Katalog

Barbara Kluska
Informatyka, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiadomości z elementów budowy komputera, korzystania z programów dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

- n +

Test sprawdzający wiadomości z elementów budowy komputera, korzystania z programów dla klas IV-VI szkoły podstawowej

1. Piractwem komputerowym nazywamy:
a) używanie programów demonstracyjnych.
b) używanie programów freeware.
c) używanie programów public domain.
d) nielegalne używanie programów komputerowych.

2. Licencja to:
a) program komputerowy.
b) zezwolenie na legalne używanie programu komputerowego.
c) czasopismo komputerowe.
d) zezwolenie na nielegalne używanie programu komputerowego.

3. Prawo autorskie
a) chroni interesy twórcy programu komputerowego.
b) umożliwia rozpowszechnianie programów bez zgody autora.
c) chroni nielegalne rozpowszechnianie programów.
d) pozwala na używanie programów bez licencji.

4. Jak nazywa się grupa programów darmowych, których używanie nie wymaga licencji. Te programy często można nabyć wraz z książką lub czasopismem komputerowym?
a) Programy shareware.
b) Programy edukacyjne.
c) Programy freeware i public domain.
d) Gry komputerowe.

5. Z programów shareware można korzystać:
a) bezpłatnie.
b) za niewielką opłatą.
c) trzeba posiadać licencję.
d) za pełną odpłatnością.

6. W skład minimalnego zestawu komputerowego wchodzą:
a) stacja dysków, monitor, klawiatura.
b) monitor, klawiatura, myszka.
c) monitor, klawiatura, myszka, drukarka.
d) jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka.

7. Do pamięci wewnętrznej komputera zalicza się:
a) dysk, dyskietkę.
b) pamięć operacyjną ROM.
c) tylko pamięć operacyjną RAM.
d) pamięć ROM i pamięć operacyjną RAM.

8. Dysk twardy, dyskietka, płytę CD zalicza się do:
a) pamięci nietrwałej.
b) pamięci wewnętrznej.
c) trwałej pamięci zewnętrznej.
d) pamięci operacyjnej.

9. Po wyłączeniu komputera znika zawartość:
a) pamięci ROM.
b) dysku twardego.
c) pamięci zewnętrznej.
d) pamięci operacyjnej RAM.

10. Należy do pamięci wewnętrznej, jest pamięcią trwałą. Jaka to pamięć?
a) Pamięć ROM.
b) Pamięć operacyjna RAM.
c) Pamięć ROM i RAM.
d) Dyskietka.

11. Urządzenia zewnętrzne są przyłączone do:
a) stacji dysków.
b) jednostki centralnej.
c) monitora.
d) klawiatury.

12. Do urządzeń wejścia zalicza się:
a) modem, myszkę, drukarkę.
b) ploter, myszkę.
c) myszkę, monitor.
d) klawiaturę, myszkę, skaner.

13. Do urządzeń wyjścia zalicza się:
a) drukarkę, ploter, myszkę.
b) klawiaturę, monitor.
c) monitor, drukarkę, głośniki.
d) głośniki, mikrofon.

14. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Urządzenia wejścia służą do wyprowadzania wyników pracy komputera.
b) Urządzenia zewnętrzne nazywane są inaczej urządzeniami peryferyjnymi.
c) Pamięć ROM jest pamięcią nietrwałą.
d) Ploter należy do urządzeń wejścia.

15. Karta graficzna jest niezbędna w każdym komputerze, umożliwia:
a) wyświetlanie obrazu.
b) wyświetlanie tylko animacji.
c) odtwarzanie dźwięków.
d) połączenie z Internetem.

16. Karta dźwiękowa umożliwia
a) tylko odtwarzanie dźwięków.
b) tylko nagrywanie muzyki.
c) odtwarzanie obrazu.
d) nagrywanie i odtwarzanie muzyki, mowy i innych dźwięków.

17. Reset to:
a) klawisz.
b) przycisk na płycie czołowej jednostki centralnej.
c) polecenie DOS-u.
d) rodzaj pamięci.

18. Procesor to
a) układ na płycie głównej w jednostce centralnej, przetwarza dane - serce i mózg komputera.
b) mały przenośny komputer.
c) układ, który służy tylko do wykonywania obliczeń.
d) część komputera sterująca napędem dyskietek.

19. Jeżeli chcemy wyłączyć komputer należy wcisnąć
a) przycisk Reset.
b) przycisk Power.
c) kombinację klawiszy CTRL+ALT+DELETE.
d) przycisk Turbo.

20. Kombinację klawiszy CTRL+ALT+DELETE można użyć gdy
a) chcemy zamknąć okno aktywne.
b) chcemy wyjść z programu.
c) nastąpi zawieszenie komputera.
d) chcemy wyłączyć komputer.

Opracowanie: Barbara Kluska

Wyświetleń: 14323


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.