AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Irena Panfil, Stanisława Krella
Edukacja europejska, Scenariusze

Scenariusz imprezy szkolnej z okazji Dni Europy

- n +

Scenariusz imprezy szkolnej z okazji: DNI EUROPY

Tematyka Unii Europejskiej jest obecna nie tylko w mediach, ale także w szkołach. Coraz powszechniejsze jest istnienie Szkolnych Klubów Europejskich, które za zadanie mają nie tylko przybliżanie wiadomości o UE, ale także pokazanie związków Polski z Europą na przestrzeni dziejów.

Jesteśmy nauczycielkami języka polskiego w szkole podstawowej. W październiku 2002r. założyłyśmy SKE,a w maju w przeddzień referendum i z okazji Dnia Europy, zorganizowałyśmy w szkole imprezę pod hasłem "Europa w szkole, szkoła w Europie". Zdobyła ona ogromne uznanie nie tylko uczniów i naszych koleżanek, ale także zaproszonych władz lokalnych.

Pragniemy podzielić się naszym pomysłem i prezentujemy scenariusz, który posłużyć może jako inspiracja do zorganizowania podobnych imprez w szkole.

Scenariusz obchodów Dni Europy.
I etap - przygotowawczy
II etap - szkolna impreza

I etap - przygotowawczy

Trzy miesiące przed imprezą wychowawcy klas V i VI losowali państwo, należące do Unii Europejskiej, które klasa miała zaprezentować w dniu obchodów Dni Europy. Wychowawcy otrzymali sugestie, według których mieli pracować z uczniami.

W tym samym czasie ogłosiłyśmy konkurs dla uczniów na nazwę i logo klubu. Rozstrzygnięcie miało nastąpić w dniu obchodów Dni Europy. Przez cały ten czas monitorowałyśmy przebieg prac przygotowawczych, służąc radą i pomocą.

Na dwa tygodnie przed obchodami zaprosiłyśmy władze lokalne, dyrektorów sąsiednich szkół oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Sugerujemy również zaprosić sąsiednie Kluby Europejskie.

Na tydzień przed imprezą rozdałyśmy wszystkim uczniom klas IV-VI krzyżówki tematyczne związane z UE, które następnego dnia członkowie Klubu Europejskiego zebrali do specjalnie przygotowanego pudełka.

II etap - szkolna impreza

1. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 900 na forum szkoły. Wzięły w niej udział klasy IV-VI (młodsze klasy w tym dniu uczyły się w godzinach popołudniowych)
2. Dekoracja - na niebieskim tle (płótno) zarys Polski w kolorach biało-czerwonych.
W górnej części dekoracji- dwanaście żółtych gwiazdek. Całość dopełniona przewodnim hasłem imprezy: "Europa w szkole, szkoła w Europie".
3. Scenariusz akademii

Scenariusz akademii

1. Narrator I. Powitanie

Serdecznie witamy wszystkich zebranych. Spotykamy się dzisiaj z okazji obchodów Dni Europy. Dzisiejsza uroczystość ma na celu poszerzyć nasze wiadomości o państwach członkowskich Unii. Jest to szczególnie ważne w przededniu podjęcia decyzji przez społeczeństwo polskie (a więc waszych rodziców, starsze rodzeństwo) dotyczącej wejścia Polski do UE. Przewodzić dziś będzie nam hasło "Europa w szkole, szkoła w Europie". Cieszymy się bardzo, że uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście.

Witamy:

(...)

(Ewentualne przemówienia gości)

2. Narrator II

Zapraszamy wszystkich do udziału w niecodziennej podróży - podróży po krajach Europy; niektóre może już sami mieliście okazję odwiedzić, inne znacie z podręczników, z telewizji...

Zwiedzanie Europy, to również, a może przede wszystkim zwiedzanie Polski, od której proponujemy rozpocząć naszą wędrówkę. Sięgnijmy, zatem do legendarnych korzeni naszego państwa i poprzez korowód historycznych postaci prześledźmy jego dzieje.

A.

