Katalog

Barbara Kluska
Informatyka, Teksty piosenek

Test sprawdzający wiadomości z Windows ?98 (edytora tekstu, edytora graficznego) dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

- n +

Test sprawdzający wiadomości z Windowsa 98 (edytora tekstu, edytora graficznego) dla klas IV-VI szkoły podstawowej

1. Do jakiej grupy programów należy WINDOWS 95?
a) System operacyjny.
b) Nakładka systemowa.
c) Edytor tekstu.
d) Edytor graficzny.

2. Który z przycisków pozwala zamknąć aktywne okno (wyjść z programu)?

a)

b)

c)

d)

3. Aby uruchomić program Paint należy najpierw:
a) wybrać Paint, potem folder Akcesoria.
b) kliknąć na przycisk Start, potem wybrać polecenie Programy, Akcesoria.
c) wybrać folder Akcesoria, potem polecenie Programy z menu Start.
d) wybrać folder Akcesoria, potem kliknąć przycisk Start.

4. Położenie okna zmieniamy :
a) ciągnąc za pasek tytułu okna,
b) ciągnąc za krawędź,
c) ciągnąć za róg okna,
d) kliknąć na przycisk

5. Okno uruchomionego programu można zwiększyć na cały pulpit:
a) za pomocą dwukrotnego kliknięcia na pasku tytułu,

b) za pomocą kliknięcia na przycisk

c) za pomocą rozciągania za krawędzie okna,
d) wszystkimi sposobami z punktu a), b), c).

6. Aby zaznaczyć tekst w akapicie należy:
a) 1x kliknąć w obszarze wyboru.
b) 2x kliknąć w obszarze wyboru.
c) 3x kliknąć w obszarze wyboru.
d) 1x kliknąć w obszarze wyboru trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

7. Aby przywrócić poprzednią wielkość okna należy:
a) kliknąć na przycisk
b) kliknąć na przycisk
c) kliknąć na przycisk Start
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

8. Aby przełączyć się między otwartymi oknami (zmienić okno aktywne) należy:
a) kliknąć na przycisk Start,
b) kliknąć na odpowiedni przycisk na pasku zadań,
c) kliknąć w dowolnym miejscu okna nieaktywnego,
d) odpowiedzi: b), c).

9. Jeżeli chcemy zakończyć pracę z Windows 95 należy:
a) wyłączyć komputer,
b) kliknąć na pasek zadań,
c) pozamykać okna, kliknąć przycisk Start i wybrać polecenie Zamknij system,
d) możemy zastosować jeden z wymienionych sposobów: a) lub b) lub c).

10. Edytor tekstu to program służący do:
a) rysowania i malowania,
b) redagowania pism, ulotek, gazetek,
c) tworzenia rysunków technicznych,
d) obliczania wyrażeń arytmetycznych.

11. Klawisz Backspace pozwala:
a) skasować znak z prawej strony kursora,
b) skasować znak po lewej stronie kursora,
c) skasować cały wiersz,
d) skasować cały wyraz.

12. Akapitem w edytorze tekstu nazywamy
a) odległość tekstu od prawego marginesu.
b) fragment tekstu zakończony naciśnięciem klawisza Enter zawierający jeden lub więcej wierszy.
c) odstęp między lewym marginesem a tekstem.
d) odstęp między wierszami w tekście.

13. Aby skopiować rysunek należy najpierw wykonać następującą czynność:
a) Edycja, Kopiuj.
b) Zaznaczyć rysunek.
c) Edycja, Wklej.
d) Ustawić kursor tekstowy w miejscu, gdzie będzie wstawiony skopiowany rysunek.

14. Znaki charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ś, ć, ń, ł, ó, ź, ż, ę) piszemy
a) trzymając wciśnięty klawisz Shift.
b) z lewym klawiszem Alt.
c) po naciśnięciu klawisza Enter.
d) trzymając wciśnięty klawisz prawy Alt.

15. Znaki z górnej części klawiszy można napisać używając
a) klawisza Caps Lock.
b) klawisza Num Lock.
c) klawisza Shift.
d) klawisza Alt.

16. Nie należy umieszczać spacji przed znakami:
a): ([ "
b). ,; :!?
c)!? ("
d) ([ ":;

17. Linijka jest to
a) pasek służy między innymi do ustalania wcięć akapitowych.
b) pasek służący tylko do ustawiania tabulatorów.
c) przycisk narzędziowy do tworzenia pola tekstowego.
d) przyrząd do odmierzania odległości między rysunkami.

18. Edytor graficzny to program, który służy do
a) redagowanie tekstu.
b) wykonywania obliczeń.
c) tworzenie rysunków,
d) tworzenie projektów urządzeń.

19. Chcesz wymazać fragment rysunku. Jakiego narzędzia użyjesz?

a)

b)

c)

d)

20. Ikona w programie PAINT symbolizuje narzędzie do rysowania

a) prostych.
b) linii ukośnych.
c) krzywych.
d) figur typu koło, elipsa.

Opracowanie: Barbara Kluska

Wyświetleń: 3642


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.