Katalog

Anna Karbownik
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Plan pracy wychowawczej dla klasy IIIc

- n +

Plan pracy wychowawczej dla klasy III c w SP nr 12

Krąg tematyczny Zadania wychowawcze Sposób realizacji Termin realizacji
Uczeń w szkole Obowiązki i prawa ucznia. Równoważność obowiązków i prawa. Takie prawa jakie ja posiadam, należą się moim rodzicom, nauczycielom, rodzeństwu i kolegom. Edukacja polonistyczno-środowiskowa oraz artystyczno-techniczna: pogadanki, obserwacje. -wrzesień
Uczymy się, bawimy i odpoczywamy razem. Używanie zwrotów grzecznościowych. Uśmiechanie się do innych osób. Szanowanie opinii i uczuć innych ludzi. Wyrażanie swoich sądów o innych w sposób nieobraźliwy. Umiejętność mówienia "nie". Umiejętność wspólnej zabawy w grupie. Respektowanie norm postępowania w grupie. Umiejętność przyjmowania ról i zadań ważnych dla zespołu. Próby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej. Ponoszenie konsekwencji swoich czynów. Umiejętność słuchania. Wrażliwość na krzywdę innych. Umiejętność zaopiekowania się osobą potrzebującą pomocy. Urządzanie wspólnych imprez, wyjść, wycieczek. Wspólne spędzanie przerw międzylekcyjnych. Docenianie pracy innych. Umiejętność opanowywania negatywnych emocji, samokrytycyzm, samoocena. Korzystanie ze swoich praw i wypełnianie obowiązków. Podtrzymywanie tradycji szkolnych. Pełnienie różnych ról w klasie: gospodarz klasy, dyżurny. Dekorowanie klasy. Branie udziału w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych. Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Branie udziału w konkursach i zawodach.. Edukacja polonistyczno-środowiskowa, edukacja zdrowotno-ruchowa: pogadanki, gry dramatyczne, dokonywanie samooceny, wspólne gry i zabawy muzyczno-ruchowe, wycieczki, spacery, lektura, obserwacja, konkurs na najciekawszą zabawę w czasie przerwy, zdobywanie sprawności "dobrego słuchacza", pełnienie określonych ról w klasie(gospodarz klasy, zastępca, skarbnik, dyżurny), gazetki okolicznościowe, przygotowanie uroczystości klasowych: Dzień Chłopca (upominki), mikołajki(wizyta "Mikołaja" z prezentami), święta Bożego Narodzenia (wspólny opłatek), Dzień Kobiet (upominki),Dzień Sportu, powitanie wiosny (topienie Marzanny), Wielkanoc (składanie życzeń świątecznych), udział w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, andrzejki, zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego,. -październik / cały rok/
Naród - Polska, moja Ojczyzna Poszanowanie tradycji i symboli narodowych. Poznawanie życia i obyczajów innych ludzi - uczenie tolerancji. Edukacja polonistyczna i artystyczno-techniczna: pogadanki,/Co to znaczy być Polakiem?, Czym dla mnie jest moja Ojczyzna?,/odpowiednia literatura oraz opowiadania,, wykonanie flagi państwowej, śpiewanie hymnu, uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości. -listopad
Praca. Maria Skłodowska i jej dzieło Systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych. Punktualne przychodzenie na lekcje. Dbanie o sprzęt szkolny, przybory i porządek w miejscu pracy, wyrzucanie śmieci do kosza.
Polka i wielka uczona o światowej sławie.
Edukacja polonistyczno-środowiskowa: pogadanki, lektura, obserwacje, konkurs czystości w miejscu pracy. Uczestnictwo w Święcie Szkoły. -grudzień
Rodzina Rola rodziny w życiu dziecka. Uświadomienie szczególnej wartości świąt rodzinnych / Dzień Matki, Babci, Taty i Dziadka/ Edukacja polonistyczno-środowiskowa: pogadanki, obserwacje.
Edukacja artystyczna.
styczeń
Życie Poznanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Bezpieczne poruszanie się po budynku szkolnym. Edukacja środowiskowa: zorganizowanie spotkań z policją, pokaz, pogadanki, wycieczki. -styczeń, luty
Prawda Umiejętność mówienia prawdy. Naprawianie swoich błędów. Edukacja polonistyczna: pogadanki, gry dramatyczne. -marzec

 
 
 
Wiosna - zdrowie. Promowanie modelu życia bez nałogów. Unikanie hałasu. Racjonalne odżywianie. Aktywne spędzanie wolnego czasu. Stosowanie odpowiedniego stroju do ćwiczeń sportowych. Branie udziału w zawodach sportowych. Dbanie o higienę ciała. Umiejętność zachowania się w razie znalezienia niewypału. Poznanie zasad postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego. Znajomość zasad ruchu drogowego. Poznanie drogi ewakuacyjnej w szkole. Edukacja środowiskowa, artystyczno-techniczna i zdrowotno-ruchowa: spotkania z higienistką szkolną, pogadanki, konkursy plastyczne, konkurs czystości, organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. -marzec
Ziemia Zagadnienia z ekologii w ujęciu zarówno lokalnym jak i globalnym. Edukacja polonistyczna, matematyczna, artystyczna. kwiecień
Tolerancja Poznawanie zasad wiary chrześcijańskiej. Postępowanie zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami. Tolerancyjność w stosunku do ludzi innych wyznań. Umiejętność zachowania się w miejscu kultu religijnego. Rozwijanie kontaktu z Bogiem na lekcjach katechezy i rekolekcjach. Edukacja polonistyczna: pogadanki, udział w rekolekcjach. -kwiecień
Jestem Wrocławianinem, Dolnoślązakiem, Polakiem i Europejczykiem Podsumowanie i zakończenie realizacji programu "Teraz Dolny Śląsk" Wycieczki,/ Góry Izerskie, dzielnica 4 świątyń/ wyjścia, pogadanki, edukacja polonistyczna,regionalna, artystyczna. "Zielona Szkoła" -cały rok
Niedługo wakacje Jak planować wakacyjne zabawy, aby były radosne i nikomu nie przyniosły smutku, nieszczęścia i kalectwa? -edukacja przyrodniczo- społeczna, artystyczna. -czerwiec

Opracowanie: Anna Karbownik

Wyświetleń: 3083


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.