AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Zalewska
Muzyka, Scenariusze

"Cztery pory roku w muzyce i literaturze - zima" - scenariusz spotkania okolicznościowego

- n +

"Cztery pory roku w muzyce i literaturze - Zima"

SCENARIUSZ SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWEGO
(dla dzieci głębiej upośledzonych)

CEL OGÓLNY: utrwalenie wiadomości o zimie poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

CELE OPERACYJNE: dziecko...
- wymienia charakterystyczne cechy zimy oraz sporty uprawiane zimą,
- potrafi zaśpiewać piosenki,
- poprawnie recytuje tekst,
- ilustruje ruchem treść piosenki,
- rozwiązuje zagadki (słowne, dźwiękowe),
- potrafi uformować kulę z gazety,
- dostrzega brakujące elementy bałwanka i potrafi je dorysować,
- chętnie uczestniczy w dźwięko - grze,
- potrafi zagrać nauczony akompaniament w odpowiednim
tempie z pomocą dyrygenta (n-lki),
- prawidłowo wydobywa dźwięki: sol, la, si, doz instrumentu (dzwonki chromatyczne).


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, kasety z nagraniami melodii piosenek, płyty CD, instrumenty perkusyjne(grzechotki, kołatka, tamburyna, bębenek, talerze, dzwoneczki, dzwonki chromatyczne), strój bałwanka, wiatru, śnieżynki, lutego, gazety, kartki, flamastry, krążki, kostka do gry, stolik, krzesło.

PRZEBIEG

1. "ZIMA" - rozmowa kierowana oparta o spostrzeżenia dzieci. Wypowiedzi dzieci n/t
charakterystycznych oznak zimy oraz sportów zimowych.
2. "PRZERYWNIK" - fragment piosenki towarzyszący spotkaniu. Nauczycielka zapoznaje dzieci ze słowami i melodią "przerywnika", który został zaczerpnięty z piosenki pt." Zła zima". Następnie śpiewa wspólnie z dziećmi słowa (Hu!, hu!, ha! Nasza zima zła!), powtarzając je 2 razy.
3. "JEDZIE ZIMA" - piosenka. Czworo dzieci wychodzi na środek sali, śpiewają piosenkę z akompaniamentem muzycznym (nagranie na taśmie magnetofonowej). Przy słowach dzyń, dzyń, jedno z dzieci uderza dzwoneczkami o otwartą dłoń lewej ręki.

"Jedzie zima"
muzyka: S. Czarnecki
słowa: K. Zuchora

Jedzie zima biała pani
pobrzękuje dzwoneczkami,
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń!

W białym polu, w białym lesie,
echo nową piosnkę niesie.
Dzyń, dzyń, dzyń...

Śnieżne sanie suną drogą,
Białą zimę do was wiozą.
Dzyń, dzyń, dzyń...


4. "PRZERYWNIK" - (jak w pkt.2)
5. "BAŁWANEK" - konkurs. W konkursie bierze udział 3 dzieci. Każde dziecko otrzymuje kartę z rysunkiem bałwanka, któremu brakuje niektórych elementów. Zadaniem dziecka jest dorysowanie tych brakujących elementów zgodnie z wzorem pokazanym przez nauczycielkę.
6. "PRZERYWNIK" - (jak wyżej).
7. "ULKA I ULA"- inscenizacja ruchowa piosenki. Zespół dzieci śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki(nagranie na taśmie magnetofonowej). Nauczycielak zachęca pozostałe dzieci do wspólnej zabawy.

"Ulka i Ula"
muzyka: A. Filar
słowa: M. Barańska

To mała Ulka, to mała Ulka
A to mała kulka ze śniegu kulka.
Tę małą kulkę lepiła Ulka,

Ulepiła Ulka, ta mała Ulka.
Toczy się toczy, śniegowa kulka,
Kulkę ulepiła, ta mała Ulka.

To duża Ula, to duża Ula,
A to duża kula, ze śniegu kula.

Toczy się toczy śniegowa kula,
Kulę ulepiła ta duża Ula.