Scenka Lech, Czech i Rus.
- Podkład muzyczny - odgłosy natury

Lech: Żegnajcie bracia
Rus: Żegnajcie! (żegnają się)
Lech: Dokąd zmierzacie?
Rus: Ja udaję się na wschód. A Ty Czechu?
Czech: Ja na południe, tam chcę założyć osadę.
Rus: A dokąd Ty podążasz Lechu?
Lech: Ja, moi bracia, udam się na północ. Słyszałem, że jest tam żyzna ziemia i piękny kraj.

(Rozchodzą się; Rus i Czech znikają ze sceny a po paraboli wraca Lech i spotyka starca, ubranego w długi ciemny habit z kapturem, w ręku trzyma drewniany kostur)

Lech: Ktoś Ty, starcze?
Starzec: Jam jest kapłan przepowiadający przyszłość, sługa Światowida. A tyś kto?
Lech: Jam kneź Lech, przybyłem tu, gdyż szukam dziedziny dla mego rodu.
Starzec: Słyszałem o Tobie wiele dobrego, Tyś jest wybrańcem, który na tej ziemi założy gród swój i da początek nowemu plemieniu. Widzisz te piękne białe ptaki? To orły, ich gniazdo jest niedaleko. Niech od dnia dzisiejszego staną się Twoim znakiem wojennym a gród, który założysz, nazwij Gnieznem.

B.

Narrator III (obecny do końca na scenie):
Z pewnością Lech nie przypuszczał, że osada, którą założył stanie się zalążkiem wspaniałego państwa, w którym my dziś żyjemy. Karty historii bywają jednak zmienne i w przypadku naszego kraju również tak było...
Podkład- muzyka barokowa

C.

(Wychodzi król ubrany w królewskie szaty, trzymający insygnia królewskie. W rytm muzyki dostojnym krokiem przechodzi po łuku)

Narrator III:
Spójrzmy, oto widzimy monarchę, to on symbolizuje Polskę Piastów i Jagiellonów). Jakiż on potężny i dzielny, jakież potężne i dzielne musiało być jego królestwo, które rozrosło się z wiekami. (Król wychodzi zrzucając płaszcz-pelerynę i zostawia ją na scenie)

Narrator III:
Ale co to?
(Pojawiają się trzy postacie, symbolizujące trzech zaborców - ubrane na czarno
Próbują rozszarpać płaszcz - pantomima. Podkład - muzyka rytmiczna, groźna)


Narrator III:
Tak to smutne karty naszej historii.
(Postacie rozszarpały płaszcz i znikają - cisza)

D.

(Wychodzi dziewczyna, ubrana w sukienkę, w ręku trzyma bukiet bzu. Recytuje fragm. utworu C. K. Norwida pt. "Moja piosnka II". Podkład - muzyka cicha, spokojna)

Narrator III:
Chociaż przelało się tyle krwi powstańców, chociaż wielcy poeci musieli tworzyć na emigracji, to wreszcie nadeszła upragniona wolność. Ale i ona nie trwała zbyt długo.

(Na scenę wbiegają dzieci - bawią się, odbijają piłkę, skaczą, są kolorowo ubrane, radosne. Podkład - muzyka wesoła, skoczna)

Recytator 1 (fragm.. "Alarmu" A Słonimskiego):
"Uwaga! Uwaga!
(nagrany odgłos syreny - dzieci zamierają w bezruchu, trzymając rekwizyty)

Recytator 2:
"Przeszedł.
Koma trzy!

Recytator III:
Ktoś biegnie po schodach.
Trzasnęły gdzieś drzwi.
Ze zgiełku i wrzawy
Dźwięk jeden wybucha i rośnie,
Kołuje jękliwie,
Głos syren - w oktawy
Opada - i wznosi się jęk:
"Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!"
(Dzieci z przerażeniem rzucają rekwizyty i wybiegają ze sceny)

Narrator III:
Minęło już prawie 60-lat od tych tragicznych dni. Na szczęście dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Spośród innych wyróżniają nas nie tylko, dzieje naszego narodu, które tutaj pragniemy wam przybliżyć, ale również kultura i tradycja.

