AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Renata Balsam
Wychowanie do życia w rodzinie, Scenariusze

Telewizor - przyjaciel czy wróg?

- n +

Telewizor - przyjaciel czy wróg?

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KL. 6

Cele: uświadomienia dzieciom ile czasu spędzają przed telewizorem
kształcenie krytycznego stosunku do pozytywnych i negatywnych stron oglądania telewizji
wdrażanie do nawyku doboru programów ze względu na pozytywne wartości poznawcze

Formy i metody: pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne: program TV Gazety Wyborczej, kalkulator, szablony znaczków

Przebieg zajęć:
1. Uczniowie indywidualnie próbują ustalić ile czasu (minut, godzin) dziennie spędzają przed telewizorem i wypisują oglądane pozycje z podaniem czasu ich trwania - 10 min.
2. Wspólne obliczenie (na przykładzie kilku osób) ile czasu spędzają przed telewizorem
w ciągu tygodnia, miesiąca, roku. Uświadomienie dzieciom, że w sumie kilkanaście dni
w roku spędzają z telewizorem.
3. Mini wykład, nt. korzyści i strat płynących z oglądania telewizji i konieczności selekcji programów. Wskazanie na poznawcze wartości wielu programów popularno-naukowych, przyrodniczych, dokumentalnych. Wskazanie na ubóstwo treści wielu sitcomów oraz naładowanie przemocą filmów animowanych i bajek - 10 min.
4. Praca w grupach: rozdanie fragmentów programu TV z Gazety Wyborczej i wybór przez dzieci 3 pozycji telewizyjnych z wykorzystaniem recenzji i uzasadnieniem, dlaczego właśnie te. Prezentacja przez lidera grupy.
5. Prezentacja szablonów 3 znaczków: zielone koło, żółty trójkąt, czerwony kwadrat używanych przez TV publiczną do oznaczania poziomu dostępności programu: dla wszystkich, za zgodą rodziców, tylko dla dorosłych. Przypomnienie lub wyjaśnienie dzieciom ich znaczenia.
6. Podsumowanie: telewizja prezentuje wiele wartościowych programów i warto uzupełniać wiedzę o świecie korzystając z nich. Są też pozycje, których oglądanie nie dostarcza żadnych pozytywnych doznań, nie jest też dobrą rozrywką. Może warto częściej sięgać po Gazetę telewizyjną i wybierać bardziej krytycznie. Warto też ograniczyć czas oglądania telewizji na korzyść innych form spędzania czasu wolnego.

Opracowanie: Renata Balsam

Wyświetleń: 4637


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.