AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Mogilany
Uroczystości, Scenariusze

Część artystyczna uroczystości z okazji jubileuszu szkoły

- n +

Część artystyczna uroczystości z okazji jubileuszu szkoły

75-lecie II LO

Uroczystość 21.03.2003 r. piątek godz. 12.30 - J. Mogilany, A. Ciupka

1. Przywitanie, wyjaśnienie celu uroczystości, prowadzenie - Paweł Sasko (III f)
2. Historia szkoły w 4 odsłonach:
a) Szkoła 1928-39 - akcent muzyczny, referat, scenka
b) Okres wojny (tajne nauczanie) - akcent muzyczny, referat, scenka
c) Czasy powojenne (stalinowskie) - akcent muzyczny, referat, scenka
d) Czasy współczesne (szkoła dzisiaj) - akcent muzyczny, referat, scenka
3. Przedstawienie dawnych nauczycieli, wręczenie pamiątkowych. ..
4. Piosenka końcowa "Dokąd zmierza ten świat"
5. Przemówienia

ORAZ:
1. Wystawa - M. Dziuban

2. Scenariusz lekcji wychowawczych - A. Ciupka + J. Mogilany + M. Dziuban

3. Kulfon Okolicznościowy - T. Kulpiński, J. Mogilany, M. Dziuban

4. Wywiady z dawnymi nauczycielami - M. Rojkowicz, J. Mazur-Fedak, T. Kulpiński
a. + "Pokolenia"

5. Uaktualnienie strony internetowej szkoły - J. Mogilany

6. Nadanie sali polonistycznej im. mgr Jadwigi Kubrakiewicz


CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI JUBILEUSZU SZKOŁY

SCENARIUSZ OPRACOWANY Z OKAZJI 75. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY
PRZEZ MGR JOANNĘ MOGILANY
NAUCZYCIELA HISTORII W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W SANOKU

Historia szkoły została podzielona na cztery okresy, stąd uroczystość składa się z czterech części, zgodnie ze schematem: pieśń, historia oraz scenka z życia szkoły (odpowiadające danemu okresowi historycznemu).

Część I - Szkoła w latach 1928-39
a) Pieśń - "My pierwsza Brygada"- chórek chłopięcy + skrzypce + pianino
b) Referat - Powstanie i rozwój szkoły w latach 1928-39
c) Scenka

Uczennice siedzą w klasie i czekają na nauczyciela, spokojnie, żadnych rozmów.
Wchodzi Nauczyciel, Uczennice wstają.


Uczennice: Dzień dobry panie profesorze!

Nauczyciel: Dzień dobry. Proszę siadać.

Nauczyciel: Wyczytuje nazwiska z listy obecności Panna Abramowska, panna Kowalska, panna Otwinowska,

Uczennice: Odpowiadają "obecna"

Nauczyciel: Czy któraś z panien mogłaby nam wyjaśnić jak doszło do objęcia władzy w Polsce przez Władysława Jagiełłę. Może panna Iksińska, bardzo proszę na środek.

Iksińska: wychodzi na środek i odpowiada:
Panowanie Władysława Jagiełły zaczęło się od unii w Krewie zawartej w roku 1385. Wtedy podpisany został układ polsko-litewski, w którym władca Litwy Jagiełło, w zamian za rękę królowej Polski Jadwigi, zobowiązał się przyjąć chrzest, przyłączyć Litwę do Polski i odzyskać utracone ziemie. W 1386 r. Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie przyjął chrzest, ożenił się z Jadwigą i został koronowany.

Nauczyciel: Bardzo dobrze. Piątka. Siadaj.

Uczennica: Dziękuję panie profesorze.

Nauczyciel: Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji: Polska pod panowaniem Władysława Jagiełły.
Nauczyciel wstaje i wykłada lekcję, chodząc po klasie.

Dziś powiemy sobie o rządach Władysława Jagiełły. Podstawowe problemy związane z jego panowaniem to stosunki z Litwą, stosunki z Zakonem Krzyżackim oraz sprawa następstwa tronu. Wprawdzie w Krewie Jagiełło obiecał, że przyłączy Litwę do Polski, jednak wobec ostrych protestów ze strony Litwinów mianował Witolda wielkorządcą Litwy. Polskę i Litwę połączyła unia personalna. Zajęcie przez Krzyżaków Żmudzi doprowadziło do wybuchu konfliktu zbrojnego zwanego "wielką wojną". W czasie tej wojny Polakom udało się pokonać zakon pod Grunwaldem w 1410 r., co było wielkim sukcesem oręża polskiego. Na mocy pokoju w Toruniu w roku 1411, Polska odzyskała ziemie dobrzyńską. Konflikty z zakonem trwały jednak nadal. Po śmierci Jadwigi w 1399 r., z którą nie doczekał się następcy, dążył do wzmocnienia swojej pozycji oraz zapewnienia tronu w Polsce synom z małżeństwa z Zofią Holszańską. W tym celu nadał szlachcie wiele przywilejów. Władysław Jagiełło zmarł w Gródku pod Lwowem w 1434 roku. Rządził w Polsce 48 lat i był najdłużej panującym władcą Polski.
Dzwoni dzwonek

Nauczyciel: Do widzenia drogie panny!
Uczennice wstają.

