Katalog

Barbara Więzik
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"O czym mówi przyroda gdy nadeszła wiosna?" - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

- n +

O czym mówi przyroda, gdy nadeszła wiosna?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II


KRĄG TEMATYCZNY: To już wiosna.

GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE:
- Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
- Rozwijanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń: - wie, że jednym z czynników powodujących zmiany w przyrodzie jest cykliczność
pór roku,
- zna gatunki kwiatów zakwitających na wiosnę i wie które są pod ochroną,
- wie jak zachowują się zwierzęta z nastaniem wiosny,
- zna gatunki ptaków wędrujących w związku ze zmianami fenologicznymi,
- potrafi zaprezentować swoją wiedzę, wyniki prowadzonych obserwacji i poszukiwań oraz działalność artystyczną,
- dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie spowodowane porami roku i działalnością ludzi,
- potrafi dostrzegać problemy środowiska naturalnego i podaje propozycje ich rozwiązania,
- wykazuje się zaangażowaniem w pracy zespołu klasowego i grupy zadaniowej,
- potrafi właściwie ocenić własną aktywność i działania innych oraz uzasadnić ocenę.

METODY:
- słowna,
- prezentacja projektu,
- problemowe:
* element metody SOWT "Kosz i walizka"
* mapa mentalna "O czym mówi przyroda?"
- czynnościowa - uzupełnianie kart pracy.

FORMY:
- zbiorowa,
- indywidualna,
- grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- materiały zebrane przez dzieci,
- plansze do mapy mentalnej,
- makiety imitujące "Kosz i walizkę"
- kolorowe kartki,
- ilustracje,
- albumy,
- kalendarz pogody,
- nagrania piosenek i odgłosów przyrody na kasetach magnetofonowych,
- karty pracy indywidualnej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Prezentacja przygotowanego projektu.
1. Prezentacja przygotowanych materiałów w formie przedstawienia:
- Informacja o planecie Ziemi.
- Przedstawienie uwarunkowań por roku w związku z ruchem obrotowym Ziemi.
- Scenka: "Wywiad z Wiosną".
- Piosenka "Wiosna".
- "Wiosenne kwiaty" - utwory poetyckie oraz zagadki tematyczne.
- "Leśne zwierzęta" - utwory poetyckie i zagadki.
- "Ptaki - zwiastuny wiosny" - przedstawienie informacji uzyskanych z różnych źródeł.
2. Prezentacja albumów i prac plastycznych.
3. Przedstawienie wyników obserwacji fenologicznych prowadzonych w bieżącym roku.
4. Sprawozdanie z obserwacji poczynionych podczas wycieczki.
5. Podsumowanie prezentacji.

II Rozwiązywanie problemu w grupach "O czym mówi przyroda gdy nadeszła wiosna?"
za pomocą mapy mentalnej.

1. Przygotowanie do pracy w grupach (podział na grupy następuje w oparciu o wylosowane numery od 1 do 5).
2. Faza realizacyjna.
Uczniowie z wylosowanymi numerami podchodzą do ponumerowanych, kolorowych plansz w formacie A - 3. W lewym górnym rogu każdej planszy jest rysunek wybranego elementu przyrody: kwiat, wiewiórka, kropla wody, balon, grudka gleby.
Na środku każdej planszy znajduje się pytanie. Odpowiedzi na pytanie mogą być przedstawione w formie pisemnej lub plastycznej.

grupa I - "O czym mówią rośliny?"
grupa II - "O czym mówią zwierzęta?"
grupa III - "O czym mówi rzeka?"
grupa IV - "O czym mówi powietrze?"
grupa V - "O czym mówi gleba?"

3. Umieszczenie wykonanych plansz na tablicy.
4. Omówienie pomysłów (kolejno przedstawiciele poszczególnych grup omawiają wykonane zadania).

III Praca indywidualna "Co sprzyja, a co szkodzi przyrodzie?" - metoda "Kosz i walizeczka".
Na tablicy przygotowane są dwa plakaty w kształcie kosza i walizki. Każdy uczeń otrzymuje małe kartki w dwóch kolorach. Zadaniem dzieci jest wypisanie na jednych kartkach czynników sprzyjających, na drugich zaś czynników szkodliwych dla przyrody
i umieszczenie ich odpowiednio na planszach. Czynniki pozytywne na plakacie z walizką, negatywne na plakacie z koszem. Następnie wybrani uczniowie odczytują pomysły dzieci. Na koszu znajduje się to, co jest warte wyrzucenia, natomiast w walizce są propozycje do zabrania ze sobą.

