AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Orłowska
Ekonomia, Konspekty

Koncpekt lekcji "Ćwiczenia podsumowujące w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowe"

- n +

Ćwiczenia podsumowujące w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej.

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot nauczania: Rachunkowość przedsiębiorstw.

Klasa: III TE nr programu 2302/T - 5, SP/MEN/97.07.16.

Zawód: Technik Ekonomista

II. Cele lekcji:

Uczeń powinien umieć :
- nazwać ceny stosowane w gospodarce magazynowej,
- wymienić stosowane dokumenty magazynowe,
- wypełnić dokumenty: PZ, RW,
- wprowadzić dane na podstawie dokumentu PZ do kartotek magazynowych,
- streścić zasady funkcjonowania gospodarki magazynowej,
- uzgodnić stan kartotek z kontem syntetycznym,
- wyjaśnić sposób wypełniania dokumentów magazynowych,
- wystawić PK do odpowiednich zdarzeń,
- scharakteryzować funkcjonowanie odchyleń od cen ewidencyjnych,
- porównać fakturę i PZ oraz ustalić różnice i odpowiednio je zaewidencjonować,
- zastosować wzór do ustalania odchyleń przypadających na zużyte materiały w produkcji oraz zaksięgować wyniki,
- zaproponować inne możliwe do zastosowania sposoby wyceny zapasów materiałowych,
- ustalenie związku pomiędzy poszczególnymi dokumentami,
- dowieść korygujący charakter konta "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów".

III. Stosowane metody pracy:

- pogadanka
- dyskusja związana z wykładem
- opis
- gry dydaktyczne - symulacyjne

IV. Forma pracy:

Uczniowie pracują indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela z możliwością konsultacji w grupach.

V. Kluczowe pojęcia:

- Dokumentacja magazynowa
- Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
- Uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką

VI. Lista materiałów pomocniczych:

- zadanie
- ksero wypełnionych faktur VAT
- dokumenty czyste: Pz, Rw, PK, kartoteki materiałowe
- schemat ewidencji zakupu i zużycia materiałów

VII. Czas lekcji: 2 x 45 min

VIII. Przebieg lekcji:

1. Powtórzenie teoretycznych wiadomości z poprzednich lekcji.

Nauczyciel zadaje pytania dotyczące:
a) ogólnych zasad prowadzenia gospodarki materiałowej
b) stosowanych cen w ewidencji materiałów
c) możliwych do zastosowania metod wyceny materiałów w różnych warunkach ekonomicznych
d) dokumentów występujących w obrocie materiałowym
e) specyfiki stosowania tzw. Cen ewidencyjnych
f) faz związanych z przyjmowaniem i rozliczaniem zakupu materiałów
g) powstawania tzw. Materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych

2. Rozdanie treści zadania oraz dokumentów.
3. Wyjaśnienie zasad gry symulacyjnej
4. Przedstawienie modelu magazynu oraz symulacji zaistniałych zdarzeń w postaci otrzymanych od dostawcy dostaw i dokumentów
5. Omówienie poszczególnych czynności jakie należy wykonać, aby przyjąć dostawę, a następnie ją rozliczyć (dla uproszczenia przyjmuje się założenie, że uczeń jest pracownikiem zajmującym się fizycznym przyjęciem dostaw, jak i księguje wynikające z tego faktu zdarzenia)
6. Wykonanie następujących czynności przez ucznia w trakcie rozwiązywania zadania wg struktury:
a) założenie kartotek materiałowych
b) wystawienie Pz na podstawie faktury nr 234/PF/02
c) wprowadzenie zmian w stanie materiałów do kartotek
d) zauważenie różnic między fakturą i Pz - wystawienie PK (odchylenia od cen ewidencyjnych dotyczące zakupionych materiałów)
e) wykonanie samodzielnie przez ucznia czynności b-d w stosunku do faktury 79/WW/02
f) wystawienie Rw na podstawie treści zadania
g) wprowadzenie zmian w stanie materiałów do kartotek
h) skorygowanie zużycia materiałów o odchylenia - obliczenie wskaźnika, wystawienie dokumentu PK
i) wystawienie Pz w oparciu o specyfikację
j) wprowadzenie zmian w stanie materiałów do kartotek
k) zadekretowanie dokumentów
l) zaksięgowanie na kontach syntetycznych
m) zamknięcie kartotek materiałowych oraz kont syntetycznych

Uwaga! W trakcie wykonywania zadania nauczyciel zwraca ciągle i systematycznie uwagę uczniów na związki pomiędzy poszczególnymi dokumentami i zaistniałymi zdarzeniami. Uczeń żadnej wykonywanej czynności nie może traktować jako oddzielnej lub niezależnej.

7. Podsumowanie wyników poprzez uzgodnienie analityki z syntetyką oraz ustalenie:
a) stanu materiałów w magazynie wg cen ewidencyjnych
b) stanu materiałów w magazynie wg cen rzeczywistych
c) wartości zużytych materiałów wg cen ewidencyjnych
d) wartości zużytych materiałów wg cen rzeczywistych

8. Analiza sald pozostałych kont
9. Ogólna ocena wyników symulacji-wypowiedzi uczniów reasumujące zajęcia ("Jak w kilku zdaniach scharakteryzujesz czynności związane z prowadzeniem gospodarki materiałowej?")
10. Zadanie domowe - ćwiczenie ze zbioru zadań posiadanego przez uczniów.

Zadanie

Zakłady Obróbki Papieru "Jolita" zajmują się wytwarzaniem rolek do kas fiskalnych oraz faxów. Ewidencja materiałów jest prowadzona wg cen ewidencyjnych ustalonych na początku roku. W 2000 roku obowiązują następujące ceny ewidencyjne:
papier termoczuły 1055 mm (nr indeksu materiałowego 662/60) 3 zł/m2
papier termoczuły 1085 mm (nr indeksu materiałowego 663/60) 3,50 zł/m2
tuleja 37/12 (nr indeksu materiałowego 111/89) 9,50 zł/kg
tuleja 209/12 (nr indeksu materiałowego 112/89) 11 zł/kg
karton fax (nr indeksu materiałowego 365/300) 0,30 zł/ szt

Stan początkowy materiałów w magazynie w dniu 18.03.2000
papier termoczuły 1055 12.500 m2
tuleja 37/12 - 11 kg
karton fax - 40 szt
W ostatnich dniach marca wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze:
1. 28.03.2000 otrzymano dostawę materiałów wraz z fakturą nr 234/PF/00 (w załączniku)
2. 29.03 2000 otrzymano dostawę materiałów wraz z fakturą nr 79/WW/00 (w załączniku)
3. 30.03.2000 wydano następujące materiały do produkcji
papier termoczuły 1055 mm 31.000 m2
papier termoczuły 1085 mm 16.500 m2
tuleja 37/12 - 18 kg
tuleja 209/12 - 6 kg
karton fax - 230 szt
4. 31.03.200 otrzymano dostawę materiałów od Zakładów Papierniczych "CETECH" z Łodzi wraz ze specyfikacją faktury nie otrzymano. Następujące materiały przyjęto do magazynu:
tuleja 37/12 - 130 kg
tuleja 209/12 - 84 kg
karton fax - 230 szt

W oparciu o powyższe zdarzenia odtwórz poszczególne czynności, jakie powinna wykonać osoba prowadząca gospodarkę magazynową, aby zaksięgować i rozliczyć przyjęcie i rozchód materiałów i uzgodnić na koniec miesiąca stan materiałów wg kartotek i konta syntetycznego.

Opracowanie: Danuta Orłowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4531


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.