Uczennice: Do widzenia, panie profesorze!
Nauczyciel wychodzi, za nim Uczennice

Część II - Okres wojny
a) Pieśń - "Dnia 1 września" - chórek dziewczęcy + pianino
b) Referat -Działalność nauczycieli w tajnym nauczaniu
c) Scenka

Nauczyciel siedzi na fotelu w swoim mieszkaniu, dziewczęta i chłopcy wchodzą pojedynczo, siadają na krzesłach wokół stołu

Uczeń 1: Dzień dobry panie profesorze.

Uczeń 2: Dzień dobry panie profesorze.

Uczeń 3: Dzień dobry.

Uczeń 4 i 5:Dzień dobry panie profesorze.

Uczeń 6: Dzień dobry panie profesorze.

Profesor: Dzień dobry. Mam nadzieję, że nikt was nie widział. Wiecie, co nam grozi, gdyby ktoś dowiedział się o tych lekcjach.

Uczeń 2: Proszę się nie martwić, nikt się nie dowie.

Uczeń 3: Jesteśmy bardzo ostrożni.

Profesor: (trochę uspokojony) No dobrze.. ..Udało mi się zdobyć dwa egzemplarze "Pana Tadeusza" od moich znajomych. Kto pierwszy weźmie do przeczytania?

Uczeń 6: To może ja.

Uczeń 5: I ja.

Profesor:. Bardzo proszę pospieszcie się, żebyśmy mogli jak najszybciej omówić to arcydzieło.
Porozmawiajmy teraz o Mickiewiczu. Co o nim wiecie?

Uczeń 1: Mickiewicz był wybitnym polskim poetą, który żył w latach 1798-1855. Napisał wiele znanych i cenionych utworów.

Uczeń 5: Na przykład "Listy z podróży do Ameryki", "Dziady", "Konrad Wallenrod".

Uczeń 2: Tworzył w czasach romantyzmu.

Uczeń 6: Był patriotą.
Profesor: Bardzo dobrze. Dzisiaj musimy już kończyć. Jutro powiemy sobie więcej o Mickiewiczu. Do widzenia. Wychodźcie pojedynczo! Uważajcie!
Uczniowie wychodzą pojedynczo i żegnają się: Do widzenia

Część III - Czasy powojenne
a) Piosenka "Budujemy nowy dom"- chórek dziewczęcy + pianino
b) Referat - Historia szkoły od wyzwolenia po czasy stalinowskie
c) Scenka

Uczennice siedzą w klasie, ubrane w granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami
Nauczycielka wchodzi do klasy, uczennice wstają i czekają aż dojdzie do swojego miejsca


Profesorka: Dzień dobry.

Uczennice chórem: Dzień dobry pani profesor.


Uczennica 2:
Zgłaszam klasę 3a gotową do zajęć lekcyjnych. Stan klasy 40, obecnych 38, nieobecne - Mentalska i Sokólska.

Profesorka: Dziękuję. Siadajcie.

Uczennica 4 podnosi rękę

Profesorka: Słucham Kowalska, co się stało?

Uczennica 4: Pani profesor, czy mogłabym się zwolnić do domu, ponieważ źle się czuję?

Profesorka: Kowalska! Co to ma znaczyć?! Jednakowo będziesz się czuć w domu jak i w szkole. Nie zawracaj mi głowy takimi bzdurami.
Do klasy: Poleciłam wam wczoraj, żebyście przygotowały wiersze o naszych przywódcach socjalizmu.
Proszę, może Nowacka.

Uczennica 5: Ja przygotowałam wiersz "O Bierucie"

Profesorka: A czy nikt nie przygotował wiersza o towarzyszu Stalinie?!
Parę rąk podniesionych

Profesorka: No! Proszę - Zapolska. Jaki wiersz przygotowałaś?

Uczennica 6: Przygotowałam wiersz "Złote Strofy", który napisał Stanisław Jerzy Lec Recytuje wiersz
Którą poeci opiewali
Ojczyzna, co to od Kamczatki
na szynach biegnie aż po San,
Którą jak mleka pełny dzban
Podają dzieciom czułe matki-
To Stalin.

