AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agata Michałuszek
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV

- n +

Ciekawa niedziela. Jak spędzamy czas z rodziną?

LEKCJA WYCHOWAWCZA W KLASIE IV

CELE LEKCJI:

- rozwijanie u uczniów poczucia więzi z najbliższymi,
- poszanowanie dla tradycji rodzinnych,
- umiejętne gospodarowanie wolnym czasem.

METODY PRACY:

- wiodące:
* pogadanka, dyskusja
- wspierające:
* zajęć praktycznych.

FORMY ORGANIZACYJNE:

- zbiorowa,
- indywidualna,
- grupowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- karty z nazwami członków rodzin, drzewa genealogiczne, karty do pracy indywidualnej, karty do pracy grupowej, tekst z lukami.


PRZEBIEG LEKCJI:

1. Nawiązanie do tematu lekcji:
- odczytywanie z tablicy kart z nazwami członków rodzin: mama, tata, brat, siostra,
- zastępowanie w/w nazw nazwami grupowymi: rodzice, rodzeństwo, rodzina,
- przedstawienie przez uczniów przygotowanych przez siebie drzew genealogicznych rodzin (umieszczenie ich na tablicy).

2. Rozmowa z uczniami nt. "Za co kochamy swoich rodziców, rodzeństwo"
- zwrócenie uwagi, że w rodzinie mamy zawsze oparcie, czujemy się w niej bezpieczni, możemy liczyć na członków rodziny, możemy zwrócić się do nich ze swoimi problemami.

3. Przedstawianie przez uczniów propozycji spędzania wolnego czasu ze swoją rodziną, na podstawie własnych doświadczeń.

4. Praca indywidualna - umieszczenie na karcie pracy propozycji spędzenia z rodziną "ciekawej" niedzieli
- uczniowie przedstawiają ciekawe propozycje na poszczególne pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór,
- odczytanie przez uczniów swoich propozycji,
- rozmowa na ich temat (zwrócenie uwagi na te propozycje, które wzmacniają więzi rodzinne).

5. Praca w grupach - wybranie najciekawszych propozycji uczniów, umieszczenie na karcie grupy
- uczniowie pracują w grupach czteroosobowych, wspólnie ustalają, które z propozycji były najciekawsze, ewentualnie podają nowe,
- umieszczenie wyników pracy grup na tablicy,
- przedstawienie przez lidera grupy przygotowanej propozycji.

6. Projektowanie zaproszenia dla rodziców na wybraną formę spędzenia wolnego czasu w niedzielny dzień (np. na spacer, wycieczkę rowerową itp.).

7. Podsumowanie lekcji - wypełnienie tekstu z lukami:

Moja najbliższa rodzina to:................................................................................... Z moją rodziną czuję się..................................................................... Lubię wspólnie ze swoją rodziną.....................................................................................

Opracowanie: Agata Michałuszek

Wyświetleń: 5472


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.