Katalog

Jolanta Krajczyńska
Muzyka, Scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych ? edukacja muzyczna kl. II

- n +

Scenariusz zajęć integracyjnych

Dzień aktywności - kl. II.
Jednostka trzygodzinna
Temat bloku: W świecie muzyki
Temat dnia: Na koncercie

CELE OGÓLNE:
- wzbogacanie słownictwa związanego z tematem "muzyka"
- zrozumienie znaczenia muzyki
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem oraz uważnego słuchania
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100
- umiejętność logicznego rozumowania rozwijanie poprzez rozwiązywania zadań tekstowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- uzasadni znaczenie muzyki
- wymieni sposoby kontaktu z muzyką
- poprawnie wymieni zasady obowiązujące słuchaczy
- rozwiąże zadania tekstowe wykorzystując umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100
- rozpozna i nazwie dźwięki wysokie i niskie
- spożytkuje emocje działające motywująco do energicznego działania
- dostosuje swoje zachowanie do przyjętych zachowań w klasie, w kontaktach z dorosłymi

METODY:
- słowne, rozmowa, praca z tekstem
- oglądowe, obserwacja
- ćwiczenia praktyczne

FORMY PRACY:
- zbiorowa jednolita
- grupowa zróżnicowana
- indywidualna zróżnicowana i jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- nagranie magnetofonowe (brzmienie instrumentów) utwór A. Honneggera pt. "Taniec kozy", teksty wierszy J. Kiersta "Koncert", "Fagot", "Wiolonczela", "Flet", "Puzon"
- instrumenty (gitara, organy, flet, trąbka, akordeon)
- napis "KONCERT DRUGOKLASISTY", karty pracy, książki albumy o tematyce muzycznej, plansze instrumentów podręczniki "Wesoła szkoła".

OŚRODEK TEMATYCZNY: W świecie muzyki.

ZAPIS W DZIENNIKU: Na koncercie. Poetyckie obrazy instrumentów muzycznych. Barwa dźwięku. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100. Zabawy muzyczno-ruchowe na tle utworu A. Honneggera pt. "Taniec kozy". Zachowanie na koncercie. Rola dyrygenta orkiestry symfonicznej.

- zajęcia edukacyjne (społeczno-kulturalne)
- integracyjne
Biorą w nich udział: rodzice starsi uczniowie, rówieśnicy z równoległych klas II

SCENARIUSZ SPOTKANIA KONCERT DRUGOKLASISTY

1. Wiersz "Koncert"
- pytania i odpowiedzi (ćw. 1s.69 KD)
2. Zaproszenie na koncert
- uczniowie (chłopiec i dziewczynka) idą do kl.II i zapraszają reprezentantów na "Koncert drugoklasisty"
- witamy się
3. Uczeń czyta ze słownika j. polskiego tłumaczenie słowa: koncert
- przypomnienie zasad obowiązujących słuchaczy (rozsypanka wyrazowa)
4. Odsłonięcie napisu: ZAPRASZAMY NA KONCERT
Konferansjer wita na dzisiejszym koncercie zaproszonych gości:
- p. dyr. W. Maścianica
- rodziców
- rodzeństwo
- koleżanki i kolegów z kl. II SP nr 4

- Pierwszy utwór na instrumencie strunowym - gitara - "Mały miś". zagra p. Z. Krajczyński, tata Marka Krajczyńskiego. Kilka słów o instrumencie i o technice gry na gitarze.

- Drugi utwór "Sonatina" wykona na pianinie Ania Jarmużewska, uczennica klasy II b SP nr 4 w Mrągowie.

- Teraz wystąpi tata Justynki Kmiecińskiej p. Hubert, wykona na akordeonie "Balladę". Opowiada dzieciom o akordeonie.

- Za chwile wystąpi nasz starszy kolega P. Kopaczewski, wujek Oli Kopaczewskiej. Wykona on utwór muzyczny pt. "W drogę"

- Teraz wystąpi Marta Purgacz, Uczennica klasy II b, która zagra na organach "My jesteśmy krasnoludki" oraz "Wróbelek"

- Utwór "Z pamiętnika Babuni" wykona nasza koleżanka Angelika Wyzga. Zagra go na organach

Dzieci zachowują się jak na koncercie, słuchają, nie szorują krzesłami,
biją brawo. Dziękują gościom za udział w zajęciach. (dzieci otrzymują lizaki)

PRZEBIEG ZAJĘĆ ARTYSTA ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE

1. Swobodne wypowiedzi na temat życia i twórczości Fryderyka Szopena.
Budzenie dumy narodowej.
Korzystanie z różnych źródeł wiedzy (książka, prasa, wywiad, radio, telewizja, internet).
Bogacenie słownictwa o wyrazy związane z muzyką np.: kompozytor,
Komponować, koncert itd.
2. Rozmowa na temat przeczytanego w domu utworu pt. "Żelazowa Wola".
3. Określenie nastroju utworu.
Wyszukiwanie przykładów personifikacji i porównań.
4 Słuchanie utworów Fryderyka Szopena., Mazurek F-dur., Preludium A-dur., Walc Des-dur "Minorowy".
Określanie charakteru utworów.
Powtórzenia i kontrasty melodii. Zmiany nastroju.
5. Przedstawienie środkami malarskimi własnych odczuć wywołanych muzyką.
Malowanie farbami lub rysowanie kredkami.
6. Odejmowanie liczby jednocyfrowej od dwucyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego metodą rozkładania odjemnika np. 35-8=35-5-3=.
7. Wyjście do pracowni muzycznej.
* Zwiedzanie zaplecza pracowni.
- rodzaje instrumentów muzycznych (opowiadanie nauczyciela muzyki Pana mgr Marka Romanowskiego, odpowiedzi na pytania).
* Zwiedzanie pracowni muzycznej.
- wyszukiwanie portretu Fryderyka Szopena
- poznanie innych muzyków
* Gra na pianinie w wykonaniu mgr Marka Romanowskiego
- kilka słów o instrumencie
* Gra na gitarze i śpiew uczniów z klasy piątej - improwizacja ruchowa -koncert gitarowy.
11. Pożegnanie i powrót do klasy.
- wypożyczenie plansz instrumentów muzycznych.

Opracowanie: mgr Jolanta Krajczyńska

Wyświetleń: 9053


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.