8. "PRZERYWNIK" - (jak poprzednio).
9. "ZIMOWE ZGADYWANKI" - Troje dzieci rozwiązuje zagadki o tematyce zimowej. Treść zagadek zapisana jest na kartkach w kształcie śnieżynek. Nauczycielka trzyma "śnieżynki" w ręku, jak talie kart. Każde dziecko losuje dla siebie zagadkę. Następnie nauczycielka czyta treść zagadki. Dziecko, które potrafi czytać samodzielnie zapoznaje się z zagadką.

Nie deszcz i nie grad,
spada z nieba, bieli świat.
(Śnieg)

Białe i twarde po rzece pływa,
Wrona ci powie, jak się nazywa.
(Kra)

W oczach węgielki,
Z marchwi nos wielki.
Na śniegu stoi, słońca się boi.
(Bałwan)

Idzie nocką ciemną
i maluje szyby w oknach,
gdy go spotkasz czapkę włóż,
wszyscy wiedzą, że to...
(Mróz)

Zjeżdżasz na nich szybko
Z górki na pazurki.
(Sanki)


10. "PRZERYWNIK"
11."SOPELKOWA MELODIA" - piosenka. Czworo dzieci śpiewa piosenkę z podkładem muzycznym (nagranie na taśmie MC).Jedno z dzieci siedzi przy stoliku, na który m znajdują się pojedyncze sztabki dzwonków chromatycznych z dźwiękami: sol, la, si do. Podczas śpiewania refrenu piosenki, dziecko uderza pałeczka w sztabki, w takiej kolejności i tempie jak wynika to z piosenki.


"Sopelkowa melodia"
muzyka: M. Sawa
słowa: Z. Holska- Albekiert

Po srebrzystym lesie spaceruje zima,
Prószy białym śniegiem, sople lodu trzyma.

Ref. W ciszy mroźny wiatr na sopelkach gra,
Sol, la, si, do, si, la brzmi melodia ta.

Lis zająca tropił, nagle przysiadł w biegu,
Znalazł przy jałowcu dzika ślad na śniegu.

Ref. W ciszy mroźny wiatr...

Jeleń schylił głowę pod zielonym świerkiem,
Puch z gałęzi strącił, słucha ptasich ćwierkań.

Ref. W ciszy mroźny wiatr...


12. "PRZERYWNIK" - (jak poprzednio).
13. "ŚNIEGOWE KULE"- konkurs. W konkursie bierze udział 3 dzieci. Przed każdym dzieckiem ułożone są pocięte gazety. Dziecko ma za zadanie uformować z nich jak największą ilość kul w czasie gdy reszta dzieci będzie odliczać do 15 w tempie ćwierćnutowym.
14. "PRZERYWNIK".
15. "ZABAWA ŚNIEŻKOWA" - przedstawienie w wykonaniu dzieci.

Występują: Mateusz c., Krystian M., Damian P., Milena G., Agnieszka O., Radek K.,

(Dzieci - Śnieżynki, kręcą się w koło, potem mówią. Wewnątrz koła stoi dziecko- Wiatr. Z boku dziecko - Bałwanek).


Śnieżki:
Chodzi, chodzi po ogrodzie,
mroźny wiatr w kółeczko.
Poprzez ścieżki, goni śnieżki,
stuka w okieneczko.

(Wiatr biega po sali i dmucha we wszystkie strony wypowiadając słowa:)

Uciekajcie, umykajcie na kwiatowe grządki.
Na ścieżynce, po pierzynce!
Co to za porządki!

Śnieżki:
Nie rozganiaj wietrze miły,
Śniegowych gwiazdeczek!
Otulimy, osłonimy

Każdziutki kwiateczek.
Hej, śnieżyczki!
Hej siostrzyczki!
Mocno się trzymajmy.
I wiatrowi, złośnikowi,
spędzić się nie dajmy.

(Wchodzi bałwanek śniegowy)

Wiatr:
A tu znowu kłopot nowy!
Cóżeś ty za panek?

