Katalog

MJ
Język angielski, Różne

Formy czasowników nieregularnych

- n +

Formy czasowników nieregularnych
 
 
arise arose arisen  powstać
awake awoke awoken  budzić się
be was/were been  być
beat beat beaten  bić
become became become  stawać się
begin began begun  zaczynać
bend bent bent  zginać
bid bid bid  licytować
bind bound bound  wiązać
bite bit bit  gryźć
bleed bled bled  krwawić
blow blew blown  wiać
break broke broken  łamać
breed bred bred  rozmnażać się
bring brought brought  przynosić
build built built  budować
burst burst burst  wybuchnąć
buy bought bought  kupować
cast cast cast  rzucać
catch caught caught  łapać
choose chose chosen  wybierać
cling clung clung  przylegać
come came come  przyjść
cost cost cost  kosztować
creep crept crept  czołgać się
cut cut cut  ciąć
deal dealt dealt  rozdawać
dig dug dug  kopać
do did done  robić
draw drew drawn  rysować
drink drank drunk  pić
drive drove driven  prowadzić samochód
eat ate eaten  jeść
fall fell fallen  upaść
feed fed fed  karmić
feel felt felt  czuć się
fight fought fought  walczyć
find found found  znajdować
flee fled fled  uciec
fly flew flown  lecieć
forbid forbade forbidden  zabraniać
forget forgot forgotten  zapominać
forgive forgave forgiven  przebaczać
forsake forsook forsaken  opuścić
freeze froze frozen  zamrażać
get got got  dostawać
give gave given  dawać
go went gone  iść
grind ground ground  mielić
grow grew grown  rosnąć
have had had  mieć
hear heard heard  słyszeć
hide hid hidden  chować się
hit hit hit  uderzyć
hold held held  zatrzymać
hurt hurt hurt  zranić
keep kept kept  trzymać
know knew known  wiedzieć
lay laid laid  ułożyć
lead led led  prowadzić
leave left left  opuścić
lend lent lent  pożyczyć
let let let  pozwolić
lie lay lain  leżeć
lose lost lost  stracić
make made made  zrobić
mean meant meant  znaczyć
meet met met  spotkać
pay paid paid  płacić
put put put  położyć
read read read  czytać
ride rode ridden  jechać
ring rang rung  dzwonić
rise rose risen  powstać
run ran run  biec
say said said  powiedzieć
see saw seen  widzieć
seek sought sought  szukać
sell sold sold  sprzedawać
send sent sent  wysłać
set set set  rozmieścić, ułożyć
shake shook shaken  trząść
shine shone shone  świecić
shoot shot shot  strzelić
shrink shrank shrunk  kurczyć się
shut shut shut  zamknąć
sing sang sung  śpiewać
sink sank sunk  tonąć
sit sat sat  siedzieć
slay slew slain  zamordować
sleep slept slept  spać
slide slid slid  ślizgać się
speak spoke spoken  mówić
spend spent spent  wydawać
spin span spun  obracać się
split split split  podzielić
stand stood stood  stać
steal stole stolen  kraść
stick stuck stuck  przyklejać
strike struck struck  uderzać
swear swore sworn  przysięgać
sweep swept swept  zamiatać
swim swam swum  pływać
swing swang swung  kołysać się
take took taken  brać
teach taught taught  uczyć
tear tore torn  drzeć
tell told told  powiedzieć
think thought thought  myśleć
throw threw thrown  rzucać
thrust thrust thrust  pchnąć, wbić
understand understood understood  rozumieć
wear wore worn  nosić
weep wept wept  płakać
win won won  wygrać
write wrote written  pisać
Wyświetleń: 5604


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.