Katalog

Teresa Dąbrowa
Muzyka, Konspekty

Polska muzyka ludowa - konspekt lekcji

- n +

Polska muzyka ludowa

KONSPEKT LEKCJI Z PRZEDMIOTU SZTUKA - MUZYKA

KLASA: IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

CELE:
OGÓLNY:
Uczeń poznaje sztukę ludową szczególnie własnego regionu i rozwija wrażliwość na sztukę.

SZCZEGÓŁOWE:
- Uczeń potrafi zaśpiewać poprawnie piosenkę pt:"Głęboka studzienka".
- Umie wymienić cechy polskiej muzyki ludowej.
- Umie wyjaśnić co oznacza słowo "folklor".
- Potrafi zatańczyć poprawnie walczyka.
- Umie uzasadnić czym jest dla nas Polska.

METODY:

- elementy dramy
- praca z tekstem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mapa Polski
Kasety magnetofonowe
Strój krakowski
Podręcznik MUZYKA - M. Rożaka

ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWE:
- Edukacja regionalna
- Edukacja patriotyczna

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Rozśpiewanie - kilka ćwiczeń głosowych (ćw. 1 str.9)
2. Powtórzenie najbardziej lubianej piosenki z klasy IV.

Wprowadzenie do lekcji.
1. Podanie tematu lekcji.
2. Pokaz na mapie granic Polski.
3. Czym jest Polska? (głośne czytanie wiersza A. Słonimskiego)
4. Podkreślenie w wierszu fragmentów dotyczących Polski i głośne ich odczytanie.

POLSKA - to my wszyscy: wsie, miasta, krajobrazy, tradycje, kultura.
(zapis w zeszycie)
5. Wysłuchanie piosenki "Polska" z kasety magnetofonowej.
6. Wspólny śpiew tej piosenki.
7. Ciche czytanie tekstu z podręcznika str. 11 (podkreślenie w tekście cech polskiej muzyki ludowej)
8. Głośne odczytanie cech muzyki ludowej i zapis na tablicy, a później do zeszytu.

CECHY POLSKIEJ MUZYKI LUDOWEJ:
bezimienność
zmienność
przekaz ustny
nierozerwalny związek muzyki z tekstem

9. Podział Polski na regiony (pokaz na mapie)
10. Pokaz stroju krakowskiego (2 osoby przebrane w strój krakowski)
11. Co to jest folklor? - to całość kultury ludzi na wsi; obrzędy, zwyczaje, stroje, muzyka, śpiew, taniec.
12. Głośne czytanie (po jednej zwrotce) tekstu z podręcznika pt. "Głęboka studzienka"
13. Wysłuchanie piosenki z kasety magnetofonowej i wspólny śpiew tej piosenki.
14. Ilustracja ruchowa do piosenki - nauka podstawowego kroku walca.
15. Śpiew piosenek ludowych (uczniowie mieli nauczyć się fragment starodawnej piosenki ludowej śpiewanej w naszym regionie przez ich babcie i prababcie)

PODSUMOWANIE LEKCJI:
- Czym jest dla Polaków Polska?
- Znaczenie słowa - folklor.
- Cechy polskiej muzyki ludowej.
- Jakie regiony wyróżniamy w Polsce?
- Ocena najbardziej aktywnych dzieci na lekcji.
- Zadanie domowe: Nauczę się śpiewać piosenki pt. "Głęboka studzienka" na pamięć.

Opracowanie: mgr Teresa Dąbrowa

Wyświetleń: 8243


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.