Katalog

Barbara Kluska
Informatyka, Sprawdziany i testy

Informatyka w szkole podstawowej - Test z Windows ?98 (edytora tekstu, Eksploratora Windows) dla klas IV-VI.

- n +

Test z Windowsa 98 (edytora tekstu, Eksploratora Windows) dla klas IV-VI

1. Chcesz sformatować tekst (zmienić jego wygląd). Od jakiej czynności należy zacząć?
a) wybrać rodzaj czcionki.
b) wybrać rozmiar czcionki.
c) zaznaczyć tekst (którego wygląd będziemy zmieniać).
d) rozwinąć menu Format, wybrać polecenie Czcionka.

2. Redagowany tekst można wyrównać do prawego marginesu za pomocą przycisku narzędziowego:

a)

b)

c)

d)

3. Przycisk narzędziowy służy do
a) podkreślenia tekstu.
b) numerowania listy.
c) tworzenia listy wypunktowanej.
d) wyśrodkowania tekstu.

4. Zaznaczony fragment tekstu chcesz przenieść w inne miejsce dokumentu. W tym celu należy wybrać odpowiednie polecenie:
a) Edycja, Wyczyść.
b) Edycja, Wytnij.
c) Edycja, Kopiuj.
d) Edycja, Wklej.

5. Blokiem nazywamy:
a) zaznaczony rysunek.
b) zaznaczony fragment tekstu.
c) plik.
d) ułożenie otwartych okien plików i folderów.

6. Operacje na blokach to:
a) kasowanie kilku folderów.
b) kopiowanie grupy plików.
c) wstawianie rysunku do tekstu.
d) kopiowanie, przenoszenie, kasowanie zaznaczonego fragmentu tekstu.

7. Utworzony dokument tekstowy lub rysunkowy chcesz zapisać na dyskietce lub dysku twardym. W tym celu musisz wybrać odpowiednie polecenie:
a) Plik, Zapisz.
b) Plik, Otwórz.
c) Edycja, Zapisz jako.
d) Plik, Zapisz jako.

8. Chcesz otworzyć plik (dokument) w oknie programu za pomocą którego był utworzony. Jakie polecenie należy wybrac?
a) Edycja, Otwórz.
b) Plik, Otwórz.
c) Plik, Zapisz jako.
d) Edycja, Zapisz.

9. W dokumencie (pliku) wcześniej utworzonym dokonałeś poprawek. Dokonane zmiany chcesz zapisać na dyskietce (dysku) nie zmieniając nazwy pliku. W tym celu należy wybrać polecenie:
a) Plik, Zapisz jako.
b) Plik, Otwórz.
c) Edycja, Zapisz.
d) Plik, Zapisz.

10. Zapis A:\ oznacza:
a) folder główny dysku twardego.
b) dyskietkę.
c) folder (katalog) główny dyskietki.
d) dysk twardy.

11. Drzewo folderów można zobaczyć:
a) po uruchomieniu programu Eksplorator Windows.
b) po otwarciu foldera Mój komputer.
c) po otwarciu foldera Kosz.
d) po uruchomieniu programu Notatnik.

12. Która z ikon symbolizuje foldery (katalogi)?
a)

b)

c)

d)

13. Znak obok foldera na drzewie folderów oznacza:
a) że folder zawiera podfoldery (foldery), które nie są widoczne na drzewie.
b) że folder zawiera podfoldery (foldery) i są one widoczne na drzewie.
c) że folder nie zawiera podfolderów.
d) że są widoczne wszystkie foldery.

14. Znak obok foldera na drzewie folderów oznacza:
a) że folder nie zawiera podfolderów.
b) że folder zawiera podfoldery (foldery), które nie są widoczne na drzewie.
c) że folder nie zawiera żadnych podfolderów.
d) że folder zawiera podfoldery (foldery) i są one widoczne na drzewie.

15. Ikona symbolizuje
a) pliki zawierające rysunki.
b) foldery.
c) pliki tekstowe utworzone za pomocą programu Notatnik.
d) pliki tekstowe utworzone za pomocą programu WordPad.

16. Ikona symbolizuje
a) program WordPad oraz pliki tekstowe utworzone za pomocą tego programu.
b) pliki zawierające rysunki.
c) pliki tekstowe utworzone za pomocą programu Notatnik.
d) program Paint.

17. Foldery można utworzyć:
a) za pomocą programu Eksplorator Windows.
b) za pomocą programu Paint.
c) za pomocą programu Notatnik.
d) za pomocą programu Kalkulator.

18. Chcesz wykasować plik lub folder. Od jakiej czynności należy zacząć?
a) Należy rozwinąć menu Edycja.
b) Wybrać polecenie Wyczyść.
c) Należy zaznaczyć plik lub folder, który będzie kasowany.
d) Należy 1x kliknąć przycisk narzędziowy Usuń.

19. Aby zaznaczyć wybrane pliki (niektóre, niekolejne) należy:
a) trzymając klawisz Shift, klikać wybrane pliki.
b) Edycja, Zaznacz wszystko.
c) zaznaczyć pierwszy plik, potem trzymając wciśnięty klawisz Ctrl klikając lewym klawiszem myszy zaznaczać wybrane pliki.
d) zaznaczyć pierwszy plik, potem klikając lewym klawiszem myszy zaznaczyć ostatni plik.

20. Program Eksplorator Windows służy między innymi do
a) liczenia.
b) pisania tekstów.
c) przeglądania zawartości dyskietki i dysku twardego.
d) rysowania.

Opracowanie: Barbara Kluska

Wyświetleń: 6703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.