Katalog

Renata Rajczak
Muzyka, Scenariusze

Scenariusz lekcji: Rondo muzyczne

- n +

Rondo muzyczne.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Klasa: 5

Przedmiot: Muzyka

Cele ogólnorozwojowe: kształcenie uwagi, pamięci muzycznej, motywacji muzycznej, spostrzegawczości, utrwalenie wiadomości już zdobytych w zakresie muzyki

Cele operacyjne:

- uczeń powinien wiedzieć:
* na czym polega forma muzyczna - rondo
- uczeń powinien umieć:
* wykorzystać wcześniej poznane wiadomości
* percepować muzykę i podporządkować się rytmowi
* rozróżnić taniec narodowy, wymienić podstawowe cechy
* ułożyć epizody do ronda
* przedstawić graficznie budowę utworu
* współpracować w grupie

Cele wychowawcze: zdolność odczuwania treści emocjonalnych, przeżyć,
uwrażliwienie na piękno muzyki, współpraca w grupie, podporządko-
wanie się czynnościom nauczyciela

Metoda:
* analityczno- percepcyjna - analiza treści dźwiękowych, umiejętne
wysłuchanie muzyki
* problemowo - twórcza - angażowanie myślenia, inwencja muzyczna, umiejętne tworzenie, rozwiązywanie poszczególnych problemów
* organizowania działalności
* problemowo - analityczna - zapamiętywanie zadań oraz ich analiza
* problemowo - odtwórcza - umiejętne odtwarzanie wiadomości z dziedziny muzyki

Forma:
śpiew, tworzenie muzyki, gra na instrumentach, percepcja,

Środki dydaktyczne:
krzyżówka oraz schemat ronda do ułożenia dla każdego ucznia, kubeczki, kartki papieru, instrumenty Orffa, instrument dla n-ela, odtwarzacz CD, płyta z nagraniem: "Kukułka" C. Daquin, tekst przysłowia, tekst piosenki "Jak to zima"

TOK ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjno- porządkowe
Powitanie muzyczne: Uczniowie śpiewają piosenkę pt. "Hejnał" oraz uzupełniają ją rytmicznie.

2. Zapowiedź treści zajęć:
- rozwiązanie krzyżówki- indywidualnie / każdy uczeń ją otrzymuje /
Nauczyciel podaje pytania, uczniowie uzupełniają na podstawie posiadanych już wiadomości.


1. IMIĘ CHOPINA
2. GŁOS ŻEŃSKI
3. CHARAKTERYSTYCZNA DLA KRAKOWIAKA
4. ŚPIEWAJĄCE DWIE OSOBY
5. POLSKI TANIEC NARODOWY

- Co będzie tematem dzisiejszej lekcji? /rondo/
- Zapis tematu: Rondo muzyczne
- Przypomnienie na czym polega forma ronda / wypowiedzi uczniów/


4. Zapoznanie z fragmentem piosenki pt.: "Jak to zima"
Na świętego Grzegorza idzie zima do morza, idzie, idzie i idzie, i nie może dojść!
/uczniowie otrzymują tekst/

Po zagraniu i zaśpiewaniu przez nauczyciela odpowiadają na pytania:
- Do jakiego tańca narodowego możemy zaliczyć ten fragment? /krakowiak/
- Co jest charakterystyczne dla tego tańca? / synkopa /
- Do ilu liczymy ten taniec; jakie jest metrum? / 2/4 /

Wspólny śpiew z uwzględnieniem rytmu synkopowego.

5.Ułożenie tekstu / epizodu/ - indywidualnie- do podanego rytmu / uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wystukują lub grają podany rytm/

Wybieramy najciekawszy tekst do epizodu.

6. Układanie epizodów w grupach: np.:
A. Solista recytuje przysłowie związane z porą roku / grupa wcześniej wylosowała to zadanie/

"Święty Grzegorz wielki spławik, nad wszystkimi rzeki ławnik, grzeje więcej, lody płaczą, rzeki warczą, brzegi znaczą".

B. Dzieci naśladują odgłosy wiatru, pękanie lodu, kapiącej wody, /wykorzystują papier, gniecenie kubeczków plastykowych, worki foliowe.../

C. Grają podany rytm na różnych instrumentach, włączając kolejno inne instrumenty, np.
pudełka akustyczne, marakasy, trójkąty, kastaniety, tamburyn, talerze

D. Przedstawiają ruchem / przy pomocy gestów/ i mówią tekst przysłowia:
" W marcu śnieżek sieje, czasem słonko grzeje."

7.Wykonanie ronda przez uczniów:
/ Wspólnie, pod kierunkiem, każda grupa wykonuje swój epizod, a klasa śpiewa refren/

8.Indywidualne ułożenie schematu / każdy uczeń otrzymuje w kopercie symbole i na ich podstawie ma ułożyć schemat ronda/:

*, #, +,=

9. Zapis na tablicy schematu / przez ucznia/; nauczyciel sprawdza poprawność.
np.:

*     #    *    =    *    +     *

refren I epizod refren II epizod refren III epizod refren kuplet

A      B     A      C     A     D      A

10. Wyjaśnienie terminu: Rondeau - koło - z franc.
Refren powtarza się kilkakrotnie i jest przeplatany kontrastującymi epizodami ( kupletami).

11. Wysłuchanie utworu C. Daquin "Kukułka". Ile razy powtarza się refren?

Przedstaw "taniec dłoni"./ Nauczyciel pokazuje ruch na przykładzie muzycznym: zakreślanie koła rękoma; najpierw trzy, potem pięć razy./

12. Podsumowanie, ocena.

Opracowanie: Renata Rajczak

Wyświetleń: 9615


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.