AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Joanna Koścień
Wychowanie do życia w rodzinie, Scenariusze

Konspekt lekcji "Trudności w małżeństwie i zapobieganie im"

- n +

Problemy w małżeństwie i przeciwdziałanie im.

Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie.
Klasa IV LO

Cele lekcji:

1) Przygotowanie uczniów do wczesnego rozpoznawania problemów powstających w czasie trwania małżeństwa.
2) Zapoznanie uczniów z instytucjami udzielającymi pomocy małżeństwom i rodzinom w sytuacjach trudnych.
3) Zapoznanie uczniów typowymi fazami występującymi w większości małżeństw.
4) Rozwijanie empatii.
5) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Pomoce dydaktyczne:

- Arkusze dla grup "Fazy małżeństwa".
- Arkusze dla grup "Rady dla małżonków".
- Plansza "Przyczyny trudności".
- Lista wskazówek dla małżonków.
- Mazaki, pisaki.

Przebieg lekcji:

1. W pierwszej części nauczyciel wita uczniów, przedstawia temat lekcji. Nauczyciel omawia kolejne fazy, przez które przechodzi typowy związek (małżeński lub nieformalny, ale stały).
2. Uczniowie pracując w grupach wypisują trudności, które ich zdaniem mogą występować w danej fazie małżeństwa. Uwzględniają przy tym różne aspekty życia: ekonomiczne, mieszkaniowe, emocjonalne, seksualne. Trudności notują na arkuszach "Fazy małżeństwa".
3. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela omawiają trudności występujące w poszczególnych fazach małżeństwa:
- od podjęcia decyzji o wspólnym życiu do pojawienia się dziecka,
- przekształcenie małżeństwa w rodzinę,
- usamodzielnienie się dzieci,
- choroba, niedołęstwo jednego lub obojga małżonków.
4. Uczniowie w grupach ustalają przyczyny zauważonych trudności. Po zakończeniu pracy na tablicy przypinają kartki z zauważonymi przyczynami trudności. Nauczyciel przedstawia planszę "Przyczyny trudności". Wszystkie przyczyny zostają pogrupowane w kategorie:
- różnice między małżonkami,
- tendencja do dbania o własne korzyści,
- małżeństwo warunkowe,
- przeciwieństwa losu,
- poczucie niespełnienia.
5. Nauczyciel stawia uczniów w sytuacji problemowej: Jesteś doradcą małżeńskim. Zaproponuj rady dla małżeństw, aby łatwiej zapobiegały trudnościom w zależności od przyczyn. Uczniowie pracują w grupach, zapisują rady dla małżonków na dużych arkuszach papieru. Po wykonaniu zadania wywieszają wskazówki dla małżonków na tablicy.
6. Nauczyciel uzupełnia listę wskazówek dla małżonków.
7. W końcowej części lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z listą instytucji, w których można szukać pomocy w trudnych sytuacjach, a także formach udzielanej pomocy.

Załączniki:

1) Arkusz pracy "Fazy małżeństwa".
2) Arkusz pracy "Rady dla małżonków".
3) Plansza "Przyczyny trudności".
4) Wskazówki dla małżonków.


Załącznik 1

FAZY MAŁŻEŃSTWA


I. Od podjęcia decyzji o wspólnym życiu - do pojawienia się dziecka.

II. Przekształcenie się małżeństwa w rodzinę.


III. Wyjście dzieci z domu.


IV. Choroba, niedołęstwo jednego lub obojga małżonków.


Załącznik 2
Zapobieganie trudnościom:
Rady dla małżonków:


- Różnice miedzy małżonkami- Tendencja dbania o własne korzyści- Małżeństwo "warunkowe"- Przeciwieństwa losu- Poczucie niespełnienia


Załącznik 3

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI
W MAŁŻEŃSTWIE


- Różnice miedzy małżonkami


- Tendencja dbania o własne korzyści


- Małżeństwo "warunkowe"


- Przeciwieństwa losu


- Poczucie niespełnienia

Załącznik 4

WSKAZÓWKI DLA MAŁŻONKÓW

1. Różnice między małżonkami:
- Poznajcie swoje temperamenty
- Popatrzcie, w których cechach możecie się wzajemnie uzupełniać i zastanówcie się, jak to robić praktycznie
- Zaakceptujcie się wzajemnie takimi, jakimi jesteście, bez warunków!
- Rozmawiajcie ze sobą, jasno komunikując problemy

2. Tendencja do dbania o własne korzyści:
- Zrezygnuj z siebie
- Myśl o tym, jak możesz współmałżonkowi zrobić przyjemność

3. Małżeństwo "warunkowe"
- Bądź bezinteresowny
- Dawaj niezależnie od tego, ile dostajesz (albo ile czujesz że dostajesz)
- Nie rozpatruj niedociągnięć współmałżonka
- Przebaczaj i proś o przebaczenie własnych uchybień

4. Przeciwieństwa losu:
- Uświadom sobie, że są częścią życia każdego człowieka
- Pamiętaj, że większość z nich to tylko dolegliwość czasowa
- Zastanów się, co zrobić w nowej sytuacji, by zmniejszyć jej dolegliwości, podejmij rozumem i wolą właściwą decyzję - pamiętaj że emocje zawodzą
- Jeśli cierpienie nie dotyczy ciebie bezpośrednio- pamiętaj, że i tobie może się ono przydarzyć, a wtedy ty będziesz potrzebować pomocy

5. Poczucie niespełnienia:
- Skoryguj marzenia
- Zastanów się nad tym, co masz, kogo masz i odszukaj pozytywne tego strony
- Zastanów się, co dla ciebie naprawdę się liczy
- Spróbuj wejść w sytuację małżonka. Jak on (ona) może się czuć, co myśleć, jak ciebie i twoje postawy postrzega?

Opracowanie: Joanna Koścień

Wyświetleń: 5054


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.