Katalog

Barbara Zalewska
Muzyka, Scenariusze

"Cztery pory roku w muzyce i literaturze - jesień" - scenariusz spotkania okolicznościowego

- n +

"Cztery pory roku w muzyce i literaturze - Jesień"

SCENARIUSZ SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO
(dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo)

CEL OGÓLNY: utrwalenie wiadomości o charakterystycznych cechach
jesieni.

CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko...
- wymienia zjawiska atmosferyczne zachodzące w przyrodzie,
- rozróżnia i nazywa leśne i ogrodowe dary jesieni,
- potrafi zaśpiewać piosenki oraz krótkie zdania na dźwiękach gamy C- dur,
- poprawnie recytuje tekst,
- ilustruje ruchem treść piosenki,
- umie dobrać ilustrację do piosenki,
- potrafi wydobywać dźwięki z przedmiotów tj.: butelka, gazety, trójkąt, bębenek,
- poprawnie układa obrazek z kilku elementów według wzoru,
- rozwiązuje zagadki słowne,
- potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych nauczony
akompaniament w odpowiednim tempie z pomocą
(dyrygenta) n-lki.


Środki dydaktyczne: magnetofon, kasety z nagraniami melodii piosenek, płyta CD, 4 ilustracje do piosenek, plansze z zapisem dźwięk- owym, butelki, gazety, instrumenty perkusyjne tj.: grzechotki, kołatka, trójkąt, tamburyna, talerze, bębenek, koperty z elementami obrazka, strój marchewki, rzepki, pietruszki, pomidora, kalarepki, buraka, kartofelka, kalafiora, fasoli, grochu, ogrodniczki, jesieni, wróbla, wiewiórki, koziołka, kosz z darami jesieni, zagadki, krzesło.

PRZEBIEG

1. POWITANIE.
2. "JESIEŃ"- rozmowa kierowana oparta o spostrzeżenia dzieci. Wypowiedzi dzieci n/t charakterystycznych oznak jesieni.
3. "PRZERYWNIK" - śpiewane krótkie zdania towarzyszące spotkaniu. N-lka zapoznaje dzieci ze słowami "przerywnika" śpiewanego na dźwiękach gamy C- dur. Następnie śpiewa wspólnie z dziećmi następujące zdania ("Przyszła do nas jesień złota, a tuż za nią wielka słota"), powtarzając je 2 razy.
4. "KOLOROWA JESIEŃ"- piosenka. Przed zaśpiewaniem przez dzieci piosenki n-lka prosi o uważne jej wysłuchanie, ponieważ piosenka wiąże się z wykonaniem zadania. Zadanie to polega na wybraniu obrazka ilustrującego treść piosenki. Jednocześnie Informuje, że takie zadanie będzie dotyczyło pozostałych piosenek. Czworo dzieci wychodzi na środek sali, śpiewają piosenkę z akompaniamentem muzycznym(nagranie na taśmie magnetofonowej).

"Kolorowa jesień"
muzyka i słowa: J Stadnicka
Kolorowa jesień,
kolorowe drzewa,
kolorowa droga,
kolorowy park.
W kolorowym świecie
z kolorowych liści
kolorowy bukiet
każdy zrobi sam.
Dabadam, dabadam...
Owocowa jesień,
owocowe drzewa,
owocowa droga,
owocowy sad.
W owocowym świecie
owocowy zapach,
owocowe smaki
skosztuj sobie sam.
Dabadam, dabadam...
Kasztanowa jesień,
kasztanowe drzewa,
kasztanowa droga,
kasztanowy par.
W kasztanowym świecie,
kasztanowe konie
kasztanowe ludki
wiozą tu i tam.


5. "ILUSTRACJA PIOSENKI" - konkurs. N-lka prosi chętne dziecko do wybrania ilustracji związanej z wysłuchana piosenką.
6. "PRZERYWNIK" - (jak w punkcie 2).
7. "URODZINY MARCHEWKI" - ilustracja ruchowa piosenki. Zespół dzieci ilustruje ruchem treść piosenki(nagranie piosenki na taśmie). N-lka przypomina o uważnym wysłuchaniu piosenki. Po występie dzieci, chętne dziecko wybiera właściwą ilustrację do piosenki.


