22. Kopiowanie i wklejanie tekstu. (2 h)
23. Usuwanie, przenoszenie i wstawianie tekstu. (2 h)
24. Projekt i wykonanie zaproszenia na przedstawienie klasowe. (2 h)
25. Wstawianie gotowych rysunków do tekstu. (2 h)
26. Komputerowe okolicznościowe laurki, kartki świąteczne, kartki imieninowe, urodzinowe itp. (8 h)
27. Komputerowa kraina liczb. (1 h)
28. Poznajemy możliwości kalkulatora komputerowego (4 h)
29. Gry dydaktyczne dot. wykonywania działań matematycznych (2 h)

Dział IV

Multimedia - komputerowa kraina wiedzy.


1. Komputer jako źródłow wiedzy - programy multimedialne. (4 h)
2. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się. /Programy edukacyjne/ (4 h)
3. Korzystanie ze słowników i encyklopedii umieszczonych na CD-ROM-ach. (4 h)

Opracowanie: Hanna Affelt
Marta Cedro

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8515


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.