Bałwanek:
Jestem przecie znany w świecie
śniegowy bałwanek.

Wiatr:
Krzywy nosek, oczy kose
I kosmate uszka.
Drogi panie czy bałwanie,
nie włócz się po dróżkach.
Idźże sobie pókim dobry,
W jakieś inne strony!

Bałwanek:
Ach, nie mogę ruszyć w drogę,
Jestem przylepiony.
Ulepiły mnie dzieciaki,
w kapelusz przybrały,
tylko nogi, wietrze drogi,
zrobić zapomniały.

(Wchodzi luty)

Luty:
Jestem luty, noszę buty
i ciepły kożuszek.
Szronem chucham,
wiatrem dmucham.
Gdzie się tylko ruszę!

Śnieżki:
Przyszedł luty!
Mroźny luty!
Obuj chłopie, mocne buty.
Wiatr się sroży coraz gorzej,
Już i kożuch nie pomoże.

Bałwanek:
A mnie ciepło i przyjemnie
Bierzcie dzieci przykład ze mnie!
Kto z was mrozu się nie boi,
Niech w ogródku ze mną stoi.
(Wanda Grodzieńska))
16. "PRZERYWNIK".
17. "WALCZYK NA ŚLIZGAWCE"- piosenka. Czworo dzieci śpiewa piosenkę z podkładem muzycznym(nagranie na taśmie MC).

"Walczyk na ślizgawce"

muzyka: U. Smoczyńska- Nachtman
słowa: A. Tarczyńska

Stawiam kroki na boki,
wykonuję podskoki,
trzech łyżwiarzy wesoło się śmieje,
Gdy upadnę niezgrabnie,
wtedy czuję dokładnie,
jakie ostre są moje "hokeje".
Ref.
Hej, zimo, przybywaj saniami,
syp zimo śnieżnymi płatkami.
Taflę lodu, przymrozek
szron spotkany po drodze
weź ze sobą i zabaw się z nami.

Wstań, bo co to za rana?
- Mówią tata i mama -
podaj rękę to nikt nas nie minie.
Jedźmy tuż obok siebie,
Spójrz, obłoki na niebie
Grają walca tańczącej rodzinie.

Ref.
Hej zimo...


18. "PRZERYWNIK".
19. "DŹWIĘKO- GRA"- gra składa się z 12 krążków i kostki. Każdy krążek oznaczony jest rysunkiem. Rysunki te symbolizują zadania do wykonania przez dziecko- uczestnika gry.

Oznaczenia krążków:
USTA - mowa
NUTA - śpiew
DŁONIE - klaskanie
BĘBENEK - wygrywanie rytmu
ZNAK ZAPYTANIA - zagadki dźwiękowe

W grze bierze udział od 3 - 6 dzieci. Krążki rozłożone są na podłodze w niewielkiej odległości od siebie, jeden za drugim tworząc "falę". Zadaniem każdego gracza jest przejście całej trasy i wykonanie poszczególnych zadań. Ruch rozpoczyna ten gracz, który zgłosił się do gry jako pierwszy. Gracz posuwa się do przodu, przechodzi po tylu krążkach (polach) ile wskazuje liczba wyrzuconych oczek na kostce. Na jednym krążku może stać tylko 1 osoba. W sytuacji kiedy na jednym polu znajdują się dwie osoby, gracz omija to pole i przechodzi na następny krążek. Grę wygrywa ten uczestnik, który wykona wszystkie zadania i znajdzie się na ostatnim krążku.
20."PRZERYWNIK".
21. "MUZYKOWANIE"- instrumentacja piosenki pt." Biały walczyk" oraz fragmentu utworu A Vivaldiego "Zima"("Cztery pory roku"). Zespół 10 dzieci towarzyszy grą na instrumentach perkusyjnych tj: grzechotki, kołatka, tamburyna, bębenek, talerze do wymienionych utworów pod dyrygenturą n-lki.

Opracowanie: BARBARA ZALEWSKA - nauczycielka muzyki Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.