Katalog

Marzenna Horsztyńska
WOS, Scenariusze

Skąd wiesz, że ktoś Cię słucha, czyli sztuka porozumiewania się - scenariusz lekcji WOS

- n +

Skąd wiesz, że ktoś cię słucha, czyli sztuka porozumiewania się.

SCENARIUSZ LEKCJI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE I GIMNAZJUM

W czasie lekcji uczniowie poznają zasady uważnego słuchania. Analizują przeszkody utrudniające skuteczne i adekwatne porozumiewanie się poprzez ćwiczenie takich umiejętności jak: nawiązywanie kontaktu, uważne słuchanie, rozumienie przekazów. Uczniowie potrafią wyciągać wnioski, uczą się umiejętności przekazywania własnych poglądów i uczuć oraz właściwego odbierania komunikatów wysyłanych przez innych.

Metody:
"burza mózgów",
praca z tekstem,
odgrywanie ról,
praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Materiał pomocniczy dla uczniów.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel proponuje, aby uczniowie dobrali się w pary i zastanowili się, w jakich sprawach porozumiewali się z innymi tego dnia. Po skończeniu, na prośbę prowadzącego uczniowie podają konkretne przykłady sytuacji, w których ludzie komunikują się ze sobą. Podawane przykłady nauczyciel zapisuje na tablicy, porządkuje je według bardziej ogólnych kategorii, np. ponieważ pragną wyrazić swoje uczucia.

2. Nauczyciel zwraca się do uczniów z prośbą, aby odpowiedzieli na pytanie, w jaki sposób porozumiewają się ze sobą. Uczniowie powinni zauważyć, że komunikowanie się za pomocą słów (werbalne) nie jest jedynym sposobem porozumiewania się, ponieważ można to robić poprzez gesty, mimikę, "mowę ciała" (niewerbalne). Prowadzący lekcje zapisuje na tablicy podawane przez uczniów sposoby porozumiewania się.

3. Uczniowie zapoznają się z przygotowanym przez nauczyciela tekstem dotyczącym zasad porozumiewania się. Ma to na celu poznanie i zastosowanie pojęć i terminów takich jak: odbiorca, nadawca, sygnał, informacje, kodowanie i dekodowanie komunikatów. Po przeczytaniu materiału pomocniczego uczniowie rysują na tablicy schemat ilustrujący proces komunikowania się. Prawidłowo skonstruowany schemat świadczy o tym, że uczniowie zrozumieli przeczytany tekst.

4. Nauczyciel prosi dwie pary uczniów, aby na forum klasy ze sobą porozmawiali na interesujący wszystkich temat, na przykład "Dlaczego nasza klasa nie jest lubiana przez nauczycieli?" Reszta uczniów obserwuje ich sposób porozumiewania się, skupiając uwagę na sposobie prowadzenia rozmowy. Następnie klasa analizuje zachowanie się kolegów, zwracając uwagę na następujące sprawy: czy rozmówcy słuchają się nawzajem, czy są dla siebie życzliwi, czy sobie nie przeszkadzają, czy dopuszczają partnera do głosu, jak daleko od siebie siedzą, czy na siebie patrzą, czy zadają sobie pytania. Po zakończeniu nauczyciel podsumowuje przebieg rozmowy.

5. Nauczyciel dzieli uczniów na pięcioosobowe zespoły, które mają za zadanie napisać na dużej kartce papieru z jednej strony elementy, które ułatwiają, a z drugiej strony te, które utrudniają porozumiewanie się. Zespoły pracują przez określony czas ustalając wspólne stanowiska i zapisując swoje spostrzeżenia. Po zakończeniu pracy w grupach każda zespół przedstawia efekty swojej pracy.

6. Kolejnym zadaniem dla zespołów uczniowskich jest zapisanie wniosków wynikających z poprzedniego elementu lekcji w postaci "dobrych rad". Uczniowie dzielą duże kartki papieru na pół i opracowują "Dobre rady dla mówiącego" i "Dobre rady dla słuchającego". W ten sposób uczniowie uczą się wyciągania wniosków. Kiedy wszystkie zespoły są już gotowe następuje prezentacja efektów pracy poszczególnych grup.

7. Ostatnim elementem lekcji jest przygotowanie przez każdego z uczniów krótkiego hasła będącego podsumowaniem najważniejszego wniosku płynącego z lekcji.

Materiał pomocniczy dla uczniów.

Proces porozumiewania się nazywamy również komunikowaniem się. Komunikowanie się ma zawsze charakter dwukierunkowy, co oznacza, iż osoba, która przesyła informację do drugiej osoby - czyli nadawca, przyjmując odpowiedź na przekazany komunikat, staje się odbiorcą informacji zwrotnej. Podobna sytuacja dotyczy osoby, której przekazywana jest odpowiedź. Udzielając odpowiedzi, odbiorca staje się nadawcą.

Dla dobrego komunikowania się bardzo ważne jest prawidłowe sformułowanie komunikatu, czyli kodowanie, w którym zawarte są treści i intencje nadawcy oraz prawidłowe odczytanie ich przez odbiorcę.

Aby skutecznie porozumiewać się trzeba umieć przede wszystkim słuchać swojego partnera. Umiejętność słuchania jest szczególnie ważna wtedy, gdy musisz rozwiązać trudne problemy. Dobre słuchanie przynosi korzyść dla obydwu osób - rozumieją się nawet wtedy, gdy mają sprzeczne poglądy i interesy.

Opracowanie: Marzenna Horsztyńska

Wyświetleń: 4184


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.