"Urodziny marchewki"
(autorzy anonimowi)
Na marchewki urodziny
wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta,
a marchewka gości wita
i o zdrowie grzecznie pyta.

Kartofelek podskakuje,
burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką
Biegnie szybko za pietruszką.

Kalarepka w kącie siadła,
ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
nikt do tańca jej nie bierze.

Wtem pomidor nagle wpada,
kalarepce ukłon składa.
Moja blada kalarepko,
tańczże ze mną, tańczże krzepko.

Wszystkie pary jarzynowe
już do tańca są gotowe.
Gra muzyka, to poleczka,
Wszyscy tańczą już w kółeczkach.


8. "PRZERYWNIK" - (jak wyżej).
9. "DARY JESIENI" - przedstawienie w wykonaniu dzieci.

Występują: Roma B., Krystian M., Mateusz C., Milena G., Kasia Z., Daniel W.,

(Dzieci wychodzą na środek sali. Dziecko- Jesień spaceruje po sali z koszem).

Jesień:
Jestem jesień. W swoim koszu
podarunki wam przynoszę.
Wiewióreczko chodź dostaniesz
Garść orzechów na śniadanie.

(Wiewiórka podchodzi do Jesieni, która daje jej orzechy)

Wiewióreczka:
Za orzechy ci dziękuję,
Zaraz mamę poczęstuję.
(Wróbelek dostaje słonecznik)

Wróbelek:
O, słonecznik! Taki wielki!
Bardzo lubią go wróbelki.

Dziewczynka:
Czy w koszyku masz korale
Dla mnie i dla moich lalek?

(Jesień daje dziewczynce Jarzębinę)

Chłopiec:
A ja może dostanę
To jabłuszko rumiane...?

(Chłopiec dostaje jabłko)

Koziołek:
Teraz dla mnie, bardzo proszę,
Coś smacznego wyjmij z kosza!

(Jesień daje koziołkowi liść kapusty)

Wszyscy:
Idzie jesień, piękna jesień,
Dla każdego dary niesie. (Helena Bechlerowa)

10. "PRZERYWNKI"- (jak poprzednio)
11. "JARZĘBINA" - piosenka. Czworo dzieci wychodzi na środek sali i śpiewa piosenkę z akompaniamentem muzycznym (nagranie melodii piosenki na taśmie magnetofonowej). N-lka ponownie prosi o wysłuchanie piosenki. Chętne dziecko wybiera ilustrację do wysłuchanej piosenki.
12. "PRZERYWNIK" - (jak poprzednio).
13. "POMIDOR" - inscenizacja wiersza.

Występują: Mateusz K., Ola M., Kamil M., Mateusz S., Radek K.,

(Na środek wychodzą wszystkie dzieci, n-lka stawia z boku krzesło, pomidor wchodzi na krzesło pokazując śmieszne miny)

Narrator:
Pan pomidor wlazł na tyczkę
I przedrzeźnia ogrodniczkę.

Ogrodniczka:
Jak pan może, Panie pomidorze?!

Narrator:
Oburzyło to fasolę:

Fasola:
- A ja panu nie pozwolę!
Jak pan może Panie pomidorze?!

Narrator:
Groch zzieleniał aż ze złości:

Groch:
- Że też nie wstyd jest waszmości!
Jak pan może, Panie pomidorze?

Narrator:
Rzepa także go zagadnie:

Rzepa:
- Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!
Jak pan może, Panie pomidorze?!

Narrator:
Rozgniewały się warzywa:

Wszyscy:
- Pan już trochę, nadużywa.
Jak pan może, Panie pomidorze?!

Narrator:
Pan pomidor, zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony
I spadł wprost ze swojej tyczki
Do koszyczka ogrodniczki.
(Pomidor zeskakuje z krzesła na podłogę).