3.

Taniec - Krakowiak
Scenka z regionu (w naszym przypadku była to scenka pt. " Klachule" wykonana w gwarze śląskiej; aktorzy byli ubrani w stroje regionalne)

4.

(Na scenie pojawia się Europa - ubrana w długą niebieską suknię, na głowie ma złotą koronę z gwiazd)

Europa: Piękna jesteś Polsko, zachwyciłaś mnie swoją urodą, tym większa moja radość, że wkrótce będziemy razem. A przecież już tak wiele nas łączy.
Posłuchajmy:
(Piosenka w wykonaniu chóru - "Panie Janie"- w trzech językach)

Narrator I: Zanim przejdziemy do kolejnej części spotkania pragniemy rozstrzygnąć wcześniej ogłoszone konkursy. Zacznijmy od krzyżówki, której hasła tematycznie związane były z wiadomościami o państwach Unii Europejskiej.
Poprosimy Pana Burmistrza o wylosowanie5 karteczek z odpowiedziami.
(Przeczytanie i wręczenie nagród. Podziękowania dla Burmistrza.)

Drugi konkurs dotyczył logo Klubu Europejskiego. Propozycji było wiele. Dziękujemy za zaangażowanie. Najciekawsze prace można będzie obejrzeć w sali Klubu Europejskiego, która będzie dziś uroczyście otwarta.

Pragniemy teraz zachęcić klasy do udziału w dzisiejszym konkursie. Wiecie o tym, że prezentacje krajów zostały przygotowane przez klasy V i VI wraz z wychowawcami.
(Odczytanie klas i nazw prezentowanych krajów)

O zasadach konkursu wychowawcy zostali poinformowani wcześniej. Każdy otrzymał regulamin przydzielania punktów (od 1pkt. - 5pkt.). Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie drugiego naszego spotkania na forum o godz.1130
Prosimy wszystkich punktualne przybycie.

5.

Na scenę wchodzi Europa)
Europa: Ladies and gentleman!
Meine Dame und Herren!
Mesdames et messieurs!
Och, pardon, co ja mówię, przecież jesteśmy jeszcze w Polsce. Szanowni Państwo, drodzy koleżanki i koledzy zapraszam do niezwykłej wędrówki po krajach Unii Europejskiej, której hymnem jest "Oda do radości". Wysłuchajmy tej pięknej pieśni.
(Chór śpiewa "Odę do radości".)

Europa: Zapraszam szanownych gości i dyrekcję, aby wraz ze mną i członkami Klubu Europejskiego rozpoczęli wędrówkę.
Pierwszym krajem, który odwiedzimy będzie starożytna Grecja, gdyż to ona była kolebką kultury europejskiej. Idea integracji państw nie jest nową ideą, gdyż korzenie jej sięgają starożytności.
Zapraszam!

4. Zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, członkowie i opiekunki KE "Wojażer" na czele z Europą odwiedzali sale, w których przygotowane były prezentacje poszczególnych krajów UE.

5. Zwiedzanie państw odbywało się wg wcześniej przygotowanego harmonogramu, który uwzględniał kolejność odwiedzania poszczególnych sal przez klasy. Pozwoliło nam to uniknąć kumulacji nadmiernej ilości uczniów w jednej sali.
Ostatnim etapem wędrówki było uroczyste otwarcie Sali KE "Wojażer" Po przecięciu wstęgi staropolskim obyczajem goście zostali powitani kołaczem i udekorowani plakietkami z napisem: HONOROWY CZŁONEK KLUBU EUROPEJSKIEGO "WOJAŻER". Następnie zaproszeni goście dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki klubu, którą systematycznie prowadzimy od początku istnienia.

6. O godz.1130 wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się ponownie na forum szkoły, gdzie rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą prezentację państwa UE.
W dalszej kolejności wylosowane zostały trzyosobowe zespoły z klas V i VI. Reprezentacje te wzięły udział w turnieju wiedzy o UE. Impreza zakończyła się rozdaniem nagród.

Opracowanie: Irena Panfil

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8209


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.