IV. Indywidualne uzupełnianie kart pracy.

V Zabawa ruchowa "Ptaki w gniazdach"

VI Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań z treścią .

VII Ewaluacja zajęć, samoocena.

VII Zadanie pracy domowej: "Co zrobię, aby prośby wiosny mogły się spełnić?"MATERIAŁY POMOCNICZE

ZIEMIA - planeta, na której żyjemy. Jedna z 9 planet, które krążą wokół Słońca, najbliższej nam gwiazdy świecącej własnym światłem. Bez Słońca nasza planeta byłaby pokryta lodem i zatopiona w ciemności. Światło słoneczne oraz ciepło Ziemia otrzymuje w takich ilościach, że jest możliwe życie na naszej planecie.

To dlatego, że Ziemia znajduje się nie za blisko i nie za daleko od Słońca. Jest trzecią z kolei planetą, która nieustannie krąży po swej orbicie.

Pełne okrążenie Ziemi wokół Słońca trwa cały rok, czyli 365 dni i 5 godzin. Dlatego co 4 lata rok liczy 366 dni, ponieważ w lutym dodaje się 1 dzień

Ziemia oprócz tego, że krąży wokół Słońca, wiruje wokół własnej osi. W związku z tym zawsze połowa kuli ziemskiej jest oświetlona promieniami słonecznymi i wtedy mówimy, że jest dzień, a do drugiej półkuli promienie nie docierają, jest ciemno i trwa noc.
Ponieważ nasza Ziemia jest nachylona do powierzchni Słońca pod pewnym kątem, dlatego promienie słoneczne raz oświetlają bardziej półkulę północną raz południową. Wtedy tam trwa lato.

LATO - u nas mieszkańców półkuli północnej lato kalendarzowe zaczyna się 22 czerwca. Wtedy jest najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc.
Latem dni są długie, noce krótkie. Słońce widzimy wysoko na niebie i jest bardzo ciepło. Czasem występują gwałtowne burze i deszcze, lecz potem znów wraca piękna pogoda. Wiosenne kwiaty wydają owoce, dojrzewają kłosy zbóż. Jest to czas zbioru plonów. Wiele owadów: motyle, pszczoły lub ważki fruwają po letnim niebie.

JESIEŃ - kalendarzową jesień rozpoczyna "równonoc jesienna" czyli 23 września., czas zrównania dnia i nocy. Od tej pory dni są coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Słońce widzimy niżej nad horyzontem i robi się chłodniej. Czasem szare chmury pokrywają niebo i godzinami pada deszcz. Zrywają się silne wiatry. Ludzie zbierają jesienne owoce i warzywa. Również zwierzęta robią zapasy na zimę i przygotowują się do snu zimowego. Jaskółki, bociany, szpaki i inne ptaki odlatują do cieplejszych krajów. Z drzew opadają liście. Małe zwierzęta, które urodziły się wiosną, zdążyły już urosnąć i są dość silne, aby przetrwać zbliżającą się zimę.

ZIMA - 22 grudnia dzień jest najkrótszy w roku a noc najdłuższa. Rozpoczyna się kalendarzowa zima. Promienie słoneczne na krótko i bardzo słabo ogrzewają naszą część Ziemi. Krople wody unoszącej się w powietrzu zamieniają się w płatki śniegu. Śnieg pokrywa grubą warstwą powierzchnię Ziemi. Jest zimno. Aby nie zmarznąć ludzie ubierają się ciepło. Rośliny mają teraz okres spoczynku. Niedźwiedzie, borsuki, jeże, i wiele innych zwierząt zapadło w sen zimowy. Lecz sarny, zające, sikorki, wróble cierpią głód. Należy im pomagać, aby mogły przetrwać zimę.

WIOSNA - rozpoczyna się 21 marca równonocą wiosenną. Od tej daty dni są coraz dłuższe, a noce krótsze. Każdego dnia Słońce obserwujemy coraz wyżej na niebie. Robi się coraz cieplej. Choć czasami może być dość chłodno. Często padają krótkie i gwałtowne deszcze.

Przyroda budzi się ze snu zimowego. Rośliny wyrastają z gleby i zakwitają, drzewa pokrywają się pąkami. Ptaki przylatują z ciepłych obszarów, zakładają gniazda, rodzą się młode zwierzęta.

