AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jolanta Rochalska
Przyroda, Scenariusze

Jak opracować scenariusz wycieczki - na podstawie wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego uczniów klasy V

- n +

Jak opracować scenariusz wycieczki na podstawie wycieczki do biebrzańskiego parku narodowego uczniówk klasy V

Cele ogólne:
a) poznawcze:
- zapoznanie z walorami przyrodniczymi i historycznymi BPN,
- batalion i jego historia,
- rozpoznawanie tropów niektórych zwierząt,
- nauka wykonywania tropów zwierząt.

b) kształcące:
- kształcenie umiejętnego współdziałania w zespole,
- ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem,
- doskonalenie wykonywania szkiców,
- rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji w środowisku naturalnym.

c) wychowawcze:
- wzbudzanie zainteresowania walorami naszego regionu,
- rozwijanie patriotyzmu lokalnego i współodpowiedzialności za ochronę przyrody,
- zachęcanie do propagowania przez dzieci aktywnych form wypoczynku w najbliższym otoczeniu i poznawanie miejsc znaczących w naszym regionie.

Cele operacyjne:
Po zakończeniu wycieczki uczeń:
- oblicza odległość z Wólki do Osowca na podst. mapy,
- wykonuje szkic terenu zgodnie z zasadami prawidłowego szkicowania,
- wymienia pięć gatunków ptaków żyjących w BPN,
- rozróżnia co najmniej 3 tropy zwierząt występujących na terenie parku,
- odlewa tropy zwierząt,
- posługuje się łukiem, zachowując zasady bezpieczeństwa,
- tworzy hajku,
- efektywnie współdziała w zespole

Metody:
- obserwacja bezpośrednia,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca z tekstem,
- pokazy, pogadanka, prezentacja, ankieta.

Formy pracy:
- wycieczka - zajęcia w terenie
- praca grupowa
- praca jednolitym frontem.

Środki dydaktyczne:
- regulamin wycieczki, mapa BPN, karty pracy, długopis, ołówek, kredki, nitka, linijka, kartki papieru do wykonania szkicu, lornetki, kompasy, plansze z sylwetkami ptaków, atlasy ptaków, rysunki tropów zwierząt, odlewy tropów zwierząt, gips szybkoschnący, łuk, tarcza, strzały, kartki z sylwetkami batalionów (dla chętnych).

Czas trwania - 8 godzin (2 godz. - przejazd, 6 godz. - zwiedzanie parku, praca własna, ognisko) .

1. Faza wstępna

Czynności nauczyciela:

- Sprawdza listę obecności uczestników wycieczki.
- Podaje uczniom cele i trasę wycieczki.
- Przypomina regulamin wycieczki. (zał. Nr 1)
- Dokonuje podziału uczniów na grupy w jakich będą pracowali. (zał. Nr 2)
- Pilnuje przestrzegania porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc.
- Zachęca i inicjuje piosenki śpiewane przez dzieci w trakcie przejazdu do Osowca Twierdzy.

Czynności uczniów:

- Zgłaszają swoja obecność.
- Uważnie słuchają wypowiedzi nauczyciela.
- Podają punkty regulaminu wycieczki i ustalają ich kolejność zgodnie z harmonogramem wycieczki. Wymieniają zasady zachowania się w Parkach Narodowych według opracowanych w etapie wstępnym zaleceń.
- Losują z woreczka fragmenty puzzli, układają z nich obrazki, dobierając się zgodnie z tym w grupy.
- Dokonują podziału ról w grupach wybierając: lidera i sprawozdawcę.
- Zajmują miejsca w autokarze.
- Śpiewają piosenki poznane w trakcie nauki w szkole.

Uczniowie zobowiązani są do:
- zachowywania się zgodnie z poleceniami nauczyciela bądź przewodnika,
- zaopatrzenia się w wygodne buty oraz w odzież przeciwdeszczową (w razie potrzeby - zgodnie z prognozą oraz obserwacją pogody przed wycieczką) ,
- dostarczenia organizatorom oświadczeń rodziców/ prawnych opiekunów,
- kulturalnego zachowania się w środkach transportu - autokarze (zajmowania kolejnych miejsc, zachowania czystości, przystosowania się do zachowania grupy i poleceń nauczyciela,
- zachowania środków bezpieczeństwa przy wsiadaniu i opuszczaniu autokaru,
- nie oddalania się od grupy bez pozwolenia i wiedzy opiekunów,
- dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
- powiadomienia opiekunów o powstałym niebezpieczeństwie,
- powiadomienia opiekunów o zły samopoczuciu,
- zachowania się w parku narodowym zgodnie z opracowanymi wcześniej zasadami:
CO JEST DOZWOLONE... CO JEST ZAKAZANE...
- zwiedzanie parków i rezerwatów zgodnie z wyznaczonymi trasami, - zbaczanie z wytyczonych tras,
- zbieranie okazów za pozwoleniem dyrekcji parku lub okazów obumarłych (suchych roślin, opadłych liści itp.), - zbieranie, niszczenie, uszkadzanie drzew oraz innej roślinności,
- pouczanie osób naruszających przepisy ochrony przyrody, - zakłócanie ciszy,
- zbieranie niektórych chronionych roślin (za zezwoleniem dyrekcji parku), - zanieczyszczanie wód, gleby i powietrza na obszarach chronionych oraz w ich sąsiedztwie,
- obserwowanie życia zwierząt oraz ich dokarmianie w okresie mroźnej zimy lub długotrwałej suszy, - zabijanie, chwytanie i płoszenie zwierząt,
- bezwzględne dostosowanie się do zaleceń przewodnika i opiekunów w trakcie zwiedzania Fortu Zarzecznego oraz Wieży Widokowej,
- stosowanie się do instrukcji "Króla Biebrzy" w czasie nauki strzelania z łuku.

Opracowanie: mgr Jolanta Rochalska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3179


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.