Katalog

Jolanta Lach
Język polski, Sprawdziany i testy

Test "na wejściu" z języka polskiego dla uczniów klasy IV uczęszczających na zajęcia wyrównawcze

- n +

Test z języka polskiego dla uczniów klasy IV uczęszczających na zajęcia wyrównawcze

..............................................
Imię i nazwisko, klasa

Czas trwania: 60 minut
KARTA PRACY UCZNIA

1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i w miejsce kropek wstaw odpowiednie wyrazy znajdujące w ramce:

"Jesienna wycieczka do parku"

W parku. ........................i. ................. Już. .................. ptaki do ciepłych krajów 1. Jak jest? 2. co zrobiły?

krajów. Czasem tylko. ...............................wróbel albo
3. Co zrobi?
.................................wrona. Słońce ............................słabiej
4. Co zrobi? 5. Co robi?
niż. ............................... Za to drzewa wyglądają.....................
6. Kiedy? 7. Jak?
........................... ..........................brzoza rozpuściła na wietrze
8. Jaka?
długie gałązki. Kasztanowiec okrył się. .............................
9. Jakimi?
liśćmi. Tylko świerk ma. ..................................kolor. Tak, to
10. Jaki?
już. ................................i wkrótce nastanie ...............................
11. Pora roku? 12. Pora roku?
Jesienią można. ............................ żołędzie, jarzębinę, buczynę
13. Co robić?
i różne nasiona. Należy.........................., aby zimą zwierzęta
14. Co zrobić?
nie ginęły z głodu. 0- 14 pkt.
zima * malowniczo* odleciały* grzeje* zakracze* jesień zaćwierka* podczas lata* wiotka* rdzawymi* zielony* zadbać* jest pusto i cicho* zbierać *
2. Przeczytaj uważnie tekst pt. "Jesienna wycieczka do parku" i odpowiedz na pytania jednym zdaniem:

1.Jak jest w parku jesienią?
2.Co dzieje się ze słońcem jesienią?
3. Czy świerk zmienił swój wygląd, tak jak inne drzewa?
4. Jakie ptaki są wymienione w tekście?
5. Jak należy pomóc zwierzętom przetrwać zimę?

1.. ........................................... ................................................

2.. ........................................... ................................................

3.. ........................................... ................................................

4.. ........................................... ................................................

5.. ............................................ ...............................................

................................................................................................
0 - 10 pkt.

3. Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdania: 0- 6 pkt.


ognisko rozpalaj w parku! Nie
1...............................................................................................

dokarmiać Zimą należy zwierzęta
2...............................................................................................

ptasich Nie gniazd ptaków i

niszcz płosz nie
3.............................................................................................
4. Przepisz, podkreślone wyrazy zastępując wyrazami zdrobniałymi:

" W ogrodzie"
W ogrodzie rosną wysokie brzozy. Pasła się tam biała koza.
Ma nogi jak patyki, śmieszną brodę i małe rogi. Raz po raz tupie nogą, bo ją uwiązano na powrozie. Kręci się w koło, już wydeptała drogę.

................................. ......................
............................................... ............................................... ................................................................................................................................................... ............................................... ............................................... ............................................... ......................................................................................................................................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ................................................. ............................
0-10 pkt.

5.Na podstawie tekstu " W ogrodzie" połącz pojęcia w odpowiednie pary:


broda małe
brzozy biała
rogi wydeptana
koza wysokie
droga śmieszna 0-5 pkt.

Razem 0 - 45 pkt.

Opracowanie: Jolanta Lach - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Bełchatowie
KARTA ODPOWIEDZI do testu dla uczniów z klasy IV uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 
Numer pytania Właściwa odpowiedź Ilość punkt. za odp. Mak. Ilość Pkt.
1. 1.jest pusto i cicho 2. odleciały 3. zaćwierka 4. zakracze 5. grzeje 6. podczas lata
7. malowniczo 8. Wiotka 9. rdzawymi
10. zielony 11. jesień 12. zima 13. zbierać
14. zadbać
0-1 14
2. Jesienią w parku jest pusto i cicho.
2. Jesienią słońce grzeje słabiej niż podczas lata. 3. Świerk ma nadal zielony kolor.
4. W tekście są wymienione wróble i wrony. 5. Aby zwierzęta przetrwały zimę należy zebrać żołędzie, jarzębinę, buczynę, różne nasiona i dokarmiać nimi zwierzęta.
0-2 10
3. Nie rozpalaj ogniska w parku!
Zimą należy dokarmiać zwierzęta.
Nie płosz ptaków i nie niszcz ptasich gniazd!
0-2 6
4.


5.
Ogródku, brzózki, kózki, nóżki, bródka, różki, nóżka, powrózku, kółko, dróżką.

Broda- śmieszna; brzozy- wysokie;
rogi- małe; koza- biała; droga wydeptana.
0-1


0-1
10


5

Opracowanie: Jolanta Lach - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Bełchatowie

Wyświetleń: 12059


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.