SCENKA "WYWIAD Z WIOSNĄ".
Inscenizacja jest inspirowana tekstem Łukasza Klesyka pt. "Wywiad z Wiosną" zamieszczonego w podręczniku Hanny Dobrowolskiej i Anny Koniecznej "Wesoła szkoła" dla klasy II, część 3, wyd. WSiP S.A. Uczniowie nie recytują tekstu z pamięci, lecz mówią własnymi słowami.

ZAGADKI

Przez śnieg się odważnie przebijam.
Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone jak wiosna,
a dzwonek bielutki jak zima.
(przebiśnieg)

Pierwszy złotymi pąkami
witam panią wiosnę.
Pewnie dlatego ludzie
nazwali mnie. .. (pierwiosnkiem)

Młody chłopiec w górach,
chwycił się za głowę,
gdy zobaczył w śniegu


Sto płatków biało - różowych
dookoła żółtego środka.
Każdy chyba odgadnie, że to jest. .....
(stokrotka)


Dobrze ją znamy z prześlicznej
woni.
Kwitnie białymi dzwonkami, ale nie dzwoni.
(konwalia)
kwiaty fioletowe
(krokusy)

Mały ptaszek z żółtym dziobem,
swój "dom" ma w budce lęgowej.
(szpak)Lepi z błota gniazdko pod dachu okapem.
Przylatuje wiosną, aby uciec latem.
(jaskółka)Wykreśl ze słownika literę "n" a wśród wieczornej ciszy,
Piękny śpiew szarego ptaszka usłyszysz.
(słowik)Powrócił do nas z dalekiej strony.
Ma długie nogi i dziób czerwony.
(bocian)


INFORMACJE O PTAKACH

SKOWRONEK POLNY - spotykamy go na polach, łąkach, powszechnie znany w całej Polsce. Jest ptakiem śpiewającym, jego śpiew to trele i gwizdy ułożone w długą, przyjemną pieśń. Śpiewa najczęściej w locie wykonując ciekawe akrobacje powietrzne. Buduje gniazdo na ziemi ukryte w trawie lub zbożu. Przylatuje do nas już w końcu lutego, odlatuje od sierpnia do listopada.

SŁOWIK SZARY - żyje w dziko rosnących zaroślach nad rzekami i jeziorami. Zasiedla również obrzeża wilgotnych lasów i zagajników olchowych oraz rozległe parki. Jest ptakiem śpiewającym. Pożywienie jego stanowią głównie owady i pająki. Gniazdo znajduje się bardzo nisko lub wprost na ziemi wśród suchych opadłych liści, w cieniu gęstych krzewów. Przylatuje do nas w kwietniu lub maju, odlatuje w sierpniu.
Podobny do niego SŁOWIK RDZAWY woli środowiska mniej zacienione i wilgotne.

SZPAK - powszechnie znany w całej Polsce. Lubi otwarte przestrzenie z dziuplastymi drzewami. Ma gniazdo w dziupli lub w skrzynce lęgowej. Pożywienie jego stanowią owady, dżdżownice, drobne ślimaki, czereśnie. Już w lecie gromadzi się w wielkie stada, które powoli wędrują na południe i ku zachodowi. Przylatuje w lutym lub marcu, odlatuje od sierpnia do października.

WILGA - jest większa od szpaka. Przeważnie ukrywa się wysoko w koronach drzew i tam buduje swe gniazda.. Żyje wśród wysokich drzew liściastych, zwłaszcza topoli. Zasiedla sady, ogrody, również parki miejskie. Żywi się owadami, głównie gąsienicami motyli, pod koniec lata jagodami. Przylatuje z początkiem maja, odlatuje w sierpniu lub we wrześniu.

BOCIAN BIAŁY- jest dużym ptakiem, gnieździ się głównie wśród osiedli ludzkich. Na pożywienie składają się głównie owady: pasikoniki, chrząszcze, chętnie poluje na myszy, krety jaszczurki. Bardzo rzadko poluje na żaby i tylko na mniejsze gatunki. Gniazdo, obszerne posłanie z gałęzi, buduje wysoko na drzewie, słupie lub na dachu. Przylatuje w połowie kwietnia, niekiedy już w marcu, odlatuje w drugiej połowie sierpnia. Zimuje w południowej Afryce.

JASKÓŁKA DYMÓWKA - najczęściej spotykamy ją na obszarach wiejskich. Żywi się drobnymi owadami schwytanymi w locie. Buduje gniazda z błota przylepione do ściany, pod strzechami, okapami lub wewnątrz budynków. Przylatuje w połowie kwietnia, odlatuje w sierpniu lub we wrześniu.
INNE JASKOŁKI: OKNÓWKA, BRZEGÓWKA.