14. "PRZERYWNIK"- (jak poprzednio).
15. "JESIENNY UTWÓR" - zabawa. N - lka rozdaje dzieciom rekwizyty: gazety, butelki, bębenki, trójkąty i pokazuje plansze z symbolami dźwiękowymi, które ilustrują: szum wiatru, gwizd wiatru, szelest liści, krople deszczu. Następnie n-lka demonstruje sposób wydobywania dźwięków z tych przedmiotów. Zabawa polega na wspólnym muzykowaniu według pokazywanego zapisu przez nauczycielkę.

Sposób wydobycia dźwięku: Zapis na planszy Co ilustruje:


dmuchanie w butelkę gwizd wiatru


pocieranie błony bębenka szum wiatru
ruchem okrężnym


gniecenie gazet szelest liści


gra na trójkącie krople deszczu


głośne i ciche mówienie. szum wiatru
"sz sz sz..."


16. "PRZERYWNIK" - (jak poprzednio).
17. "JESIENNE ZGADYWANIE" - zagadki słowne. Czworo dzieci rozwiązuje zagadki o
tematyce jesiennej. Treść zagadek zapisana jest na kartkach w kształcie liści.
Każde dziecko losuje dla siebie zagadkę. Następnie nauczycielka czyta treść zagadki.

Latem w ogrodzie wyrósł zielony,
A zimą w beczce leży kiszony.

(ogórek)

Chociaż ma kolce, przyznam się szczerze,
nie jestem różą ani też jeżem.
Jesień mnie niesie dzieciom w podarku,
Chcecie mnie znaleźć, idźcie do parku.

(kasztan)

Ma on nóżkę, nie ma buta,
ma kapelusz - nie ma głowy.
Czasem gorzki i trujący,
często smaczny jest i zdrowy.

(grzyb)

W twardej skorupce
smaczny skarb mieszka,
jak go rozbijesz, to zjesz...

(orzeszek)

18."PRZERYWNIK" - (jak wyżej).
19. "PAN LISTOPAD GRA NA BASIE"- piosenka. Dzieci wychodzą na środek sali, śpiewają(nagranie na taśmie magnetofonowej) i jednocześnie ilustrują treść piosenki ruchem. Nauczycielka zachęca do uważnego wysłuchania piosenki. Po występie dzieci nauczycielka prosi chętne dziecko o wybranie ilustracji związanej z treścią piosenki.

"Pan listopad gra na basie"
muzyka: K. Kwiatkowska
słowa: Z. Holska-Albekier
Pan listopad gra na basie:
dylu, dylu, bum!
Na jesiennym graniu zna się,
trawką dotknął strun.
Ref. Wesoła gra muzyka!
Pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka.
Tańcz, gdy chcesz!
Pan listopad gra na bębnie:
Bara, bara, bum!
Z deszczem puka równo, pięknie,
koncert daje nam.
Ref. Wesoło gra...
Pan listopad gra na flecie!
Fiju, fiju, fju!
Z liści złotych ma berecik,
a kubraczek z nut.
Ref. Wesoło gra...20."PRZERYWNIK"- (jak poprzednio).
21. "DOBIERANKA, UKŁADANKA"- układanie puzzli. Nauczycielka prosi 5 dzieci do zabawy puzzlami. Każde dziecko otrzymuje kopertę z elementami obrazka (darami jesieni). Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka według zamieszczonego wzoru na kopercie.
22. "PRZERYWNIK" - (jak wyżej).
23. "MUZYKOWANIE" - instrumentacja fragmentu utworu A. Vivaldiego "Jesień" ("Cztery pory roku"). Zespół 10 dzieci towarzyszy grą na instrumentach perkusyjnych tj.: grzechotki, kołatki, bębenek, talerze, tamburyna do wyżej wymienionego utworu pod dyrygenturą n-lki.
24.PODZIĘKOWANIE dzieciom za wspólną, wesołą zabawę.

Opracowanie: BARBARA ZALEWSKA - nauczycielka muzyki
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w Szymanowie.

Wyświetleń: 7336


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.