Profesorka: Świetnie! No, a jaki wiersz przygotowała Adamska?

Uczennica 1: Ja przygotowałam wiersz Adama Ważyka pt. "Rzeka"
Recytuje wiersz
Mądrość Stalina,
rzeka szeroka,
w ciężkich turbinach
przetacza wodę,
płynąc wysiewa
pszenicę w tundrach,
zalesia stepy,
stawia ogrody.

W gmachu imperium
strop się ugina:
pękła kolumna.
Wstępuje z głębin
mądrość Stalina,
rzeka podskórna.

Góry wysokie
w kraju poety
Mao-Tse-Tunga-
zgryzła opokę,
panów zwaliła
i nawodniła
biedniackie grunta.

Ludzie zbudzeni
na ziemi swojej
łamią się chlebem,
dzielą pokojem.
Ty ich opływasz,
rzeko rozumna,
ty wiejesz zdrowiem,
wiatrem urody;
przebijasz góry,
rzeko podskórna,
łączysz narody.

Profesorka:. Bardzo pięknie! No to może teraz Nowacka wyrecytuje nam swój wiersz o towarzyszu Bierucie.

Uczennica 5 recytuje wiersz
(...) Tak dumnie teraz słońce wschodzi
I lżejszy jest nam każdy trud,
Bo Bierut dzisiaj nam przewodzi,
A krajem rządzi On i Lud.

Bierut- sława Polski Ludowej,
Bierut- przewodnik ludowych mas,
W jaśniejsze jutro, w lepszą przyszłość
Na czele Partii prowadzi nas.

Zapalił światła w ciemnych wsiach,
Warszawę podniósł z ruin,
Rozsiewa uśmiech w zgliszczach miast.
Szczęśliwy kraj buduje.

Na zawsze los swój z nami splótł,
Bo uczniem jest Stalina.(...)

Profesorka: .Pięknie! Widzicie same jaką ważną rolę odgrywają towarzysz Stalin i towarzysz Bierut. Dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia jutro!

Uczennice wstają: Do widzenia Pani Profesor!
Nauczycielka wychodzi z klasy, za nią Uczennice.


Część IV - Czasy współczesne (szkoła dzisiaj)
a) Pieśń - J. Karczmarski "A mury runą..." - gitary + duet dziewczęcy
b) Referat - Lata 1970-2003
c) Scenka

Uczniowie i uczennice wbiegają z wrzaskiem, wchodzi nauczyciel

Profesor: Proszę się uciszyć!

Uczeń 1: Kowalski: Sorze co będziemy dzisiaj robić?

Profesor: Jak zawsze popytamy się.

Uczennica 2 - Justyna: podnosi rękę: Sorze, czy mogę wyjść do ubikacji?

Profesor: Jeśli musisz.

Uczenica 2 wychodzi.

Uczeń 3: Ja chciałem zgłosić NP.

Profesor: Podaj mi swój numer.

Uczeń 3:13

Profesor: Proszę do odpowiedzi nr 17 - Iwona Bocheńska.

Uczennica 4 - Bocheńska: Mój numer jest dzisiaj nie pytany.

Profesor: No to dzisiaj jest 21, więc poproszę nr 21 - Agata Chmielewska.

Uczennica 5 - Chmielewska: Ja nie mogłam się wczoraj nauczyć, bo mnie głowa bolała

Profesor: No to jesteś dzisiaj nieprzygotowana - nast! Poproszę nr 7 - Jacek Kowalski.

Uczeń 1: Sorze nie dzisiaj, ja dzisiaj nie mogę. Na następnej lekcji.

Profesor: Ale ja dzisiaj mogę

Uczeń 1: Niech Sor zapyta kogoś innego. Może są chętni?

Profesor: Widzę las rąk, ale twoja jest najładniejsza.

Uczennica 2 wraca

Uczeń 1: To ja chcę np., ale żeby nie było tego w dzienniku.

Profesor: Tym razem ci daruję, ale żeby to mi było ostatni raz.(Po chwili) Justyna proszę, zdejmij kosmetyczkę z ławki i zajmij się lekcją. ( uczennica 2 z niechęcią spełnia polecenie) Zapiszmy sobie dwa zdania do ostatniej lekcji.

Uczeń 3: Profesorze zaraz będzie dzwonek. Jutro dokończymy.

Profesor: Jeszcze mamy 5 min.

Uczennica 4. Już nie! (Dźwięk dzwonka).
Uczniowie wybiegają z klasy, za nimi wychodzi nauczyciel.

Opracowanie: MGR JOANNA MOGILANY

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11400


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.