JERZYK - podobny do jaskółki lecz większy. Można go spotkać wśród większych osiedli ludzkich, często w miastach, rzadziej w starych lasach. W locie chwyta drobne owady. Gniazdo ma w szczelinach budynków, pod dachówkami, niekiedy w dziuplach drzew lub
w skrzynkach lęgowych dla szpaków. Przylatuje w pierwszych dniach maja, odlatuje w sierpniu.

SPRAWOZDANIE Z OBSERWACJI POCZYNIONYCH PODCZAS WYCIECZKI

We wtorek, 25 marca, poszliśmy na wycieczkę, aby szukać śladów wiosny. Mieliśmy oczy i uszy szeroko otwarte. Zobaczyliśmy kępki przebiśniegów i zawilce. Drzewa wypuszczały już pierwsze pąki. Z ziemi wyrastała młoda, zieloniutka trawka. Rzeka wesoło szumiała, bo pozbyła się lodu. Żaby wychodziły na brzeg. Pod starym drzewem zobaczyliśmy obudzone owady. Dwa motylki nisko latały nad ziemią i mieniły się w słońcu swymi kolorami. Słońce mocno grzało i było dość ciepło. W powietrzu unosił się zapach, który od razu kojarzył nam się z wiosną. W oddali słyszeliśmy wesołe świergotanie ptaków. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to już wiosna.

KARTY PRACY

Poziom I:

Zakończył się sen zimowy przyrody. Jest już. ......................... Nasza ........................... płynie wartkim strumieniem, lód na niej dawno stopniał. Zakwitają pierwsze, wiosenne kwiaty: ..................................................................................... .Z ciepłych krajów przylatują. ......................................, .................................................................................................. .
Natomiast. ............................... i ................................................ odlecą na północ.
Przyroda jest jeszcze osłabiona po zimie. Teraz odradza się na nowo, musimy to uszanować. Dlatego niedopuszczalne jest .................................................................................................. .
Przyroda odwdzięczy się nam szczodrze.

Poziom II
Zakończył się sen zimowy przyrody. Jest już. ......................... Nasza ........................... płynie wartkim strumieniem, lód na niej już dawno stopniał. Zakwitają pierwsze, wiosenne kwiaty: ..................................................................................... .Z ciepłych krajów przylatują. ......................................, .................................................................................................. .
Natomiast. ............................... i ................................................ odlecą na północ.
Przyroda jest jeszcze osłabiona po zimie. Teraz odradza się na nowo, musimy to uszanować. Dlatego niedopuszczalne jest .................................................................................................. .
Przyroda odwdzięczy się nam szczodrze.
(wiosna, rzeka, przebiśniegi, zawilce krokusy, szpaki, bociany, gile i jemiołuszki, zrywanie kwiatów, niszczenie gniazd, płoszenie zwierząt,)

Poziom III
Zakończył się sen zimowy przyrody. Jest już. ......................... Nasza ........................... płynie wartkim strumieniem, lód na niej już dawno stopniał. Zakwitają pierwsze, wiosenne kwiaty: ..................................................................................... .
Z ciepłych krajów przylatują ................................................................................................... .
Natomiast. ........................... i ................................................... odlecą na północ.
Nie wolno nam.......................................................................................................................... .
(wiosna, rzeka, przebiśniegi i krokusy, szpaki i bociany, gile i jemiołuszki, zrywać kwiatów, niszczyć gniazda,)

ZADANIA Z TREŚCIĄ

1) 30 dzieci z klasy II a wybrało się na wycieczkę aby szukać śladów wiosny. Było 17 chłopców a resztę stanowiły dziewczynki. Ile było dziewczynek?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

2) Ułóż inne pytanie do zadania 1 i rozwiąż.

Pytanie:

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

3) W sprzątaniu parku wzięło udział 61 dzieci z klas II i 27 dzieci z klasy III a. Ile dzieci sprzątało park?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:4) Czy wiesz, że drzewa oczyszczają powietrze z pyłów?
Badania wykazały, że 1 hektar lasy liściastego może zatrzymać w ciągu roku 68 ton pyłów, a 1 hektar lasu sosnowego 34 tony.
Ułóż pytania i rozwiąż.
Pytanie 1:

Rozwiązanie 1:

Odpowiedź:

Pytanie 2:

Rozwiązanie 2:

Odpowiedź:


Opracowanie: mgr Barbara Więzik

Wyświetleń: 25135


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.